Skip to content

Låt farsen börja…

7 november, 2016

I morgon rullar HQ-rättegången i det s k civilmålet i Stockholms Tingsrätt i gång. Få trodde väl att den skulle bli av – efter alla miljoner inlagor, svepande påståenden och opreciserade grunder. Men nu är vi här. Att rättegången alls dras igång är för mig i och för sig obegripligt, inte minst mot bakgrund av det jättefiasko som EBM gjorde sig skyldig till i samband med att brottmålet i samma fråga avgjordes under våren.

Där hade ju EBM:s åklagare Martin Tidén, på basis av Finansinspektionens beslut att dra in tillstånden för HQ Bank, åtalat ett antal ledande företrädare för HQ samt revisorn. Martin Tidén litade tydligen blint på att Finansinspektionen gjort ett gediget jobb. Men se, det hade dilettanterna på Finansinspektionen inte gjort…

En åklagare med justitierådsdrömmar

EBM hade i och för sig själva att skylla för magplasket.  Jag inser att frestelsen var överväldigande för en stackars beige åklagare med justitierådsambitioner: tänk vilken chans att få stå i rampljuset som folkets riddare mot det snöda finanskapitalet!  Därför kastade Martin Tidén utan vidare allt material som talade emot hans tes om styrelsen och högsta ledningen som depraverade skurkar i den så kallade slasken, trots att en åklagare har skyldighet under förundersökningen att ta fram material som talar för båda sidor. Nåväl, tack vare Christen Ager-Hanssens idoga grävande kom materialet som såväl EBM, FI som processbolaget HQ helst velat begrava ändå fram i ljuset.

Varför lyssnade inte EBM på Revisorsnämnden?

Men Martin Tidén hade inte behövt gå på en sådan råsop om han varit lite mindre förblindad av ärelystnad.  Nog borde väl både en och två varningsklockor ha ringt innan han gjorde sig till lakej för såväl FI som processbolaget HQ?  Revisorsnämnden hade ju dessförinnan  i en historiskt omfattande undersökning friat revisorn Johan Dyrefors från anklagelser om fel och försumligheter, inte bara en utan två gånger. (Detta föranledde, enligt HQ Gate,  tydligen den ömklige generaldirektören Martin Andersson att ringa och skälla ut sin kollega och myndighetschef vid Revisorsnämnden.)

Men som sagt. Finansinspektionen hade gjort ett uselt jobb, sommaren 2010, och begick ett svårslaget övergrepp med sitt beslut i augusti 2010. Myndigheten har därefter ägnat inte så liten möda åt att försöka sopa igen spåren och mörklägga.

I dag vet vi nämligen klart och tydligt att myndighetens beslut att dra in bankens tillstånd vilade på grova missförstånd och felaktiga tolkningar av redovisningsreglerna och bokföringen. Tingsrätten var obarmhärtigt klar: HQ Bank hade inte brutit mot redovisningsreglerna. HQ Banks metodik var fullt kompatibel med då gällande regelverk.  Det var inte bara så att de åtalade, bland dem Mats Qviberg och Stefan Dahlbo, friades helt och hållet från alla anklagelser.  Stockholms tingsrätt ogillade åtalet.

Korthuset som föll samman

Det innebär att tingsrätten slog fast att något brott eller någon överträdelse mot regelverket inte hade ägt rum.  Det innebär att påståendena och fundamenten i såväl Finansinspektionen som  processbolaget HQ (som gjort en copy-paste) plot  liksom  Carolina Neuraths fantasifulla roman ”Den stora bankhärvan” faller ihop som ett korthus.

Samtidigt är det just på dessa haverier som processbolaget HQ med Christer Sandberg i spetsen alltmer falsettartat söker pressa miljarder ur HQ:s tidigare styrelse (läs: Mats Qviberg) samt revisor (läs: KPMG).

Det kommer självklart inte att lyckas.

Men i samma stund som domen meddelas kommer Christer Sandberg och hans anhang att försätta  HQ AB  i konkurs och därmed smita från alla advokat- och rättegångskostnader.  Kostnaderna dumpas på skattebetalarna. (Så, grattis, alla ni som kommer att vara med att finansiera en billig torpeds försök att skrämma fram skadestånd till sig själv och sina gelikar. Ni får stå för fiolerna när han misslyckas, får ingen del om han skulle lyckas.) Någonstans här tycker jag att det finns ett systemfel.

SvD Näringsliv vaknar till liv

Hursomhelst. Svenska Dagbladet, som har skrivit åtskilliga spaltkilometer om HQ genom åren, hade idag en förhandsartikel  inför civilmålet.

Carolina Neurath är uppenbarligen fullt upptagen med att försöka täcka över det karaktärsmord hon begick på Hexagons VD Ola Rollén när han blev häktad i Norge.  Hennes första artikel var i sann Neurath-anda: misstänkliggöranden där Rollén framställdes som en girigbuk, mer upptagen med sina privata sidoaffärer än med sitt huvuduppdrag för Hexagons aktieägare.

Därför fick hennes kollega Johanna Cederblad skriva en pliktskyldig artikel. Än så länge har emellertid Svenska Dagbladet inte med ett ord berört boken HQ Gate och de avslöjanden som görs där. Jag förstår att det är väldigt pinsamt för SvD Näringsliv.

När brottmålet drog igång för ett år sedan hade SvD Näringsliv inte mindre än sex helsidor inför rättegången. Den kallades för ”Århundradets finansrättegång”. Men ganska snart visade det sig att målet gick Neuraths teser och bok emot, och SvD Näringsliv slutade att skriva. Av Mats Qvibergs redogörelse – inte ett ord. Av Catharina Lagerstams totala genomklappning under Per E Samuelssons förhör – inte ett ord. Av förhören med olika vittnen som faktiskt kunde sticka hål på många av myterna – inte ett ord.  (Allt detta går emellertid att ta del av för den intresserade både i HQ Gate och i dokumentationen på hqgatestory.com. )

Efter det att tingsrätten ogillat brottmålet i juni 2016 försökte sig Carolina Neurath på en äreräddning. Hon skrev, på sedvanligt maner, en kolumn med innebörden: ”Vänta minsann till civilprocessen. Där är beviskraven lägre.”

Så hur var det nu med beviskraven? Och vad betyder det att ett åtal ogillas?

Så låt oss ta det en gång till, på enkel svenska:

Tingsrätten i Stockholm kom i juni 2016 fram till att åtalet ogillades.

Det innebar att tingsrätten ansåg att det inte hade begåtts några brott, att det inte hade begåtts några regelöverträdelser.

Det handlar alltså inte om att de åtalade friades i brist på bevis eller på grund av att beviskraven är höga i brottmål.

Det handlar om att det inte hade begåtts några brott över huvud taget.

Och utan brott – inga brottslingar. Så processbolaget HQ kommer ha en väldigt lång uppförsbacke under de närmaste månaderna – även om de understödjs av hejarop från Carolina Neurath och SvD Näringsliv.

Men för all del. Låt farsen ha sin gång. Spelet kan börja.

Annonser
29 kommentarer
 1. Anders Östberg permalink

  Mycket väl strukturerad och bra sammanfattning. Att HQ AB kommer att tvingas i likvidation och konkurs är ju uppenbart. Frågan är om det inte också är brottsligt, att i den situation som HQ AB nu befinner sig i, driva processen vidare under förbrukande av avsevärda medel utan till nytta för bolaget. De moraliska aspekterna du framför är ju solklara:
  ”Men i samma stund som domen meddelas kommer Christer Sandberg och hans anhang att försätta HQ AB i konkurs och därmed smita från alla advokat- och rättegångskostnader. Kostnaderna dumpas på skattebetalarna. (Så, grattis, alla ni som kommer att vara med att finansiera en billig torpeds försök att skrämma fram skadestånd till sig själv och sina gelikar. Ni får stå för fiolerna när han misslyckas, får ingen del om han skulle lyckas.) Någonstans här tycker jag att det finns ett systemfel.”
  Anders Östberg

  • Tack, Anders! Jag tycker att detta är så absurt. Vi håller på att importera en amerikansk skadeståndskultur – och detta är vad Christer Sandberg et co traktar efter – men där notan för experimenten skickas till skattebetalarna och de stämda. Detta kan helt enkelt inte vara rimligt.

 2. Anders Östberg permalink

  Tycker att advokaten Sandberg bör fundera över Brottsbalken 11 kap borgenärsbrotten 3 §:
  ”3 § Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på obestånd, fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidtar annan sådan åtgärd och därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån, döms för vårdslöshet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Vad som nu sagts skall gälla även om gärningsmannen inte insåg men hade skälig anledning anta att han var på obestånd eller att påtaglig fara förelåg för att han skulle komma på obestånd. Lag (2005:242).
  Alltså har HQ AB verkligen medel för att inte bara finansiera sina egna rättegångskostnader utan också svarandens kostnader, kommande skadeståndskrav mm. Risken är ju påtaglig att inte bara ägarna förlorar sina pengar utan att största borgenären staten = skattebetalarna får betala detta. Dags att tänka till innan obeståndstidpunkten passerats om den inte redan gjort det.

 3. Bror permalink

  Att EBM, FI, Lars Östman och Walter Schuster, samt Kristian Bentzer från FCG, Navigant skulle ha fel medans Nerep (som är avlönas av Q sedan 2014) och en okänd Finne skulle ha rätt är för mig helt osannolik.

  Faktum är även att KPMG även dom ansåg att HQ gjorde fel 2008, 2009 (men att man nu ber tingsrätten att ”glömma” det man tidigare
  har sagt) gör allt ännu mer osannolikare att Q mfl klarar detta.

  Sedan är det bara titta på den skriftliga sakbevisningen. Försvaret ägnar mer tid att misskreditera alla som vittnar mot Q, än att angripa sakfrågor.

  Men oavsett så är det nog skönt för alla parter att detta börjar så att man kan få ett avslut.

  • Anders Östberg permalink

   Bäste Bror, rekommenderar dig att läsa brottsmålsdomen och därefter boken HQGATE.

   • Bror permalink

    1. Har läst boken och jag är medveten om att det är en väldigt vinklad partsinlaga – -där man har varit väldigt selektiv med vad man har valt att ha med i boken. Men att den innehåller en massa lögner är inte ok. Som förhöret med König från 2011 som inte existerar som den återberättas i boken.

    2. Har läst domen. Särskilt detta:

    ””5.4 Avslutande synpunkter rörande åtalet för svindleri
    För att undvika missförstånd bör avslutningsvis förtydligas att svindleriåtalet varken tar sikte på att något otillåtet risktagande skulle ha förekommit i banken, eller att banken skulle ha haft en otillräcklig kapitaltäckning. Åtalet tar inte heller sikte på att värderingen skulle ha varit felaktig i förhållande till det slutliga resultat som tradingen förväntade av de positioner som omfattas av åtalet.
    Åtalet är således inte ett uttryck för något allmänt ansvarsutkrävande på grund av händelserna i HQ-koncernen. Åtalet är i stället i allt väsentligt inriktat på frågan om vissa positioner i ODAX har redovisats med stöd av indata, som enligt de under 2009-2010 gällande regelverken IAS 39 och IFRS 7, utgjorde något annat än ”observerbara marknadsdata”.
    Tingsrättens samlade intryck av bevisningen är att risken i tradingportföljen ökade från och med sommaren 2009 och att exponeringen var förhållandevis stor för en aktör av HQ Banks storlek. Det har även framkommit att tradingen tog positioner nära inpå årsskiftet 2009/10 som kan antas ha gett gynnsamma avtryck i koncern- årsredovisningen. Värderings- och resultateffekter var också frågor som successivt under 2009 diskuterades alltmer intensivt och livligt inom HQ-koncernen och KPMG, trots att värderingsmetoden i och för sig hade varit etablerad sedan flera år. De nu nämnda förhållandena är dock inte sådana att det är styrkt att HQ AB åsidosatte IAS 39 eller IFRS 7 annat än i vissa mindre avseenden, och då inte på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för svindleribrott… ”

 4. Anders Östberg permalink

  Jag tycker att domen är väldigt klar och tydlig. Det är ju klart utsagt att inget bokföringsbrott har begåtts och eftersom det inte finns ett brott mot bokföringslag och årsredovisningslag i botten är det ju hopplöst att åtala för svindleri. Dvs uppsåtligt vilseleda någon för egen vinning. Årsredovisningarna var korrekta och försedda med tillfredställande upplysningar i notpaketet, så någon vilseledning har inte förekommit som domstolen också konstaterar. Nu har ju domen vunnit laga kraft vilket enligt min mening gör att stämningarna i civilmålet är hopplösa att vinna utan kommer att utgöra ett ofantligt slöseri med HQ:s aktieägares och dessvärre med skattebetalarnas pengar.

  • Bror permalink

   Ja, domen var väldig tydlig och berättade vad man tog ställning till.

   Man hade tom med ett eget stycke i domen – se ovan – där man verkilgen ville förtydligade domen, för att ”undvika missförstånd”. Ett stycke du uppenbarligen missade i domen, trots att man verkligen förtydligade vad man tog sikte på.

   Det är oerhört ovanligt att man förklarar på detta sätt.

   Brottsmålet handlade om en tidsepok på 3 mån och avhandlades på 30 dagar.

   Civilmålet avhandlar en epok över 3 år och håller på i 100 dagar.

   Man har ett tungt batteri med experter som denna gång kommer till tals.

   Ser man enbart till den skriftliga bevisningen så finns det inga tvivel om vad Q mfl visste.

  • Rutilus permalink

   @Anders Du har läst domen och du har läst boken. Då vet du att problemen för banken var relaterade till mycket stora positioner i illikvida optioner. Trots detta skrev HQAB under riskavsnittet i årsredovisningen att huvudsaklig del av tradingportföljen var placerad i likvida värdepapper och att man följde likviditetsrisken löpande. Är du fortfarande övertygad om att den inte var vilseledande? Den skrivningen har aldrig varit prövad av vare sig RN eller TR.

   • DAX och OMX var väl inte illikvida? Och inte heller Ericsson eller Atlas Copco? Vad pratar du om, ”Rutilus”? Är det inte dags att sluta sprida desinformation och börja diskutera de faktiska förhållandena?

 5. Anders Östberg permalink

  Jag antar att du är aktieägare i HQ AB, det kan då vara på sin plats med lite riskbedömning.

  100 dagar är en långtid under vilken HQ AB har att finansiera höga arvoden till advokater, experter mfl. Undrar hur länge det räcker med 60 mkr i kassan, 10 mkr i skulder och ett eget kapital på 50 mkr som utgör ställningen per 30/9. Obeståndstidpunkten närmar sig snabbt när man bara har kostnader, saknar intäkter och måste använda sig av tidskrävande nyemissioner från i dag optimistiska aktieägare som under rättegångens förlopp kommer att bli mer och mer osäkra på utgången i målen. Har du funderat över styrelsen ansvar enligt ABL (personligt betalningsansvar) när aktiekapitalet är till mer än hälften förbrukat dvs när 25 mkr är förbrukat från 1/10. Om inte de då kvarvarande aktieägarna ”ställer upp” är likvidationen redan då ett faktum.

  • Bror permalink

   Jag gör riskbedömningar i det mesta jag gör i livet. Men detta är ett sidospår från vad vi diskuterar.

  • Rutilus permalink

   @Anders Det är inte likhetstecken mellan eget kapital och aktiekapital. Det är när hälften av det senare är förbrukat som ansvaret kickar in. Har du inte den ekonomiska kollen så vet jag inte riktigt vilken ”tyngd” du har mer än allmänt bifall till denna bloggs huvudtes. Den senaste nyemissionen togs för att finansiera huvudförhandlingen. Pengarna tar inte slut i december eller i juni heller för den delen med nuvarande ”burnrate”. Man är ju inte så korkad att man sätter sig i en position att man riskerar att få lämna rättssalen mitt under pågående mål och hoppas på att aktieägarna petar in mera kulor. Det vore som att ge sig ut på öppet hav med halv tank.

   • Så korkad är nog inte ens Christer Sandberg, ”Rutilus”. Men man är heller inte så hederlig att man tänker stå för de kostnader man åsamkat motparten om man förlorat. Då försätter HQ sig i konkurs. Sandberg ser till att få in pengar med hjälp av Mörtstedt et co så att han kan driva processen fram till juni 2017. Och sedan tar man springnota.

 6. Bror permalink

  Men ang ”riskbedömning” när det gäller själva sakfrågorna i civilcaset:

  Att ESMA, EBM, FI, Lars Östman och Walter Schuster, Kristian Bentzer från FCG, Navigant, RAM ONE skulle ha fel och medans Nerep, (som är avlönad av Q) en total okänd Finländare – som tydligen varken kan svenska eller engelska – skulle ha rätt, ser jag som en otrolig låg risk.

  (Att Dyrefors från KPMG hade samma åsikt som nuvarande HQ styrelsen i de inledande förhören – är också något som inte är till någon fördel för Q mfl)

  • ESMA har inte gjort någon egen bedömning, EBM har gjort en copy-paste på FI med känt katastrofalt resultat. Östman och Schuster har jag inte läst. RAM One gjorde sin analys utifrån hur man bedömde att portföljen såg ut där och då i maj 2010 (och RO hade, eftersom man hoppades få uppdraget att stänga ner portföljen, även skäl att överdriva svårigheterna i portföljen, vilket jag har för mig att Curt Lönnström anförde vid något tillfälle). När det gäller expertuppställning tror jag inte att du behöver oroa dig för att sådan skulle saknas på svarandesidan.

   • Rutilus permalink

    @hqbloggen Om du inte läst Schuster/Östman som väl sannolikt undervisade redan på din tid på handels så tror jag att det skulle vara välinvesterad tid. Vad jag förstått av HUF-planen så kommer svaranden att kalla i princip samma vittnen som i brottmålet; Kallunki och Marton i redovisningsfrågan och Jennergren + en till vars namn jag just nu inte har tillgängligt där den förstnämnde väl framförallt skall beräkna skadan och avfärda DCF som relevant metod för att bedöma företagsvärde. Jag skulle inte känna mig bekväm med den expertset-upen.

    Du skriver också att ESMA inte gjort någon egen bedömning. Vad grundar du det på? Länka gärna. Jag uppfattar det som att ESMA gör ett urval över vilka ingripanden de anser behöver kommuniceras och lämnar en stor mängd ingripanden o-omnämnda. Det är väl just en bedömning? Men du kanske menar att de inte gjort en egen utredning utifrån källmaterial utan endast läst beslutsunderlaget för ingripandet?

    Att EBM inte lyssnade på RN kan ju bero på åtalspunkter som ju endast ingår som en liten del av RNs bedömning och där man i allt väsentligt tagit revisorns svar för sanning dvs att dag-1-resultatet inte var väsentligt. Tvärtom visade EBM att resultatet var väsentligt, men klarade inte av att avfärda historisk volatilitet som observerbar marknad vilket med Kallunkis hjälp slogs fast som en sanning och därför blev domen friande.

   • Jag ska vid tillfälle försöka läsa Östman. Vad jag förstår hävdar han att man alltid ska använda noterade priser – också om de är Kalle Anka-priser. Men jag ska läsa honom.
    ESMA gör ingen egen analys utan bygger på de nationella finansinspektionernas ingripanden. De är som disciplinnämnden vid Stockholmsbörsen; de utgår från att Finansinspektionens ingripande var korrekt och resonarar utifrån detta. Notera vad Johan Munck säger, vilket jag kommenterat i tidigare sammanhang.
    Och när det gäller Dag 1-resultaten så blev ju dessa grundligt prövade i brottmålet. Historisk volatilitet ansågs vara observerbara marknadsdata. Så vad är problemet? EBM förlorade. EBM hade fel – och därmed hade också Finansinspektionen och nu även processbolaget, som tagit rygg på FI, fel. Du kan gilla eller ogilla. Men så är läget. Och fakta sparkar.

 7. Bror permalink

  Vi får då se hur Tingsrätten bedömer att ”trovärdigheten” i det RAM ONE, Navigant, Östman och Schuster säger kontra En okänd Finne och den ”anställde” Nerep.

  Vidare lär man nog gå hårt på Dyrefors som har vänt 360 grader i sin ståndpunkt för 2007 och 2008.

  • För övrigt får du ta och kamma dig lite om du ska vara kvar i mina kommentarsfält: ”En okänd Finne”. Skärp dig!

 8. Bror permalink

  ”En okänd Finne”. Skärp dig!”

  Menar du att du kände till honom innan man valde att använda honom som expert?

  • Det är många experter jag över huvud taget aldrig har hört talas om. Det innebär inte att jag försöker förminska dem genom epitet som ”En okänd Finne” och annat. Det är slafsig härskarteknik, och den imponerar inte. Och varför törs du inte argumentera under eget namn – varför gömmer du dig så fegt under pseudonymen Bror?

   • Bror permalink

    ”Och varför törs du inte argumentera under eget namn – varför gömmer du dig så fegt under pseudonymen Bror?”

    Det har jag förklarat tidigare och jag blir av bla Janne anklagad för att upprepa mig. Det beror ju på att jag får samma fråga/frågor hela tiden.

    Anledningen är att jag vill diskutera sakfrågorna kring detta mål. Diskutera ”bevisförmålen” som presenteras från bägge parter utan av bli angripen på mig som person.

    Det är försvarets taktik att lägga focus på vem som säger, i stället på det som sägs. Att smutskasta och förlöjliga motståndaren med nidbilder och öknamn. Jag vill inte bli utsatt för detta. Men jag kommer outa mig…

    När du tex diskuterar med Count så slutar det alltid med att du tar upp att han har fått sparken – som om det har något med sakfrågan/sakfrågorna att göra. Det är enligt mig ”fegt” och verkligen en ”hafsig härskarteknik”.

 9. Janne permalink

  Bror, nu får du väl ge dig! Har du abonnerat på kommentarsfältet? Det börjar bli tjatigt med dina inlägg som upprepas gång på gång.

  • Bror permalink

   Se svaret ovan. Du behöver ej heller läsa mina kommentarer. Hoppas förbi när det står ”Bror”.

 10. Apropå härskartekniker och fulretorik.

  I mina ögon är det aldrig ursäktligt att angripa sin meningsmotståndare med glåpord och förlöjliganden. Såtillvida håller jag med dig om att det är onödigt att avfärda någon som ”okänd finne” (även om det får sägas vara ett tämligen milt personangrepp).

  Däremot framstår det som utomordentligt märkligt att du, som drar lans mot härskartekniken, nedlåter dig till att kalla Sandberg ”torped”, HQ processbolag (vilket det ur strikt juridisk bemärkelse inte är) och Tidén för ”beige åklagare med justiterådsambitioner”.

  Min åsikt är förvisso inte objektiv men mot den bakgrunden kan du knappast berömma dig för att föregå med gott exempel när du hotar med att kasta Bror ut ur kommentatorsfältet.

  • Du har en poäng, men inte just här. Beskrivningen av Christer Sandberg som en ”klassisk torped” och som ”den obehagligaste person jag någonsin träffat” kommer från en framstående affärsbekant som satt i styrelse med Sandberg kring millennieskiftet. Jag anser för övrigt att Christer Sandbergs agerande i HQ under de senaste 6 åren bekräftar mitt i och för sig hårda omdöme om honom som en ”svinpäls” (jag menar, vad skulle du kalla en advokat som t ex instruerar sina medarbetare att hota med grovt fysiskt våld mot en motpart (återgivet och bandat i HQ Gate)? Jag återkommer till just Sandberg i nästa inlägg. Tiden fikade efter en post som justitieråd, och hoppades att han via åtalet mot Qviberg m fl skulle meritera sig för detta. Tyvärr, hade han inte gjort hemläxan. I så fall hade han aldrig väckt åtal. Men ärelystnaden tog över och slog ut omdömet. Och nog är han allt en oerhört beige och nu, tack och lov, väldigt förbrukad figur?
   Din invändning mot min beskrivning av Dagens HQ som ett processbolag förstår jag ärligt talat inte. Processbolaget HQ s enda affärsidé och raison-d-etre är att driva processer i syfte att utvinna skadestånd från tidigare ägare, styrelse och revisor. Vilket är ditt problem att förstå detta?

   • Så Bror får inte kalla ett expertvittne för ”okänd finne” medan det är fritt fram för dig att använda avsevärt grövre epitet – helt enkelt för att Bror har fel i sak och du rätt? Enligt mig vidhåller man en respektfull debatton, alldeles oavsett vad i den materiella kritiken som är adekvat och inte.

    Avseende HQ:s status som processbolag så är det givetvis alldeles korrekt att bolaget enbart ägnar sig åt skadeståndsärendet. Skälet till det är emellertid att bolaget ursprungligen led en gigantisk skada och eftersträvar ett rättsligt avgörande. Om skadan inte uppstått hade bolaget tuffat vidare som moderbolag i en finansiell koncern.

    Man kan givetvis mot den bakgrunden välja att kalla HQ ”processbolag” men enligt mig bör den termen förbehållas bolag som startats exklusivt för att förvärva skadeståndsfordringar, dvs. bolag som initialt inte lidit någon skada alls utan som bara vill exploatera en uppkommen situation.

    Ett bra exempel på det återfinns i NJA 2014 s. 877 där ett bolag startades med det enda syftet att förvärva en rätt att driva skadeståndstalan. Skälet var, förstås, att undgå betalningsansvar vid en förlust. Aktieägarna fick dock i slutändan pröjsa motpartens kostnader, eftersom att HD ansåg att de missbrukat AB-formen. Ett dylikt utfall för HQ är totalt osannolikt, varför det, som jag ser det, är orättvist att beskriva bolaget som ett processbolag. Men det är så klart en fråga av ytterst marginell och semantisk betydelse.

    En rolig sak med ovan anförda rättsfall är att processen som bolaget drev var riktad mot Deloitte (som stämts på 70 mkr). Advokatbyrån som företrädde processbolaget, A1 Advokater, representerar nu KPMG i HQ-tvisten och menar att ett eventuellt skadestånd ska jämkas p.g.a. HQ:s status som just processbolag. Där har du ett uppslag till blogginlägg på temat advokatlogik.

    Vänligen,

    Marcus Bäckström

   • Hej Marcus, jo, jag förbehåller mig rätten att kalla HQ för ett processbolag. Du har rätt att detta är ett specialfall eftersom det är ett bolag som tidigare hade verksamhet men som nu drivs vidare enbart i syfte att utkräva skadestånd. Vore jag jurist skulle jag tycka det var problematiskt att denna typ av bolag kan drivas med just detta enda syfte, löpande plocka in medel för att täcka pågående kostnader, men inte behöva ställa några som helst säkerheter för att betala motpartens – den stämda partens – kostnader för det fall att käranden förlorar. Som det är nu attraherar HQ en rad spekulanter som kan räkna med en uppsida om bolaget skulle vinna processen och utkräva skadestånd av KPMG men som kan smita från notan genom att försätta bolaget i konkurs efter ett nederlag i rätten. Det är inte en acceptabel ordning.
    När det gäller skillnaden mellan mig och Bror är det att jag framträder öppet med mitt namn, Bror gömmer sig i anonymitet. Och då tycker jag – inte för att jag har rätt och han har fel, vilket förvisso är sant – att jag har lite större svängrum än han har.
    Och advokatlogik har jag aldrig förstått mig på….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: