Skip to content

Fredrik Crafoords många ”sanningar”

13 december, 2016
hq12_crafford-och-sandberg-768x615Fredrik Crafoord samt Christer Sandberg. Illustration: JAN-ERIC ANDER.

Det finns mycket som är absurt i HQ-härvan. Men till det mest absurda hör det faktum att Fredrik Crafoord, som ju faktiskt var den som orsakade hela eländet springer omkring fri och friad medan vi i styrelsen är stämda och några dessutom blev åtalade (ett åtal som aldrig borde ha väckts, för övrigt). Men det är klart: såväl processbolaget HQ som Finansinspektionen/EBM har varit ute efter fetare fiskar än en misslyckad tradingchef.

En artikel i Realtid beskriver Fredrik Crafoord. Bland annat citeras ett avsnitt ur HQ Gate där Crafoord försöker förmå Mikael König, HQ:s och Bankens tidigare VD, att lämna falska uppgifter för att stötta Crafoords påståenden om att han velat stänga ner portföljen i förtid men hindrats av moderbolagets ordförande Mats Qviberg att göra så. König har berättat hur han – utsatt och utstött som han kände sig hösten 2010 – övervägde ”erbjudandet” men till slut avvisade de försåtliga förslagen i mejlet ”Vit som snö”.

Fredrik Crafoord anklagas för mened. Text ur Realtid.

En ”sanning” i postmodernismens tidevarv

Påståendena om att Crafoord velat stänga men hindrats från att göra så smulades vidare sönder till noll och intet i brottmålsrättegången. Det finns inte någon annan än Fredrik Crafoord som hävdar att Crafoord har velat stänga portföljen men hindrats av Mats Qviberg. Däremot finns det gott om dokument och mejl som tvärtom visar att Crafoord INTE har velat stänga ner positioner i förtid under 2009 som han påstått. Tvärtom har han trott sig unna tjäna pengar på dem om han fått ligga kvar en tid.

Dock faller därmed, som artikelförfattaren konstaterar,  hela intrigen som Carolina Neurath spunnit sin tunna skröna om.

I samband med brottmålsrättegången våren 2016 tvingades Fredrik Crafoord inför sittande rätt backa från ett viktigt påstående som han tidigare gjort och som bland annat återgivits i Svd-reportern Carolina Neuraths bok ”Den Stora Bankhärvan” – påståendet om att han hade velat avveckla bankens tradingportfölj men inte fått lov för Mats Qviberg. Detta efter att Qvibergs försvarare kunde visa ett omfattande skriftligt material där Crafoord tvärtom gång på gång motsatt sig en förtida avveckling av portföljen, med motiveringen att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart.

Nu är ju inte SvD:s sensationslystna skandalskribent den enda som blivit lurad av Fredrik Crafoord, även om man av en person som utger sig för att vara journalist väntar sig att hen kontrollerar sina källor.  Han ljög också oss i styrelsen rakt upp i ansiktet om hur avvecklingen av tradingportföljen avlöpte (”enligt plan”, ”risken har dragits ner i portföljen”).  Och han har – se artikeln – uppenbarligen även ljugit i rätten.

Det borde kanske inte förvåna. Läser man förhörsprotokollen med Fredrik Crafoord noga, och det har min fd styrelsekollega Anne-Marie Pålsson gjort, så upptäcker man att han ändrar sin historia gång efter annan. EBM väljer av någon anledning att blunda, trots att rimligen de båda åklagarna Berndt Berger och Martin Tidén måste ha upptäckt de motstridiga uppgifterna. Eller så tänker de bara att ”sanning” har blivit ett relativt begrepp i vårt postmodernistiska tidevarv.

50 miljoner skäl i världen

Fredrik Crafoord lierade sig tidigt med Christer Sandberg, då Sten Mörtstedts torped och handgångne man, sedermera processbolaget HQ:s ordförande,  redan på försommaren 2010 och har – enligt de dokument som Jenny Hedelin och Christen Ager-Hanssen grävt fram i HQ Gate – blivit rikligen belönad därför. Aktierna i det norska bolag som omnämns i artikeltexten och i boken hade Crafoord förvärvat för 50.000 kronor. Han sade på direkt fråga att de var värda kanske 250.000 kronor.

Vad som inte framkommer är att Christen Ager-Hanssen erbjöd Fredrik Crafoord 5 miljoner kronor för aktierna som han själv förvärvat för 50.000 kronor och som han sa vara värda bara 250.000 kronor.  Crafoord ville inte sälja trots att han alltså erbjöds 20 gånger pengarna av Ager-Hanssen.

Till saken hör även att Fredrik Crafoord också är stor aktieägare i processbolaget HQ, enligt uppgift ska han ha 1 procent av aktierna. Eftersom han är ”kronvittne” har han därmed cirka 50 miljoner skäl att lägga sin berättelse till rätta så att den ska passa Sandberg et co.

Oss ”utfyllnadsmarionetter” emellan…

Själv har jag inte sett så mycket av Fredrik Crafoord. Han var några gånger på styrelsemötena i HQ AB. Då gällde det olika förvärv eller affärer, inte tradingportföljen,  eftersom han också var vice VD i bolaget.

Jag tyckte han uppträdde arrogant och ganska nedlåtande när vi ställde frågor. Men så har han ju förklarat i förhör att han betraktade mig och mina kvinnliga styrelsekolleger Anne-Marie Pålsson och Carolina Dybeck Happe inte som riktiga styrelsemedlemmar utan som ”utfyllnadsmarionetter”. (En av dessa ”utfyllnadsmarionetter” är  docent i nationalekonomi. En annan är Sveriges högst rankade CFO.)

Jag ser fram emot förhöret med Fredrik Crafoord i Stockholms Rådhus framåt vårkanten. Då ska jag verkligen sitta bänkad.

 

 

 

Annonser
20 kommentarer
 1. Bror permalink

  ”Påståendena om att Crafoord velat stänga men hindrats från att göra så smulades vidare sönder till noll och intet i brottmålsrättegången. Det finns inte någon annan än Fredrik Crafoord som hävdar att Crafoord har velat stänga portföljen men hindrats av Mats Qviberg”

  Så då ljuger König i förhöret där han säger att det var han som sade det till Qviberg? (Ett förhör som man i boken har ändrat innehållet i och klippt bort det stycket och lagt in något helt annat som INTE sades i det förhöret man refererar till…mycket märkligt, tycker inte du det?)

  (Förklaringen varför Qviberg i förhöret säger att Crafoord säger till honom att det kostar 150 miljoner till honom – att det beror på att han har läst Neuraths bok – det är priceless. Av alla efterkonstruktioner – från vad KPMG/Qviberg/Lönnström mfl säger i dom första förhören och vad man nu säger är nog Qvibergs förklaring den sjukaste)

 2. Bror permalink

  En annan reflektion, när det gäller efterkonstruktioner.

  Försvaret säger nu att det var ”preussisk ordning”.

  Själv säger du att det inte var ”preussisk ordning” och att du faktist förväntade – och att HQ förtjänade ett sträng straff. (Dock inte så strängt straff som FI utdelade.)

  Det rimmar ju illa med försvaret inställning som man har idag? Eller har du nu oxå ändrat dig?

 3. Carl Grefberg permalink

  Hej Pernilla,

  2 kommentarer.

  1. Du har ju suttit i olika finansiella företags styrelser och har då kanske stött på vad som kallas preferensaktier. De båda bolagen Cubera PE 1 och Cubera PE 1 Investor AB som det av FC delägda bolaget Cubera PE Holding AB äger samtliga stamaktier i har ett betydande preferensaktiekapital. Enligt bolagsordningen för Cubera PE Investor 1 går alla utdelningarna från norge till preferensaktieägarna och endast vid likvidation har Holding företräde och då till aktiernas kvotvärde 500 tkr. Där finns inte mycket att hämta alltså. I Cuber PE 1 skall preferensaktieägarna först ha 6 % IRR på sina medel och sedan delar pref och stam 85/15 på det som blir över. Detta motsvarar vad som i PE-branschen kallas för carried interest. Än så länge, trots 130 miljoner i vinst i koncernen så har moderbolaget inte fått en krona. Tvärtom har FC och hans kompanjon fått skjuta till pengar för att bekosta lite revision och annat. För att generera avkastning till moderbolaget måste investeringarna (olika PE-fonder) generera minst 6 % IRR. Som du kanske vet äter tid upp IRR och det är allmänt känt att livslängden på PE-fonder har ökat eftersom det är svårare att göra 3x pengarna på fem år idag än vad det var för 10 år sedan. Konkurrensen om affärerna är för hög. Om preferensaktieägarna i Cubera t ex stoppat in 100 Mkr för 6 år sedan så behöver man ha net exit proceeds på minst 142 Mkr innan FC får en spänn.

  Detta är enkelt att kontrollera. Årsredovisningarna finns på nätet och vill du ha bolagsordning så finns det enkla vägar för det också. Frågan man nu ställer sig är – varför skriker man ut detta med förstoringsglas och 84 punkters typsnitt på en rättegång? Tror man att tingsrätten inte förstår och att HQ inte kommer att kommentera felaktigheten? Eller är man så okunnig att man inte själv förstått och blir förblindad av alla nollor?

  2. Vad är källan till att FC svarar för hela SEB Life innehav i HQ? Gäller det endast HQ-aktier och varför då i så fall? Om du googlar ”största ägare euroclear seb life” så kommer du att hitta en väldans massa innehav i olika bolag. En rik kille den där FC… Är det en och samma person bakom de andra pensionsbolagen? Ligger jag bakom Avanza Pension (I wish…) och Bror bakom Nordnet?

  Även detta är enkelt att kontrollera och man ställer sig samma fråga som ovan – varför föra fram så enkelt kontrollerbara felaktigheter? Är man så hårt inriktad på att smutskasta FC men inte har hittat tillräckligt eller är man genuint okunnig?

 4. Carl Grefberg permalink

  Sen kan man ju också fråga sig var styrelsens ifrågasättande funktioner höll hus? Om vi nu utgår från sanningen att FC hela tiden (med reservation för 2009-12-14) hävdat att det inte var ekonomiskt försvarbart att stänga portföljen. Borde då inte en kader normalt funtade civilekonomer, CFO:er, nationalekonomer dels ställt sig frågan a) om det inte är ekonomiskt försvarbart så torde det röra sig om skillnad mellan bokfört värde och verkligt värde, samt b) det har inte varit ekonomiskt försvarbart i tre års tid – NÄR skall det bli bättre?

  I mina ögon och med användande av den nedsättande bild av FC som du vill förmedla kan ju händelseförloppet jämföras med missbrukaren som lovar att lägga av och bli ”torr”, men som hela tiden när han konfronteras med att inget har hänt sedan förra gången flyttar fram tidpunkten.

  Slutligen, eftersom du anser att journalister skall göra sin faktakoll, så gör jag dig uppmärksam på följande citat från boken (sid 244) ” och som enligt årsredovisningen delat ut vinster på 90 MNOK till bolagets aktieägare”. Jag har redan ovan beskrivit preferensstrukturen vilket innebär att utdelningarna inte kommer till FC utan till preferensaktieägarna men hänvisar nu till websidan https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-cubera-pe-i-as-101399208S0?view=full där det framgår att det inte är 90 MNOK utan 70 MNOK (2 x 35 för 14 och 15). Ett rent faktafel alltså.

 5. Bror permalink

  Game over…

 6. Astrid permalink

  Ja nu är det nog verkligen game over. Stackars Sandberg 🤣

  • Bror permalink

   Hehe, ja verkligen. Sandberg har det tungt nu😂.

   Världen väntar fortfarande på vad det är som skulle ske efter nyåret som skulle få honom och Mörten att ångra att man stämde den förra styrelsen och KPMG mfl.

   Att KPMG sitter i deepshit vet vi i allafall nu. Sagt en sak till RN en annan sak i Saksframställan. DET förhöret blir intressant.

   Att Qviberg inte minns något under sitt förhör och att Qviberg inte förstod det allvarliga under KPMG PPT presentation (det var för ”Komplext”) är inget som en jury ser med blida ögon.

   Smutskastningen av FC gick åt pipsvängen i Genmälet.

   • Bror permalink

    Eller som Count skriver om att Mats Qviberg påstod under förhöret vad revisorn menade:

    ”man kan ju knappast sitta i en styrelse för ett börsnoterat företag och låta material från revisorn gå förbi som man inte förstår. Då är man ju direkt olämplig och agerar vårdslöst.”

 7. Bror permalink

  En annan komiskt detalj som kom fram. Försvaret är ju så sura över att man har blivit stämda och vill göra Käranden skadeståndsskyldiga då man menar att stämningen är ogrundat.

  Det komiska är att den nuvarande styrelsen gör bara det stämman röstade igenom OCH Mats Qviberg och hans familj stod bakom att stämma KPMG.

  En av försvaret ombud sade under sitt Genmäle att han inte mindes något av detta. Sandberg visade då på ett papper med ombudets underskrift och vips mindes han allt.

  Som Axelryd sade under sitt Genmäle dagen innan:

  ”Allt finns på papper.”

 8. Astrid permalink

  Jury??? Pratar vi om samma rättsprocess? Det finns ingen jury i detta fall! O som sagt, den som väntar på ngt gott…

  • Bror permalink

   Sry, no Jury:)
   Ja om man skall komma undan en fällande så bör man snart komma med något revolutionerande snart. För man är solidarisk ansvariga och Qvibergs gäng var inte så glada över det som kom fram om KPMG under Genmälet. Men å andra sidan ville Qviberg också stämma KPMG…blir bara mer spännande detta.

 9. Bror permalink

  Då jag inte närvarade vid Stefan Dahlbos förhör, närvarade Count och skriver på ett forum:

  ”Medan detta skrivs förklarar Dahlbo tydligt att man satt på högar av illikvida positioner och därför inte kunde sälja till de priser som fanns i marknaden. Han jämför med om alla på hans gata skulle sälja sina villor samtidigt. Å trots detta skrev han tre år på raken under på att handelslagret huvudsakligen bestod av likvida instrument.”

 10. Bror permalink

  Tunga dagar för försvaret. Är det KPMG som har sänkt allt och alla när krutröken har lagt sig?
  Blir spännande dagar. Åker Dahlbo och KPMG/Dyrefors mfl på mened?

  Crafoord ut denna vecka. Blir spännande. Försvaret lär nog gå all-in.

  @Astrid, något nytt om det som skulle ske efter nyår? Gamechangern som skulle sänka Käranden och Sandberg? Kan jag förvänta mig detta denna vecka – när Crafoord skall förhöras av bägge sidor?

  Vidare är det komiskt att Realtid (som bla numera ägs av Q/CAH) inte närvarar under rättegången, men ändå skriver om rättegången som om dom vore där.

 11. Astrid permalink

  Ja, imorrn blir det spännande. Väldigt spännande tom. Ska bli intressant att höra hur Fredrik förklarar sina olika versioner, brott resp civilmål.
  Du får sluta att vara så otålig Bror. Det är nästan så man tror att du är Mr Sandberg himself;). Vad rör realtid. Titta lite närmare imorrn, för nog sitter de allt o lyssnar. Det är nog bara dina dåliga nerver som får dig att missa detaljer, både i rättssalen o åhörarrummet.

 12. Bror permalink

  Julen varar ända till påsken, sägs det.
  Vad som skulle komma efter ju väntar jag fortfarande på.

  Men nu när era egna vittnen vittnar mot er och säger att alla visste, även styrelsen, ja då behövs något riktigt bra komma från försvaret som knappt ställer några frågor till sina egna vittnen. Eller knappt, man ställer inga frågor alla och Realtid har slutat skriva.

  Imorgon kommer Lagerstam och en del andra tunga vittnen. Försvaret får hoppas att man har några frågor att ställa.

  Men tydligt nu är att Qviberg sidan gör allt för att distansera sig från KPMG.

 13. Bror permalink

  Det är så oerhört kul att återigen läsa HQ-Gate story efter att man har hört många tunga vittnen och även vad KPMG / Dahlbo/ Köning själva säger.

  Boken som har ”sålts” i ca 3000 ex kan slängas på tippen och är en riktig ”kalkon”. Fortfarande har man inte rättat olika rena sakfel som finns på HQ Gate storys hemsida, och fortfarande saknas källhänvisningar som ”inom kort” skulle uppdateras på hemsidan.

  Man väntar fortfarande på vad som skulle ske efter ”jul”. En slags ”gamechanger” skulle uppenbara sig. Vilket man iofs har hävdat de senaste 7 åren.

 14. Bror permalink

  Snart är spektaklet över och det gick nog inte som ni hoppades på. Mycket pikant information blev tillgängligt – som tom ERA vittnen bekräftade. Kallunki bekräftade bla övervärderingen.

  Sen lär jag inte få svar av ”Astrid” som numera är ett hett villebråd.

  Vi väntar även på vad som skulle hända lite efter jul😂😂

 15. Astrid permalink

  Igår kom det en dom i högsta domstolen…

 16. Astrid permalink

  Man ska lyssna på en gammal dam. Ta ton tjänar man inget på!
  Nu får vi trots allt hoppas att Sandberg får en riktigt god jul med med många klappar❤️

 17. Astrid permalink

  Ja, då blev det ingen klagan till hovrätten heller…

  Snipp snapp snut, så var denna saga slut!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: