Skip to content

Ett skott i foten

26 november, 2016

Jag hade inte möjlighet att stanna kvar i Stockholm och lyssna på Mats Qvibergs sakframställan under fredagen. En av mina kritiska följare här på bloggen hävdade att den var minst lika råddig som processbolagets. Det tror jag inte ett ögonblick på.

Realtid hade en reporter som var med och bevakade. Jag bifogar länken här nedanför. En sak som förbryllade mig under HQ:s sakframställan var att dess ombud  hänvisade till en massa dokument där det var svårt att se vilken relevans de hade för HQ:s sak. De kunde nämligen exakt lika gärna tala till vår – de svarandes – fördel.

 Mats Qvibergs sakframställan

Ett arbete som HQ:s ombud uppenbarligen lagt ner egen möda på var att lista alla möten som varit mellan Revisorsnämnden och KMPG sedan Finansinspektionen anmält revisorn Johan Dyrefors till Revisorsnämnden. Revisorsnämnden friade ju revisorn från alla beskyllningar, två gånger till och med, vilket enligt uppgift gjorde Martin Andersson, Finansinspektionens dåvarande olycka  till  generaldirektör, topp tunnor rasande.  Han lär ha ringt och  skällt ut sin myndighetskollega, som nog kunde ta saken med ro.

När jag såg uppräkningen tänkte jag att detta måste vara ett rejält skott i foten för HQ.  Alla dessa möten bekräftar nämligen vad Revisorsnämnden själv sagt; att man aldrig någonsin har gjort ett så grundligt jobb, att man aldrig någonsin tidigare har lagt ner så mycket tid och energi på att verkligen utreda revisorns göranden och låtanden som just i HQ-fallet.

Vad jag förstod på en av mina blogg-kommentatorer, Carl Grefberg, menade han att detta visade att det förekommit en massa möten som inte blivit diarieförda. (Revisorsnämnden är en statlig myndighet.) Har så skett är det naturligtvis illa – men i långtifrån så komprometterande som alla de hemlighållna, icke-diarieförda möten som hölls mellan EBM och processbolagets företrädare. Att Revisorsnämnden intervjuar och sitter och gräver på KPMG ingår i deras uppdrag. Att två åklagare på Ekobrottsmyndigheten, Bernd Berger och Martin Tidén, sitter och vänslas och läcker hemligstämplat material till Christer Sandberg är däremot en rättsskandal och korruption.

När jag nu läser referatet i Realtid slås jag av hur Ulf Stigare, Mats Qvibergs ombud, gjort samma reflektion som jag (eller jag som han, hur man nu vill se det).  Som svar på processbolaget HQ:s påståenden om att Qviberg varit i ond tro, returnerar han och hänvisar till allt det material som HQ:s ombud presenterat i sin sakframställan. Han ämnar använda det för att bevisa att Qviberg varit i god tro…

 

 

Annonser
44 kommentarer
 1. Bror permalink

  Självklart är det väldigt illa att en myndighet (EBM och RN) inte diareför alla möten. Det spär bara på ryktena kring det märkliga beslut som RN kom fram till, särskilt efter allt som nu har kommit fram.

  Men något som eventuellt är ännu mer märkligt är att man väljer att sitta en styrelse och skriva på dokument man uppenbarligen inte förstår (om man skall tro vad styrelsemedlemmarna säger) och dessutom ger sig epitet ”Styrelseproffs”.

  Är det kvantiteten på arbetet som är det viktiga eller är kvaliteten…?

  • Nu är du ute och cyklar, Bror. Vad är värst – att RN inte diariefört alla möten man haft med KPMG i utredningsarbetet, eller att EBM har haft hemliga möten med processbolaget HQ? Berätta!

   • Bror permalink

    Jag kan tycka att EBM är värre.

   • Bror permalink

    Jag kan säga att ”vår” sida har legat nära gränsen till det tillåtna. (Inget otillåtet har dock skett, däremot kan man diskutera ur ett etiskt perspektiv ifall det är ok eller ej)

    Men detsamma kan man säga om er sida.

    Men ”er” sida påstår att ni har haft ”Preussisk ordning” – allt har varit perfekt, trots att flera stora tunga oberoende experter (alltså inga avlönade personer som Nerep) har vittnat om motsatsen, medans man menar att ”motståndarna” har begått alla fel som man kan begå.

    Jag vill verkilgen att man tillsätter en kommission som utreder allt.

 2. Anders Östberg permalink

  Nu har du kört i diket igen Bror. PS satt i styrelsen för att hon var och är utomordentligt kvalificerad styrelseledamot. Detta har också bekräftats av brottmålsdomen och RN:s bedömningar. Dessutom var det en styrka att ta sitt fulla ansvar i styrelsen och sitta kvar och tala för sina korrekta uppfattningar.

  • Bror permalink

   Jag tror att även du har missförstått domen, har du verkilgen läst domen?

   Tex huvudanledningen till FI indragning av Oktrojen behandlades INTE och knappt något som rör civilmålet.

   Tingsrätten gjorde något ytterst ovanligt och skrev en extra stycke just flr att man INTE skall missförstå samt vad man exakt lade vikt på.

   Nedan är alltså
   ett utdrag ur tingsrättens dom i brottmålet (sid 153-154) där tingsrätten – som sagt – gjort något så ovanligt som att faktiskt förklara att domen INTE berör vissa allvarliga förhållanden i HQ och banken, till följd av att åklagaren inte i sin gärningsbeskrivning påstått något i denna del utan endast gått på formell ”regelefterlevnad” gällande begränsade förhållanden.

   5.4 Avslutande synpunkter rörande åtalet för svindleri

   För att undvika missförstånd bör avslutningsvis förtydligas att svindleriåtalet varken tar sikte på att något otillåtet risktagande skulle ha förekommit i banken, eller att banken skulle ha haft en otillräcklig kapitaltäckning. Åtalet tar inte heller sikte på att värderingen skulle ha varit felaktig i förhållande till det slutliga resultat som tradingen förväntade av de positioner som omfattas av åtalet.

   Åtalet är således inte ett uttryck för något allmänt ansvarsutkrävande på grund av händelserna i HQ-koncernen. Åtalet är i stället i allt väsentligt inriktat på frågan om vissa positioner i ODAX har redovisats med stöd av indata, som enligt de under 2009-2010 gällande regelverken IAS 39 och IFRS 7, utgjorde något annat än ”observerbara marknadsdata”.

   Tingsrättens samlade intryck av bevisningen är att risken i tradingportföljen ökade från och med sommaren 2009 och att exponeringen var förhållandevis stor för en aktör av HQ Banks storlek. Det har även framkommit att tradingen tog positioner nära inpå årsskiftet 2009/10 som kan antas ha gett gynnsamma avtryck i koncern- årsredovisningen. Värderings- och resultateffekter var också frågor som successivt under 2009 diskuterades alltmer intensivt och livligt inom HQ-koncernen och KPMG, trots att värderingsmetoden i och för sig hade varit etablerad sedan flera år. De nu nämnda förhållandena är dock inte sådana att det är styrkt att HQ AB åsidosatte IAS 39 eller IFRS 7 annat än i vissa mindre avseenden, och då inte på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för svindleribrott. Det betyder att Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström inte ska dömas till

   ansvar för grovt svindleri. Det betyder vidare att Johan Dyrefors inte ska dömas till ansvar för medhjälp till grovt svindleri

  • Bror permalink

   Men en kortare fråga till dig Anders.
   Är det ok att styrelsen skriver under en ÅR som man inte förstår? Är det ok att skriva under på till 20000 aktieägare att man handlar med i huvudsak likvida aktier när man i huvudsak handlade med Illikvida instrument? Är det verkilgen ok enligt dig?

 3. Anders Östberg permalink

  Svar på din fråga Bror:
  Styrelsen ansvarar för ÅR. Revisorn ansvarar för sin avlämnade RB. Under revisionen kommunicerar företagsledning/styrelse med revisorerna rörande olika frågor som framkommer under revisionen. Om revisorerna anser att de måste framföra anmärkningar och de är av sådan betydelse att de måste intaga dessa i RB kommuniceras dessa med styrelsen så att styrelsen har möjlighet att vidtaga ev. rättelser innan ÅR undertecknas. I det aktuella fallet har en ren revisionsberättelse lämnats. Styrelseledamöterna skall ha olika kompetenser som tillsammans bidrar till att man får en styrelse som är kompetent för att leda ett bankaktiebolag och primärt tillse att bolaget har en kompetent företagsledning. Den enskilde styrelseledamoten behöver inte kunna/förstå alla de aktiebolagsrättsliga, redovisnigstekniska och skattemässiga regler mm som gäller för ett AB (det vore ju ett orimligt krav) men de ansvarar för att hela regelverket tillämpas korrekt i likhet med ditt ansvarar för din avlämnade ev. komplicerade allmänna självdeklaration. Använder du ingen eller okunnig expertis och det blir en felaktig deklaration som avlämnas får du själv stå konsekvenserna.
  I detta fall har den bästa expertisen kontrollerat/granskat ÅR utan anmärkning. De har i sin tur granskats vid två tillfällen av RN utan anmärkning (förutom en mindre anmärkning rörande dokumentationen som är utan betydelse i detta fall). Hoppas att jag uttryckt mig klart och förståligt.

  • Bror permalink

   Nu var det dock inget konkret svar på min konkreta fråga.

   Men när det gäller HQ visste både styrelsen och revisorn att det fanns allvarliga brister som man valde att inte åtgärda. Detta finns dokumenterat i bandinspelningar och dokument, där bla KPMG internt kommer med kritik.

   Försvaret försöker idag spela ovetande om detta och anser sig heller inte ha något ansvar för det inträffade.

   I vittnesförhör säger bla Q att han största insats var att vara ”jultomte” samt ”galjonsfigur” dvs ansiktet utåt då han var en ”megakändis”.

   Han visste nämligen inte hur man drev en bank. Och de varnande mail han hade fått hade han inte läst eftersom de mailen inte var direkt till honom då han enbart var cc:ad. Han läste bara mail som var direkt aviserad till honom.

   KPMG som hela tiden har sagt att det aldrig kommer bli rättssak av detta – man trodde att man skulle vinna ”avisan av talan” – men man förlorade i i alla instanser – börjar nu få kalla fötter när man ser vart det lutar.

   Man ber nu tingsrätten anamma ”rimlighetsprincipen”. Man menar att även om man har gjort fel, så är det inte ”rimlig” att behöva betala ett sånt högt skadestånd då det inte är ”rimligt” att man går omkull som företag.

   Man börjar nu bla diskutera kring den ränta som tickar på från 2010 på 8%. Man anser att det heller inte är rimligt.

   • Anders Östberg permalink

    Jag förstod att du inte skulle var nöjd med mitt svar. Men det är nog bara att acceptera att vi har att hålla oss till det regelverk som finns.

   • ”Men när det gäller HQ visste både styrelsen och revisorn att det fanns allvarliga brister som man valde att inte åtgärda. Detta finns dokumenterat i bandinspelningar och dokument, där bla KPMG internt kommer med kritik.”

    Du har inga som helst belägg för dessa påståenden, Bror. Hur vet du vad jag visste? Vad har du för dokument som styrker detta? Vilka bandinspelningar förekommer jag på? Vilka dokument har jag tagit del av som visar på ”allvarliga brister”. Men det är den här typen av dynga och förtal som processbolaget spritt kring sig under de senaste sex åren. Det är skönt att de nu verkligen kommer upp till granskning.

 4. Bror permalink

  Nu är jag normalt inte konspiratoriskt men jag undrar hur det kommer sig att försvaret inte hittar ett expertvittne som varken kan svenska, engelska, tyska, spanska, franska utan enbart finska.

  Kallunki kommer således korsförhöras på finska och med hjälp av tolk. (Jag hoppas man hittar en bra sådan)

  Kallunki som hittils har fått stå emotsagd kommer nu få moteld på alla tokerier han har sagt.

  HQ däremot hade inga problem med att bli uppbackade av tunga oberoende experter som både kan svenska och engelska.

  Ser framemot dessa dagar…

  • Var det inte din huvudman och bundsförvant Christer Sandberg som i sina smutsiga samtal med Martin Tidén satt och skrockade över processtrategier – och att det till varje pris gällde att undvika ”battle of experts”, för dessa var man dömda att förlora?

   • Bror permalink

    Det var Martin Tidens som inte ville ha ”Battle of experts”, då han av erfarenhet visste att det var svårt att vinna i brottsmål – då beviskraven är så extremt höga. (Bortom allt rimligt tvivel.)

    Det var givetvis ett extremt självmål av åklagaren att han inte valde ta in personer som kan detta ”utan och innan” och Q mfl kan tacka sin lyckliga stjärna för det.

    Tycker du själv det inte är märklig att försvaret inte hittar någon med större tyngd än Kallunki? Som vill stå bakom Q? Som inte står på lönesedeln?

   • Sant, det var Martin Tidén. Det framgår av bandinspelningarna som ligger på HQ Gate. Jag är fullständigt övertygad om att tingsrätten hade ogillat målet alldeles oavsett.
    Vilken tyngd olika experter har är jag inte kompetent att bedöma. (Och intresserar mig faktiskt ganska föga.) Jag läste för flera år sedan Navigant-rapporten när den kom och – så amatör jag nu än är – var väldigt oimponerad. Jag vet inte vilka experter som vill eller inte vill stå bakom Mats Qviberg. Men om du hänvisar till lönesedel får jag kanske påminna om att den person som försökt köpa absolut flest personer och framstår som mutkolv i den här härvan är din kompis Christer Sandberg. Eller vad sägs om hans mellanhavanden med Fredrik Crafoord? Eller med Bernd Berger (det är väl så nära muta man kan komma)? Och menar du att de experter som processbolaget kallat in jobbar pro bono – för den goda sakens skull? Tror inte det nej….
    Är det inte dags för dig, Bror, att sluta sila mygg och svälja kameler?

 5. Bror permalink

  Imorgon skall tydligen norrmannen köra Qvibergs sakframställan. Det kan man inte missa….

  Q kopplar in det tunga Artilleriet. Han går nog all in som när han höll hov i Stockholm med Jenny…

  • Nu hamnar du där igen, Bror, i dina tarvliga härskartekniker. ”Norrmannen” har ett namn (liksom ”finnen”) – han heter Christen Ager-Hanssen, vilket du väl känner till. Har du hangups gentemot icke-svenskar? Vilka fler har du hangups emot? Kvinnor? Minoriteter?
   För det blir inte bättre när du försöker förminska Jenny Hedelin genom att omnämna henne med förnamn. Exakt så har mansgrisiga äldre män alltid har agerat mot yngre kvinnor. Eller hur förklarar du annars att du kallar Mats Qviberg för ”Qviberg” men Jenny Hedelin för ”Jenny”? Vid direkt tilltal går det bra att använda förnamn. Men det är inte fallet här; här talar du OM personer, som rimligtvis inte står dig nära. Jag är nämligen rätt övertygad om att Jenny Hedelin INTE är Jenny med dig…

   • Bror permalink

    Först och främst är det du som är etta i att använda ”härskarteknik” – i denna blogg.

    För det andra så lägg inte in dina värderingar och döm mig efter dessa.

    ”Norrmannen” är en stolt norsk och har inga problem att bli kallad för det. Lika lite som jag tar illa vid mig när han kallar mig för ”söta bror” eller svensken.

    Om han nu skulle ta illa vid sig så ber jag om ursäkt för detta, men för inte hans talan åt honom.

    När det gäller Jenny så är jag yngre än henne och om hon tar illa vid sig för att jag enbart skriver hennes förnamn i din blogg så ber jag om ursäkt för detta, men för inte hennes talan åt henne.

    Nu är det till dig jag skriver och (och inte till Agger/Hedelin) jag har inte så mycket baktanke som du verkar tror när jag skriver som du gör.

    Men likt dina kolleger så älskar du/ ni dra in på sidospår och helst gärna långt bort från sakfrågorna.

   • Jag kommenterar hur du skriver och gjorde en snabbanalys av typisk härskarteknik. Att du inte är medveten (”har inte så mycket baktanke”) om hur du formulerar dig gör inte saken bättre. Är du yngre än Jenny Hedelin (än hon heter det för övrigt; inte än henne) så bör du nog fundera över ditt sätt att kommentera kvinnor. Det ter sig aningen gammelmansaktigt, om man säger.
    Och jo – jag förbehåller mig rätten att på min blogg föra såväl Christen Ager-Hanssens som Jenny Hedelins talan när du angriper alternativt förminskar dem.

 6. Bror permalink

  Du pratar om min ”Härskarteknik” och om hur jag förminskar dina vänner – när jag kallar Jenny Hedelin för Jenny, samtidig som du påpekar hur jag skriver, (Hon/henne) trots att du förstår innehållet!?

  Jag får då finna mig i att du förbehåller dig rätten att utöva härskarteknik mot mig och mina ”vänner” i din blogg.

  Du tycker samtidigt att jag bör se över hur tilltalar kvinnor?! (kommenterar kvinnor) när jag tilltalar deras rätta namn. Jag är inte av den generationen som säger NI, HERR/FRU eller en titel. Det är för mig ”gammelmansaktigt”.

  När jag skrev om ”baktanken” så menade jag att jag kommenterar personerna olika, även samma person.

  Tex Q, Qviberg, etc.

  Jag vågar påstå att du har en mycket grövre sätt att uttrycka dig om personerna i denna härva. Du verkar många gånger tappa fattningen och skriver i affekt.

  Men visst, ifall du eller någon annan jag skriver eller pratar med önskar detta så gör jag givetvis detta.

  Eftersom du anser dig föra deras talan, så kommer jag tilltala dem vid sina efternamn.

  • Astrid permalink

   Undrar vad rättens ledamöter tycker om dokumentet som bevisar att Crafoord tagit emot 40!!!!! Miljoner för att vittna emot Qviberg?!

   • Bror permalink

    Detta kort har man kört med vid två tidigare tillfällen till ingen nytta. (Man torskade bägge gångerna) Varför? Jo det är en lögn…

    Man försöker med alla medel smutskasta vittnena.

 7. Bror permalink

  ”Och menar du att de experter som processbolaget kallat in jobbar pro bono – för den goda sakens skull? Tror inte det nej….”

  Nej, dom jobbar inte gratis. Men dom ”jobbar” inte för HQ. Dom är inte anställda och avlönade. Det är fristående oberoende bolag som man bett göra en utvädering.

  Dom låter sig inte säljas. Mats Qviberg kunde också anlitat dem, men avstod.

  Att CS är en ”mutkolv” får du nog utveckla? Vem/vilka har han ”mutat”? Och hur? Jag hoppas du har torrt på fötterna när du kommer med dessa anklagelser. Att ”Muta” är brottsligt – såvitt jag vet. Så vilka är dina bevis?

  • Nu läser du medvetet slarvigt igen, Bror. Jag skriver inte att CS ÄR en mutkolv. Men jag påpekar att den som har och har försökt köpa folk till höger och vänster är just din kompis Christer Sandberg. HQ Gate beskriver utförligt hur Sandberg belönar Fredric Crafoord med dotterbolaget HQ Private Equity som tack för utförda tjänster. Crafoord säger sig att bolaget inte är värt något, han har själv betalt en spottstyver för aktierna. Men samme Crafoord tackar för övrigt nej till Ager-Hanssens erbjudande om att köpa detta ”värdelösa” bolag för fem miljoner kronor. Detta torde för övrigt också kunna räknas som otillbörlig värdeöverföring. Vad säger alla de stackars aktieägare som ni påstår er företräda och ömma så för? Och menar du att det är lögn att Fredrik Crafoord fick ta över HQ Private Equity?
   Du kan vidare läsa i HQ Gate om hur Christer Sandberg försöker köpa över Bernd Berger från EBM. Berger skulle få dubbel lön garanterad under fyra år för att jobba med processbolaget. Eftersom det inte skulle bli alltför uppenbart att han jobbade åt Sandberg et co skulle han sitta på Franks Advokatkontor. Allt detta finns belagt, med dokumentation, i HQ Gate. Är det också påhitt? Konstigt i så fall, eftersom det finns på band…
   Vilka som är anställda av Qviberg och vilka som fakturerar honom har jag faktiskt ingen aning om. Vilken är skillnaden? Att Qvibergs expertvittnen alla är ”hired guns” medan processbolagets är idel integritet och godhet? Tror inte det nej….
   Och de som smutskastar, baktalar och förtalar – och har gjort så i sex långa år – är ni i processbolaget.

   • Bror permalink

    Att du använder HQGate som din källa som du konstant hänvisar till är skrämmande – särskilt när jag har bevisat (vilket du inte ens ”orkar” undersöka) att den innehåller grova lögner / påhitt och faktafel. Du vet att det är en partsinlaga?

    Att han försökt värva Berger och erbjuda honom ett jobb efter att han har slutat hos EBM, kallar du det för ”muta”

    Att värva Berger är inte olagligt, dock är det inte etiskt korrekt enligt mig.

    Jag försvarar varken Agger-Hansen skurklikna fasoner (vilket du gör) eller Sandbergs ”gråzons” aggeranden i detta case. Bägge sidor kör med ”fultricks”.

    Ja, det är skillnad på Navigant (vars fyra rapporter jag tvivlar du har läst och/eller förstått) samt Schuster och Östman jämfört Nerep som är anställd av Qviberg.

    En annan reflektion jag gör när jag läser dina svar och inlägg och det är att du menar det är ful härskarteknik och gammelmansaktigt att kalla folk vid förnamn.

    Jag tycker inte det, men varför kallar du ”Count” för Carl – när du vet vad han heter. (Att du sedan väljer att outa honom och sprida massa skit om att han fått sparken är jävligt ruttet. Särskilt när du har gått bananas över att blivit avstängd från hela den ekonomiska scenen och bannlyst från att sitta en styrelse.) Dubbelmoral…..

 8. Bror permalink

  Som ren bonus information så har försvaret lagt ned oerhört mycket tid och pengar på att detta inte skall komma upp i rätten.

  Man har lagt ned lika mycket arbete och redurser som om det vore en huvudförhandling.

  Agger-Hansen lade upp försvaret i avvisningsmålet 1 och 2. Han torskade bägge.

  Nu lägger man fram samma info som innan och en tryckt bok (HQGate) med samma information som innan.

  Man försöker påskina att detta är NY information. Men det är samma gamla gegga som hittils har varit fruktlös.

  Bara en idiot tror att om man gör på samma sätt – gång på gång – att man skall få ett annat utfall.

  Den enda skillnaden nu är dock att det är Agger-Hansen själv som formulerar orden och inte utbildade försvarsadvokaterna. Han gör det med hög och bestämd stämma.

  Detta är en ”fars” om något….

  Men han gjorde det bra och med inlevelse.

  • Astrid permalink

   Oj!!! Detta var tydligen en öm tå;).
   Då kommer du from nu att få bära skor med väldigt kraftiga stålhettor, för jag vet vad som kommer tas upp i rätten strax efter nyår. Sandberg anar vad som vankas, o därför uppträder han redan nu på ett stressat o i några fall även hotfullt mot svarande sidan.

   Ha nu en riktigt god jul Bror! Nästa år blir nog inte riktigt lika skojigt för er HQ anhängare!

   • Bror permalink

    Man har under 6-7 år sagt exakt detsamma som du säger nu. ”Vänta och se bara”. Man trodde inte för ett ”ögonblick” att detta skulle hamna i domstol. Det är ”helt osannolikt”.

    Men vad resultatet blev vet vi. Två torsk av två möjliga.

    Hittils har man inte kommit upp med något nytt och lär inte göra det heller – inte ens efter jul.

    Men i såfall är det bara för dig att luta dig tillbaka.

    God jul.

  • Wow, ett erkännande till Ager-Hanssen till slut – det måste ha suttit långt inne, Bror. Och all denna information som du hävdar har kommit fram tidigare; för mig har väldigt mycket varit helt nytt och jag läste HQ Gate med stigande häpnad. Och då har jag varit inne i detta i ett antal år.
   Så dina försök att fösa undan obehagliga avslöjanden som att de har varit uppe förut och skulle vara väl kända leder ingen vart.
   Men du kanske har läst om detta i tidningen. I SvD Näringsliv kanske?

   • Bror permalink

    ”Erkännande”?
    Inte riktgt.

    Men han är i många avseenden väldigt skicklig i det han gör.

    Du verkar se upp till honom och beundra honom?

    När det gäller dessa ”avslöjanden” så har man redan använd dessa i avvisningsmålen. Inget nytt alltså.

    Sen gav jag dig länkar till samma information som är skrivet i HQGate, som var skrivet 2-4 år innan boken.

   • Om du säger att en person är ”i många avseenden väldigt skicklig i det han gör” så innebär det att du ger honom ett ”erkännande”.
    Jag har träffat Christen (ja, jag kan omnämna honom med förnamn, inte du) ett par gånger och är imponerad av hans energi, hans intelligens, hans terriermentalitet och humor. Dessutom upplever jag att han är en oerhört varmhjärtad person.
    Skulle jag använda adjektivet ”formidabel” om en människa, så skulle jag använda det om honom.
    Jag skulle däremot inte för liv och pina vilja ha honom som min fiende. (Så du lever dåligt, Bror.)

  • Ja, jag använder HQ Gate som källa. Det kan jag göra eftersom boken offentligt har publicerat alla sina källor: all dokumentation finns tillgänglig, alla bandinspelningar finns att ta del av. Jag har inte sett att du har unnat bevisa vare sig några ”grova lögner” eller påhitt och faktafel. Tvärtom, de allra värsta avslöjandena är klart och tydligt uppföljda med detaljer och bandinspelningar.
   Att boken är en partsinlaga betyder inte att den är osann. Carolina Neuraths roman var en partsinlaga. Dessutom är den grundfalsk. Den bygger på att Fredrik Crafoord har grundlurat henne om decembermötet där Crafoord påstår sig vilja stänga en del av portföljen och ta 150 Mkr i förluster. Sedan har din kompis Christer Sandberg matat henne med påståenden som hon svalt med hull och hår.

   Det är inte fel att tilltala folk med förnamn. Men om du inte känner personen är det respektlöst att omtala en människa med förnamn (ibland blir det också lite larvigt; vi känner alla namedroppers som bara blir pinsamma). Och det är klassisk manlig härskarteknik att använda förnamn på kvinnor men efternamn på män. Det finns en skillnad mellan att tilltala någon och att tala om någon.
   Att pseudonymen Count är Carl Grefberg fick jag klart för mig när jag läste HQ Gate (är det en felaktig uppgift också menar du?). Liksom att han fått sparken från KPMG, som faktiskt har viss bäring i just den här saken; det kan ju finnas ett betydande mått av revanschlusta gentemot den tidigare arbetsgivaren, eller hur? Hade han fått sparken någon annanstans ifrån hade det varit irrelevant, och jag hade inte nämnt det. Vari dubbelmoralen ligger begriper jag inte. Jag tilltalar Carl Grefberg med Carl när jag är i diskussion med honom här bland kommentarerna. På samma vis som du gärna får tilltala mig med mitt förnamn.

 9. Bror permalink

  @”Astrid”
  Vill egentligen inte märka ord som din ”kollega” gör.

  Men det heter ”Stålhätta” på Svenska och ”Stålhette” på norska;)

  • Astrid permalink

   Bror, ett gammalt talesätt, ”att anmärka på ord är den okunniges sätt att hävda sig…”
   Förlåt men jag kunde inte låta bli:))

   En sak till innan julledigheten. Jag brukar inte kommentera på bloggar, faktiskt bara en gång tidigare, o det var på ett forum för en massa, ursäkta uttrycket, bitterfittor, som satt där o diskuterade om hur länge Q skulle få skaka galler. Jag använde exakt samma uttryck då, vänta så får ni se vad som kommer. Jag syftade då på ett antal bandinspelningar, där bl.a. Sandberg o åklagaren sitter o gör sig lustiga på domarnas bekostnad. Jag ska inte säga att det avgjorde o friade samtliga, men som vi alla vet så är rättens ledamöter även de människor…

   Avslutningsvis Bror, om jag säger att jag vet vad som komma skall, ja, då vet jag att det kommer uppgifter som kommer få Mörtstedt o co att ångra att de överhuvudtaget tänkte tanken på att dra detta civilrättsligt.
   Till saken hör oxå att processbolagets styrelse INTE är beviljade ansvarsfrihet. Stackars Sandberg, får bli Ica basics köttbullar iår!

   • Bror permalink

    ”Bror, ett gammalt talesätt, ”att anmärka på ord är den okunniges sätt att hävda sig…”
    Förlåt men jag kunde inte låta bli:))”

    Håller med till 100%!

    Eller vad säger du Pernilla Ström?

    När det gäller bandinspelningen så användes även det i avvisningsmålen…

    God Jul!

   • Jag är språkpolis, Bror. Har varit alltsedan jag hårddrillades av Alf Thoor och Peter Himmelstrand under mina år på Expressen.
    Så: ”Kyss, Karlsson!” som ordspråket säger.
    Bandinspelningarna användes även under brottmålet. Och sänkte uppenbarligen Finansinspektionens/processbolagets trovärdighet. Det blev ju megatorsk för er – hur kommenterar du det?

 10. Bror permalink

  ”Jag har träffat Christen (ja, jag kan omnämna honom med förnamn…”

  För mig får du kalla vem som helst för vad du vill. Men det var DU som sade att det var”tarvliga härskartekniker” och ”gammelmansaktig” när jag tilltalade dina vänner vid förnamn, när du själv tilltalar Count för Carl. Dubbelmoral deluxe…

  Att du bekräftar att du ser upp till Agger-Hansen skall jag ta med mig för framtiden.

  Han är inte min fiende. Men jag skulle inte vilja ha med honom i mitt lag.

  Han är en främlingslegionär – och du tror att han bryr sig om dig personligen?

  ”Och sänkte uppenbarligen Finansinspektionens/processbolagets trovärdighet. Det blev ju megatorsk för er – hur kommenterar du det?

  ”Megatorsk”? Att det blev ”torsk” för Tiden vet vi. Jag har nu kopierat in del av domen en flertal gånger – så det kan inte ingått dig – som tydligt förklarar vad man har tagit ställning till och inte tagit ställning till. Allt för att UNDVIKA missförstånd.

  Att du medvetet missförstår domen och medvetet försöker påskina något som inte stämmer i din blogg kan jag nu påstå efter att vid tre tillfällen gjort dig uppmärksam på paragrafen i domen som förtydligar den.

  När det gäller bandinspelningar vågar jag tro att rätten lägger mer vikt på vad bla Risk och KPMG pratade om. Det har man uppenbarligen i allafall tidigare gjort.

  Men det lär tiden utvisa vad rätten tar fasta på denna gång.

  Ang att du är språkpolis är dock fine för mig. Jag är dock av samma åsikt som din norskskrivande vän ”Astrid”: (Ja, personen skrev bara sitt ”förnamn”)

  ”, ”att anmärka på ord är den okunniges sätt att hävda sig…”

  • Ärligt talat, Bror. Nu slarvar du med orden igen. Jag gillar det jag har sett av Christen – han är rolig, slagfärdig och fräck – men jag skulle för liv och pina inte vilja ha honom emot mig. Det innebär inte att jag, som du försöker låta påskina, underdånigt ”ser upp till” honom; jag är lite för gammal för att ha idoler, och har egentligen aldrig varit särskilt styv i just den grenen. Jag har heller aldrig behövt fundera över om ”han bryr sig om” mig personligen. Jag ser det arbete han har gjort, och är imponerad av terriermentaliteten och outtröttligheten. Utan honom hade mycket av illdåden i den här härvan – korruptionen, de dolda mötena osv – aldrig avslöjats.

   Du kan klippa in delar av domen hur många gånger du vill. Till saken hör att tingsrätten prövade en rad av de påståenden om felaktigheter i regeltolkning och modellen som Finansinspektionen hävdade i sitt beslut och som dina kompisar i processbolaget sedan har gjort en copy paste på. Jag har full förståelse för att Christer Sandberg et co nu gör allt de kan för att ta ut avstånd från EBM och tingsrättens dom. Men det är likafullt samma argumentation och samma påståenden som processbolaget tidigare ställt sig bakom.

   Du får gärna kalla mig okunnig om du vill. Det rör mig inte i ryggen, faktiskt.

 11. Janne permalink

  Bror, du har flera gånger skrivit om att det blev ”torsk” i avvisningsmålen, och använt det som något slags bevis för att svarandesidan har fel. Du är åter ute och cyklar. Vad tingsrätten har avvisat är begäran om nedläggning av målet, och har alltså inte alls tagit ställning till frågan om eventuell skuld.

  • Bror permalink

   Nej, du är fel ute.
   Jag skriver:

   ”Man har lagt ned lika mycket arbete och redurser som om det vore en huvudförhandling.

   Agger-Hansen lade upp försvaret i avvisningsmålet 1 och 2. Han torskade bägge.”

   Vad jag ville ha sagt är att man låter Agger-Hanssen lägga upp försvaret och låter honom föra Qvibergs talan. Det senaste exemplet är att – som måste vara oerhört kränkande för försvarets utbildade jurister – Agger-Hanssen som håller i slutklämmen av Qvibergs sakframställan – trots att taktiken hitills har misslyckats.

   Allting är en repris och upprepning från avvisningsmålen. Pernilla Ström kallar det för nyheter.

   Det enda som hittils inte har kommit upp är att är att man vill lägga ned målet för att man menar att HQ inte kan betala rättegångskostnaderna vid en förlust. Det lade man ned mycket tid på i avvisningsmålet att förklara för rätten.

   Att det inte ännu har kommit upp än tycker jag konstigt men förväntar mig att så kommer att ske.

   Man gör allt för att denna förhandling skall avbrytas. Man kommer ta till ”alla medel”. Det har Agger-Hansen hotat/ lovat att ”ta till alla medel som kröker Qvibergs hår”.

   • Bror permalink

    (Skriver med min iphone, till språkpoliserna skräck.)

    Eller ordagrant:
    ”Om någon så mycket som försöker kröka ett hår på Mats huvud, då gör jag det som krävs”.

    Ett mycket tydligt budskap på att man kommer ta till alla medel som är möjliga…och omöjliga..

   • Du får ursäkta, Bror, att det som du – som uppenbarligen har följt alla händelser i målen i detalj (har du inget liv?) – upplever som gammal skåpmat, kommer som nyheter till och med för personer som jag. Och eftersom tidningarna inser att de har hoppat i galen tunna, och inte rapporterar, så blir detta till nya avslöjanden.

 12. Bror permalink

  1. Angående att FI (enligt er felaktigt) drog in tillståndet – och att ”tingsrätten prövade en rad av de påståenden om felaktigheter i regeltolkning och modellen som Finansinspektionen hävdade i sitt beslut…”

  – Domen är noga knuten till det åklagaren gjort som gärningspåståenden. Den handlar inte om de centrala frågorna som [FI] hade till grund för sitt återkallninngsbeslut. (Det var anledningen till att Tingsrätten ville förtydliga domen så att den inte skulle missförstås)

  Tillståndet drogs främst in mot bakgrund av bedömningen att HQ Banks tradingportfölj var felvärderad.

  Martin Tidén i brottmålet prövade huruvida tradingportföljen var felvärderad. Den frågan avhandlas nu under civilmålet.

  2. Ang att du använder HQGate som källa.

  ”Det kan jag göra eftersom boken offentligt har publicerat alla sina källor: all dokumentation finns tillgänglig, ”

  – I så fall ber jag dig att bla kontrollera det påstådda förhör med König som jag påstår inte existerar. Man har i boken klippt och klistrat hej vilt. Man har klippt bort det stycke som verifierar det Crafoord säger.

  Ditt svar är att du inte orkar leta upp och gå igenom alla dina dokument!? Det är väl bara att gå in på er hemsida där källan till förhöret enligt dig finns, det borde väl vara den enklaste saken i världen?

  3. Ang att det är som nu kommer upp nu är nyheter för dig.

  – Ja, att det är ”nyheter” för dig betyder inte att det är nyheter för ”omvärlden”.

  Du och boken gör sken av att det som nu har kommit fram är uppgifter som är helt ”okända”. Uppgifter som kan ”omkullkasta alla processer”. Om så vore fallet – att det är uppgifter och som kan omkullkasta alla processer – hade det hänt för länge sedan, då det man hävdar och skriver om i boken, redan har behandlats.

  4. Ang ifall jag inte har ett ”eget liv”.

  – Jo det har jag. Jag lever inte någon annans. Detta har – pga er pågått i snart 7 år – och under den tiden har det funnits massa tid och massa material att läsa om.

  • Bror permalink

   Edit:
   Martin Tidén i brottmålet prövade INTE huruvida tradingportföljen var felvärderad. Den frågan avhandlas nu under civilmålet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: