Skip to content

Här är alla som namnges i HQGate. Samt en VIP-inbjudan…

13 oktober, 2016

Det är ganska många som får sina fiskar varma i  ”HQGate”. En del  som har hunnit läsa tycker att författarna har gått ut lite för hårt. Själv tycker jag möjligen att de uthängda förtjänar det, kanske för att jag själv tvingats bli mer okänslig och utveckla elefanthud under åren som gått.

Nåväl. Eftersom boken av bl a Per Agerman på Realtid fått kritik för att de omnämnda inte har fått möjlighet att bemöta kritiken vill jag öppna för just detta:

Ni som tycker att beskrivningarna är fel, bristfälliga eller ofullständiga är varmt välkomna att diskutera detta här med mig och alla andra på HQ-bloggen!

Så här kommer en särskild VIP-inbjudan till alla er.

”HQGate” har förtjänstfullt ett inledande avsnitt med titeln ”Aktörer” där huvudpersonerna presenteras.

Det finns dock även många andra namn som förekommer i ”HQGate” och som jag tror skulle kunna tillföra en hel del till diskussionen.

Denna första upplaga innehåller emellertid inte något personregister (vilket jag hoppas boken gör i kommande upplagor),  något som förmodligen kommer att förarga en hel del.  Jag har ju bara alltför många gånger sett hur människor som får en ny faktabok eller dokumentär text i sin hand omedelbart slår upp bakpärmen för att kolla om de själva förekommer.

För att något underlätta för dessa personer – och för att alla ska veta vilka som har en särskild VIP-inbjudan att komma med kompletterande information, invändningar eller bekräftanden – har jag själv gjort en snabbinventering, som följer nedan. (Jag kan ha missat något eller några namn.)

Flera av namnen gäller personer som flimrar förbi mer eller mindre i periferin som anställda, advokater eller rådgivare. För dem är omnämnandet mer av kuriosa. En bok att stoppa i bokhyllan och kanske så småningom hålla fram och visa för barnbarnen.

För åtskilliga andra i denna förteckning finns emellertid alla skäl i världen att ha ont i magen över vad som nu avslöjas. Och jag gissar att flera av dem kommer att vilja dela bettskena med Christer Sandberg när de har läst – och inser att andra har läst.Men jag kommer gärna att bereda plats här på HQ-bloggen också för era synpunkter och förklaringar. Så läs, reflektera och sätt igång och skriv!

Här nedan följer därför en förteckning över samtliga personer som förekommer med namns nämnande i Jenny Hedelins och Christen Ager-Hanssens ”HQGate” och som därför får en särskild inbjudan att kommentera hur ni uppfattar de situationer ni varit involverade i och som de beskrivs i  boken:

Abrahamsson Stellan
Ackebo Anders
Ager-Hanssen Christen
Agerman Per
Andersson Martin
Arnelund Mattias
Aronsson Claes
Axelryd Marcus

Barnekow Fredrik
Benedictsson Jonas
Berger Berndt
Bergh Jonas
Berlin Richard
Bindefeld Micael
Bonnier Abbe
Bonnier Pontus
Borg Anders
Brännström Dan
Bull Thomas
Bülow Jesper
Bäckström Anders
Bäckström Jan
Lars Jakob
Börgesson Per

Calissendorff Axel
Caneman Monica
Carlsson Evert
Celsing Anna-Karin
Charette Stefan
Crafoord Fredrik
Croneman Johan

Dahlbo Stefan
Dinkelspiel Lotta
Dinkelspiel Tom
Durling Tulle
DybeckHappe Carolina
Dyrefors Johan

Edling Lotta
Ekman Matts
Enblad Patrik

Eriksson  Viktoria
Eriksson P-O
Erséus Thomas

Falkengren Annika
Fellman Peter
Floderus Tim
Forss Erik
Freivalds Laila
Fröberg Jonas

Gardell Christer
Granström Klas
Gransäter Patrik
Grefberg Carl
Grevelius Fredrik
Gustafson Leif

Hagströmer Sven
Hedelin Jenny
Hedelius Henrik
Hedelius Patricia
Henriksson Lars
Hernberg Nina
Holmén Christian
Holst Jonatan
Håkansson Per

Jansson Gent
Jermsten Henrik
Jermsten Rikard
Johansson Alf
Johansson Gunnar
Johansson Morgan
JohanssonHedberg Birgitta
Jonasson Fredrik
Jonasson Hans
Josefsson Märtha

Kjellberg Erik
Krishan Thomas
Kullinger Olle
Kussack Karin
Kyrö Jorma
König Mikael

Lagerstam Catharina
Larsson Hans
Lenner Lars
Lindqvist Per
Ljungholm Leif
Lundblad Claes
Lundgren Bo
Lundqvist Leif
Löfgren Magnus
Lönnström Curt

Madsen Lars
Magnell Viktor
Magnusson Tord
Malm Anders
Malmqvist Peter
Marton Jan
Mix Harald
Munck Johan
Mörtstedt Sten

Nachemson Mikael
Nackstad Caj
Neurath Carolina
Nihlvin Kenneth
Norgren Agneta
Norman Peter
Nyman Sven

Paulsson Erik
Penser Erik
Piehl Johan
Pålsson Anne-Marie

Qviberg Eva
Qviberg Mats
Qviberg Tomas

Reinius Simon
Riese Björn
Rosén Carl
Rosenmüller Carl
Ryborn Patrick

Saidac Christoffer
Samuelsson Lena K
Samuelsson Per E
Sandberg Christer
Sandhagen Ludvig
Starrin Karin
Stensrud Kristoffer
Stigare Ulf
Strandberg Hans
Ström Pernilla
Svensson Peter
Svernlöv Carl
Söder Martin

Tan Eng Cheng
Tidén Martin
Tiemann Michael
Tigerschiöld Patrik
Torgander Anders
Torun Tamer
Tyrén Johan
Törnberg Erik

Villard Bertil
von Krusenstjerna Fredrik

Warnling Nerep Wiweka
Westerberg Bengt
Westerdahl Claes
Wetterberg Torgny
Wijkman Anders
Wolodarski Peter

Zachrison Olle
Zonabend Peter

Utöver dessa personer är jag också intresserad av synpunkter från följande högeligen aktuella personer: ledamöterna i  Finansinspektionens styrelse som den 27 augusti 2010 drog in tillstånden för HQ Bank. Utöver Bengt Westerberg, Anna-Karin Celsing och Birgitta Johansson-Hedberg är det:  Kathrin Flossing, Lennart Nilsson, Lars Nyberg samt Gustaf Sjöberg.

Samt från ledamöterna i den styrelse för Finansinspektionen som svartlistade mig den 17 februari 2011: Margareta Åberg samt Eva Lindström.

Därtill har följande justitieråd i Högsta Förvaltningsdomstolen en särskild inbjudan att ge sin syn på det jag kommer att skriva om här på HQ-bloggen: Eskil Nord, Anita Saldén Enérus samt Nils Dexe.

Vi ses spalterna framöver!

 

 

 

Annonser
33 kommentarer
 1. Braxens kusin permalink

  Hej Pernilla,

  Om det skulle komma fram bevis för att Finansinspektionen fattade ett riktigt beslut när man drog in oktrojen, lägger du ner bloggen då eller ska du fortsätta kämpa mot väderkvarnar?

  • Nej, då kommer jag att göra offentlig avbön och erkänna att jag har haft fel. Det kommer dock inte att ske.
   Tyvärr kommer det heller aldrig att ske att Finansinspektionen eller EBM kommer erkänna att de faktiskt har begått grova rättsövergrepp, även om detta bevisats.

 2. Anders Östberg permalink

  Det finns ju en välskriven dom i Tingsrätten från 21/6 i år som tydligt visar att såväl FI som EBM har haft fel i sina bedömningar och inte heller gjort de grundläggande utredningar som krävs. Tack vare HQGATE har nu dessutom en mängd fakta och klargörande lagts fram som ger förklaringar till hur dessa myndighets- och rättsövergrepp kunnat ske. Att i första hand SvD Näringsliv med sina ekonomijournalister – som skall vara objektiva i sina analyser och omdömen – har tillåtits av redaktionen att under alla år bedriva en förföljelsekampanj mot de åtalade nu friade personerna är för mig en gåta. Var finns journalistetiken? Dags för en granskning även där.
  //Anders Östberg

  • Håller helt med dig, Anders. Jag tycker att det är beklämmande att SvD Näringslivs chefer låtit Patricia Hedelius och Carolina Neurath, som både har starka personliga och ekonomiska intressen av att stärka FI, EBM och HQ ABs gemensamma bild, har tillåtits dominera rapporteringen av vad som påstås ha förevarit. Deras rapportering har varit grovt vinklad, ohederlig och strider mot enkla journalistiska principer.

 3. Bror permalink

  Boken HQGate som är en ren partsinlaga skriven av personer som jobbar för Qviberg. Det är ingen ”faktabok”.

  Boken innehåller flera faktafel – några faktiskt riktigt allvarliga – som gör att boken inte kan tas på allvar.

  Ett allvarligt faktafel är bla att man gör gällande att det omtalade möte som ska ha hållits den 14 december 2009 inte hölls.

  http://www.realtid.se/ra-smutsig-och-brutal-mastelasning
  http://www.realtid.se/helt-fel

  Men detta omtalade möte bekräftade König vid ett förhör 2011 och är väldigt lätt att kontrollera.

  När det gäller tingsrättens dom uttalar man sig inte huruvida FI gjorde fel eller ej. Detta finns att läsa från domen.

  (Vidare var det fler orsaker till att FI drog in Oktrojen, som inte avhandlades i brottsmålet)

  ”5.4 Avslutande synpunkter rörande åtalet för svindleri
  För att undvika missförstånd bör avslutningsvis förtydligas att svindleriåtalet varken tar sikte på att något otillåtet risktagande skulle ha förekommit i banken, eller att banken skulle ha haft en otillräcklig kapitaltäckning. Åtalet tar inte heller sikte på att värderingen skulle ha varit felaktig i förhållande till det slutliga resultat som tradingen förväntade av de positioner som omfattas av åtalet.
  Åtalet är således inte ett uttryck för något allmänt ansvarsutkrävande på grund av händelserna i HQ-koncernen. Åtalet är i stället i allt väsentligt inriktat på frågan om vissa positioner i ODAX har redovisats med stöd av indata, som enligt de under 2009-2010 gällande regelverken IAS 39 och IFRS 7, utgjorde något annat än ”observerbara marknadsdata”.
  Tingsrättens samlade intryck av bevisningen är att risken i tradingportföljen ökade från och med sommaren 2009 och att exponeringen var förhållandevis stor för en aktör av HQ Banks storlek. Det har även framkommit att tradingen tog positioner nära inpå årsskiftet 2009/10 som kan antas ha gett gynnsamma avtryck i koncern- årsredovisningen. Värderings- och resultateffekter var också frågor som successivt under 2009 diskuterades alltmer intensivt och livligt inom HQ-koncernen och KPMG, trots att värderingsmetoden i och för sig hade varit etablerad sedan flera år. De nu nämnda förhållandena är dock inte sådana att det är styrkt att HQ AB åsidosatte IAS 39 eller IFRS 7 annat än i vissa mindre avseenden, och då inte på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för svindleribrott… ”

  I brottsmålet fick försvarets så kallade expert så oemotsagt – då Åklagaren inte vill ha ”battle of experts”.

  Det misstaget kommer inte göra i civilmålet och jag tror personligen att förhöret med ”Finnen” kommer bli en av höjdpunkterna i detta mål och det bästa av allt är att blir tvungen att säga exakt det han sade i brottsmålet.

  • Hej Bror, du är helt ute i terrängen och cyklar. Carolina Neuraths bok ”Den stora bankhärvan” är en roman och en partsinlaga. Jenny Hedelin och Christen Ager-Hanssens dokumentär är en faktabok. Skillnaden? Carolina Neurath hänvisar vagt till ”sina källor”. Hedelin/Ager-Hanssen återger öppet vartenda källa, varje dokument, varje bandinspelning som de bygger sina slutsatser på.
   Det hölls för övrigt inget möte den 14 december 2009 – den enda om har påstått detta är Fredrik Crafoord – så Carolina Neurath har blivit grundblåst- och dessutom byggt hela sin story på detta. Jag återkommer till henne och hennes falsarier/fantastirier under veckan.
   När det gäller tradingen så är dina återgivna citat väldigt intressanta: de pekar nämligen ut Fredrik Crafoord som den person som i så fall har ägnat sig åt manipulationer och konstiga transaktioner. Men har har inte varit åtalad av EBM. Han är heller inte stämd av HQ AB. Varför? Jo, om det visar sig att det varit en simpel tjänsteman – som det för övrigt inte går att komma åt via tjänstemannaansvaret – som kört tradingportföljen i sank så faller såväl hela Finansinspektionens indragning av tillstånden för HQ Bank som utpressarslöddret Christer Sandberg & co:s stämning av tidigare styrelse och revisor. Men kör gärna vidare på det spåret – ni kommer att megatorska!

  • För övrigt: det finns en bandinspelning, som Christen Ager-Hanssen hittade i EBM:s s k slasken, som visar att Mikael König omöjligt kan har varit med på ett måndagsmöte kl 09.20 på HQ i Salenhuset den 14 december 2009. Då talade nämligen HQ:s vd Mikael König med bolagsjuristen Richard Berlin på telefon, i ett bandat samtal som CAH hittat. Mikael König befann sig då på resa i Skåne. Kommentarer på det?

  • Du har fel. Mötet den 14 december 2009 är en fantasiskapelse av Fredrik Crafoord. Han har lurat brallorna av Carolina Neurath. Det var inget måndagsmöte den 14 december. Carolina Neuraths återgivning i sin bok är fria fantasier. Och när tradinportföljens positioner i denna lilla krets diskuterades så var Fredrik Crafoords ståndpunkter till en snabbstängning helg andra än vad han fegt påstår nu. Återkommer till detta. Men poängen är: Carolina Neurath är grundlurad av Fredrik Crafoord och bygger hela sin bok, ”Den Stora Bankhärvan”, på en lögn som hon inte har brytt sig om att kontrollera. Och när det gällde diskussioner om att stänga ner vissa positioner i förtid – som uppenbarligen vd Mikael König ville – så var det Fredrik Crafoord som höll emot. Och det var ju FC som rattae portföljen och som ständigt äskade utökade limiter och utökad tid av HQ Banks styrelse för att han skulle kuna avveckla tradingpositionerna inte me förlust, utan tvärtom med vinst….
   Men han är ju ert ”nyckelvittne” i skadeståndsprocessen, rikligen kompenserad för att stå och ljuga i rätten mot Mats Qviberg och Stefan Dahlbo mfl. Lycka till!

 4. Bror permalink

  ”Det hölls för övrigt inget möte den 14 december 2009 – den enda om har påstått detta är Fredrik Crafoord – så Carolina Neurath har blivit grundblåst- och dessutom byggt hela sin story på detta.”

  Som jag tidigare skrev, så finns det ett över 300 sidor vittnesmål från König från 2011 som bekräftar mötet. Varför skulle han ljuga om detta möte?

  Jag har inte fått svar om du har läst vittnesmålet.

  Menar du att hela boken bygger på en lögn/lögner av FC?

  • Jag har läst stora delar av förhören men kan idag inte återkalla detaljer i dem, pga den överväldigande mängden. Vänligen återge exakt vilka citat från förhören, sidor och påståenden du vill ha kommentarer på så kan vi kanske fortsätta konversationen på en lite mer konkret nivå.

  • I övrigt menar jag att större delen av Carolina Neuraths bok ”Den stora bankhärvan” bygger på lögner från Fredrik Crafoord, ja. Samt från Christer Sandberg.

 5. Bror permalink

  ”För övrigt: det finns en bandinspelning, som Christen Ager-Hanssen hittade i EBM:s s k slasken”

  Har inte hört den bandinspelningen så jag kan inte kommentera det. Har du själv lyssnat på den och vart kan man lyssna på den?

  Användes det i BR?

  • Kolla hqgatestory.com därunderlaget till boken finns redovisat. Eller mejla Jenny Hedelin så skickar hon säkert en länk.

   • Bror permalink

    Får lyssna på den, återkommer.
    Återkommer med förhöret.

    Men användes materialet i BR? (Bandinspelningen)

    Kan du komma med någon konkret lögn från boken?

   • Massor. Och jag återkommer om detta här på bloggen. Carolina Neurath har skrivit en roman, inte en dokumentär.

   • Jag vet inte om bandinspelningen var uppe i brottmålet – du kan väl höra med dig själv eller Christer Sandberg? Jag kommer att återkomma till flera av Carolina Neuraths fria fantasier i hennes bok om HQ. Hennes viktigaste källor till innehållet var Christer Sandberg och Fredrik Crafoord och det gör det hela så extra beklämmande; att en person anställd på en tidningsredaktion lånar ut sig till så billiga partsintressen. Men kortsiktigt har det onekligen gagnar hennes karriär. Men som vi som varit med ett tag vet: ”what goes around, come around…”

 6. Bror permalink

  ”Jag har läst stora delar av förhören men kan idag inte återkalla detaljer i dem, pga den överväldigande mängden.”

  Det vi diskuterar för tillfället är huruvida det beryktade måndagsmötet har ägt rum eller ej. Det jag undrar är ifall Königs vittnesmål från 2011, där han bekräftar mötet, ifall du har läst just detta vittnesmål och varför König skulle hitta på det under förhöret.

  Bandinspelningen som du hänvisar till som enligt dig motbevisar att det beryktade måndagsmötet i december inte skall ha ägt rum, har jag inte lyssnat på då man måste ”gilla” med sin FB.

  Med tanke med Agger Hanssen agent CV, så skulle det inte förundra mig ifall det planteras en Cookie på datorn. Men om du på något annat sätt kan skicka en säker länk eller dyl, vore jag tacksam

  Men om detta ”bevis” är så bra, så vore det märkligt att det inte finns med i förundersökningen eller i BR. (Men som sagt, jag personligen kan inte uttala mig än då jag inte har lyssnat.

  När det gäller Agger Hanssen så leker ni verkligen med elden att man involverar en person som honom. När allt detta är över så finns det inga garantier på att han inte skulle angripa er på olika sätt. Jag hade varit livrädd.

  ”extra beklämmande; att en person anställd på en tidningsredaktion lånar ut sig till så billiga partsintressen.”

  En stark anklagelse som du säkert har bevis för? Men vad kan man då säga upp Hedelin? Där råder det inget tvivel att hon lånar ut sig till ”partsintressen” då hon själv erkänner det. Att sedan välja att jobba ihop och skriva en bok med en person som Agger-Hanssen, då anser jag att man har förlorat allt förstånd.

 7. Bror permalink

  ”Vänligen återge exakt vilka citat från förhören, sidor och påståenden du vill ha kommentarer på så kan vi kanske fortsätta konversationen på en lite mer konkret nivå.”

  Ok, fair enough.

  ”Och när det gällde diskussioner om att stänga ner vissa positioner i förtid – som uppenbarligen vd Mikael König ville – så var det Fredrik Crafoord som höll emot.”

  Vi kan börja med förhöret om det omtalade måndagsmötet

  ”KN: På vems initiativ kom frågan upp att stänga ner?
  MK: Jag skulle hävda att det var på mitt initiativ.
  KN: Var det någon mer än du som var inne på samma att stänga ner?
  MK: Ja eller jag och Crafoord hade väl samsyn i det att det kunde vara bra tillfälle.
  KN: Varför blev det inte så?
  MK: Därför att det var mina två ordföranden som inte tyckte det var en bra idé och deras
  argument för detta det måste dom få anföra det vill jag inte spekulera i.”

  Kan jag får en kommentar på detta?

  • Ja, du kan få delar av resten av förhöret som gjordes av Berndt Berger i december 2011:
   BB: Har du läst Carolina Neuraths bok?
   MK: Absolut.
   BB: Då har du förmodligen läst om mötet den 14 december?
   MK: Absolut.
   BB: Som finns på sidan142-144 i den boken. Du menar att det är en oriktig beskrivning?
   MK: Absolut, som jag beskriver det var så det gick till, dom beloppen som nämns där är inte korrekta.
   Vidare dementerar Mikael König att Crafoords påståenden om vad som förevarit på mötet:
   MK: Jag har en detaljerad minnesbild av vad som sades på det mötet, vilket jag inte tror att Mats har. Har man hört en summa upprepas 85 gånger så blir det kanske en sanning till slut. Men jag vet exakt vad som sades eftersom det var jag som tog upp det, och det var att jag föreslog att vi skulle stänga ner en del av risken i portföljen i samband med att vi skulle redovisa ett kvartal som ju ändå var värdelöst. Men det fanns inga konkreta belopp med i den diskussionen. När Mats frågade vad det skulle kosta tror jag att jag slängde ur mig en summa, mellan 40 och 50 miljoner tror jag att jag sa. Då vänder sig Mats till Crafoord och frågar vad alternativet skulle vara om man i stället lät positionerna gå till förfall. Då är svaret från Crafoord att man till och med skulle kunna tjäna pengar på dom. Så gick det här till, det är detta som är sanningen.

   Vill du ha fler kommentarer?

 8. Bror permalink

  Om du läser hela förhöret OCH även Qvibergs, så är detta fakta från dessa förhör:

  1. König och Qviberg bekräftar att ”måndagsmötet har ägt rum och att frågan lyftes.
  (Du säger att mötet inte har ägt rum

  2. König säger att han och FC var samstämmiga om att avveckla portföljen men att ”ordföranden” inte ville. König fick inget ”GEHÖR”
  (Du säger att FC inte ville avveckla)

  3. König säger att beloppet 150 miljoner inte togs upp, det var ett lägre belopp

  4. Qviberg säger att beloppet 150 miljoner nämndes.
  (Du säger att det inte stämmer)

  5. Qviberg säger dock – till skillnad från König – att det inte var han som stoppade, utan det var Crafoord som ville fortsätta.

  Så vem skall vi lita på? Königs vittnesförhör eller Qvibergs?

  • 1. Jag säger att det uppenbarligen inte har ägt rum ett möte den 14 december.
   2. Jag vet inte hur samstämmiga König och Crafoord har varit. König ger en helt annan version senare i förhöret.
   3. Korrekt. König säger att Crafoord inte vid diskussionen om tradingportföljen nämnde beloppet 150 miljoner. Utan att han själv, König, på fråga från Qviberg sa att det kunde handla om 40-50 miljoner.
   4. König konstaterar också i sitt förhör att om man har hört något 85 gånger så tror man på det till slut. Qviberg har uppenbarligen påverkats av vad Carolina Neurath skriver och Fredrik Crafoord sagt henne i boken Den stora bankhärvan.
   5. Påståendena motsäger inte varandra: Crafoord ville fortsätta. Qviberg lät honom göra så. König ville stoppa. Qviberg lyssnade mer på Crafoord. Fel, vet vi med facit i hand. Men vem ska lastas – Qviberg eller Crafoord?

 9. Bror permalink

  2. ”Jag vet inte hur samstämmiga König och Crafoord har varit. König ger en helt annan version senare i förhöret.”

  Gör han, vart då i förhöret?

  3 ”Utan att han själv, König, på fråga från Qviberg sa att det kunde handla om 40-50 miljoner.”

  Sa König detta i förhöret? Vart då?

  Qviberg säger i sitt förhör att han frågar FC

  4 ”König konstaterar också i sitt förhör att om man har hört något 85 gånger så tror man på det till slut.”

  I vilket förhör?

  5. ”Qviberg har uppenbarligen påverkats av vad Carolina Neurath skriver och Fredrik Crafoord sagt henne i boken Den stora bankhärvan.”

  Detta är ju bara spekulationer från dig.

  6. Enligt König ville han och FC stoppa, eftersom dom var samsyn, men fick inget gehör av Qviberg
  Men enligt Qviberg var det FC som ville avvakta.

  Det betyder att antingen är det König som minns illa eller Qviberg.

  Men en stor poäng av dina inlägg är ju att du säger att Neurath har blivit lurad ”brallorna” av FC. Men om man enbart läser ALLA förhör, med alla inblandade, ang detta måndagsmöte, så är det bevisats att mötet har ägt rum och beloppet på 150 miljoner nämns – vilket Qviberg bekräftar och König säger att det var Qviberg som ”tyckte det var en dålig idé”.

  • 2. I det förhör som hålls med Mikael König av Berndt Berger på EBM i december 2011 och som också citeras i HQGate.
   3. Dito
   4. Dito
   5. Nej, inte min spekulation – Königs egen, liksom Hedelin och Ager-Hanssens.
   6. Du har uppenbarligen inte läst ALLA förhör. Måndagsmötet har inte ägt rum, i vart fall inte den 14 december. Ditt påstående om att beloppet 150 miljoner skulle ha diskuterats bekräftas enbart av Crafoord. König säger i förhör att det var Crafoord som inte tyckte att man skulle stänga.

 10. Marcus Bäckström permalink

  Ett par frågor som inte anknyter till konkreta händelseförlopp men som jag likväl skulle uppskatta att du besvarade:

  1. Om du själv hade varit betydande aktieägare i en bank som mist sin oktroj – hade du då sympatiserat med en rättslig process gentemot styrelse och revisor i syfte att utröna huruvida någon rätt till skadestånd föreligger? Eller hade du, vilket din hållning i denna blogg ger sken av, föredragit att rycka på axlarna, lägga hela ansvaret på myndigheterna och gå vidare i livet?

  2. Är det seriöst att kalla en meningsmotståndare för ”utpressningsslödder” när vederbörande använder de juridiska verktyg som finns till hands i en hyggligt solid rättstat som Sverige?

  3. Vad tycker du om att HQ AB:s motparter i åratal förhalat den civilrättsliga processen genom att stenhårt driva t.ex. avvisningsmål? Hade det, om det nu är fullkomligt säkert att något skadestånd ändå inte kommer att utdömas, varit bättre att ta den materiella förhandlingen på en gång? Det hade ju sparat åtskilligt både i ekonomiska termer och i mänsklig stress och press.

  Med vänlig hälsning,

  Marcus Bäckström

  • Hej Marcus,
   jag var själv aktieägare i HQ när FI drog in tillstånden och jag tror att jag personligen är en av dem som har förlorat allra mest på allt vad som därefter hänt (svartlistning m m).
   1. Nej, jag anser inte att det är rätt att stämma styrelse och revisor i detta fall. Jag tycker man ska lägga ansvaret där det hör hemma, och då hamnar man hos Finansinspektionen och – i så fall – Fredrik Crafoord. Jag tycker att man ska processa mot staten, för det är uppenbart att FI har agerat fel. Till saken hör att majoriteten av alla som i dag är aktieägare i HQ AB inte var det när banken förlorade tillstånden, och alltså inte har förlorat pengar. Flertalet är opportunister som tar en spekulativ position i förhoppningen att Christer Sandberg et co ska lyckas skrämma tidigare styrelse och revisor till en fet förlikning.
   2. Jag får nog tyvärr säga att jag nog får stå fast vid det epitetet – även om jag erkänner att det är grovt – när det gäller processbolaget HQ AB:s företrädare. Det gäller inte minst efter avslöjandena om gangsterfasonerna i HQGate. Läs till exempel passagen om Erik Forss…
   3. Jag håller med om att den här processen fått hålla på otillbörligt länge. Men jag skulle nog hävda att ansvaret ligger minst lika mycket på HQ-sidan som har fyllt sina handlingar med floskler och svepande påståenden, som vägrat att precisera några grunder utan bara dränkt rätten i mångordiga dokument. Så ja, det är fullständigt oacceptabelt att denna cirkus har fått pågå i snart sju långa år. Men nej, jag anser inte att det är HQ AB:s motparter som bär huvudansvaret för att så har skett.

   • Marcus Bäckström permalink

    Först och främst tack för ditt snabba och tydliga svar. Om du inte misstycker fortsätter jag gärna diskussionen.

    1: Jag förstår att incitamentet att stämma sig själv är obefintligt, även om man har förlorat en stor summa pengar i en konkurs. Min fundering var snarare om du, i en situation där du varit passiv aktieägare, hade ställt dig upp på bolagsstämman och sagt något i stil med ”nej, låt oss inte undersöka möjligheten att få ersättning från en av världens största revisionsbyråer och en av Sveriges rikaste personer”? Jag vill ogärna framstå som cynisk – men det ter sig inte som ett helt självklart ställningstagande.

    Att många som idag äger aktier i HQ inte tillhör de skadelidande är ju helt sant – men saknar såvitt jag förstår relevans ur skadeståndsrättsligt hänseende (så det är väl ett renodlat moralargument). Även i en situation där HQ stämt staten hade ju det varit fritt fram att investera pengar i processen.

    2: Det är rakryggat att stå för de kraftuttryck man använder, så en eloge för det. Men tycker du inte själv det är åtminstone en aning problematiskt att behäfta motståndarsidan med sådana glåpord samtidigt som Qviberg skickat Christen Ager-Hanssen att med dolda kameror och mikrofoner infiltrera HQ-lägret? När Qviberg skapade en fejkad Twitter-profil i syfte att skadeskjuta en person som tidigare varit en av hans bästa vänner? När han, vilket väl mer är en bisarr kuriositet, liknande sig själv vid att vara jude i Tyskland på 40-talet? I mina ögon framstår det inte som fläckfritt exempel på rent spel och anständighet.

    Avseende boken så tänker jag inte läsa den. Förlitar mig hellre på rapportering från exempelvis utmärkta Per Agerman på Realtid. Honom kan ingen anklaga för att vara tendentiös. Jag förstår att du som part i målet köper Hedelins/Hanssens version rakt av – men för mig känns det mer än lovligt konstigt att beskylla andra journalister för att vara grundlurade när man själv skrivit en hel bok med en person som inte har något som helst intresse av att vara nyanserad. Även om allt skulle vara 100 procent sant så är det väl en journalistisk grundregel att inte hoppa i säng med den man ska sätta under lupp.

    3: Att advokater är duktiga på att skriva långa och inte helt kristallklara dokument är nog ingen nyhet, så där har säker både sidor gjort sig skyldiga till viss tidsspillan. Ett odiskutabelt faktum är dock att HQ:s motparter drev avvisningsfrågan genom tingsrätten och hovrätten och sedan ansökte om PT i HD. Om den processen, som såvitt jag vet slukade åtskilliga månader, skippats hade nog hela huvudförhandlingen varit i mål vid det här laget och många ombudsmiljoner sparats in.

   • Marcus,
    1. Jag anser att man riktar kritiken åt fel håll. Ansvaret för att HQ Bank gick under åvilar helt och fullt Finansinspektionens inkompetenta och maktfullkomliga beslut, inte den gamla HQ-styrelsens. Jag betraktar Christer Sandberg som en billig opportunist, en ”ambulansjägare” som tar chansen att försöka överföra amerikansk skadeståndsprövning på svensk rätt. Jag anser att han är samvetslös, ohederlig och i avsaknad av all moral. Du säger att du inte ska läsa HQGate. Nåväl, så förbli dock i din bubbla. Men om du läser kommer du att behöva ta ställning till hur processbolagets ordförande agerar: när han instruerar sina medföljare vad de ska säga till Erik Forss; hur han agerar när han via Patrik Gransäter försöker få Mats Qviberg att köpa hans och Sten Mörtstedts aktier för 25 kronor styck så att Qviberg därefter ska kunna likvidera bolaget. Se mitt tidigare inlägg om ”Skit i norrmannen”. Så mycket för Christer Sandbergs omtanke om de små aktieägarna som förlorat pengar i FI-skandalen.
    2. Christen Ager-Hanssen redovisar öppet vilka metoder han använder sig av. Det är inte metoder jag själv skulle godkänna. Men han har därigenom fått fram avgörande material som annars inte kommit till allmän kännedom. Det gäller inte minst de korrumperade kontakterna mellan processbolaget HQs Christer Sandberg och EBM:s Berndt Berger och Martin Tidén – ej diarieförda i övrigt. Du försöker också sänka bokens trovärdighet genom att kritisera Ager-Hanssen. Men då glömmer du att medförfattaren är Jenny Hedelin, en av de mest noggranna och hårt källkritiska journalister jag någonsin stött på. Jag köper alltså inte din guilt-by-association-anklagelse. Vad som jag tycker är intressant, dock, är att Christen Ager-Hanssen inte med ett ord döljer hur han arbetar och att han inte väjer ett ögonblick för att det han berättar kan framställa honom i ofördelaktig dager. Det stärker hans trovärdighet, tycker jag.
    3. Vem som mest har sinkat processen tänker jag låta vara obesvarat. Jag konstaterar dock att den här skiten har pågått i snart sju år, den har förorsakat mig personligen oändlig skada. Och jag anser att företrädarna för processbolaget HQ är huvudanasvariga för det som pågår och har pågått.
    Och jag rekommenderar dig verkligen att läsa HQGate. Jag ska gärna diskutera dina synpunkter om boken!

 11. Bror permalink

  ”König ger en helt annan version senare i förhöret.”
  ”Du har uppenbarligen inte läst ALLA förhör”

  Just nu diskuterar vi ”måndagsmötets” innehåll.

  Jag ref till följande förhör med König som är daterad 2011-12-14 09:45 diarienr: 9000-K1634-10, där man diskuterar vad som uppkom på detta måndagsmöte.

  Det jag har hittat i detta förhör med König är:

  a) König säger sig ha samsyn med FC att stänga portföljen
  b) König säger att det är ordföranden som tycker att det ”är en dålig ide” att stänga portföljen. Samt att han inte får något ”gehör” eller support

  Menar du att König säger senare i förhöret ger en annan version av ovan?
  Du får hjälpa mig, för jag hittar inte det i förhöret.

  ”König säger i förhör att det var Crafoord som inte tyckte att man skulle stänga.”

  Återigen så ref jag till förhöret med König daterad 2011-12-14 09:45 diarienr: 9000-K1634-10.
  Där säger König att han har samsyn med FC och att det var Qviberg som ”tyckte det var en dålig idé” att stänga, när man pratade om det på ”måndagsmötet”

  ”Ditt påstående om att beloppet 150 miljoner skulle ha diskuterats bekräftas enbart av Crafoord.”

  I förhöret med Mats Qviberg daterat 2012-03-20 10:15, säger Qviberg:

  ”Det jag kan erinra mig om vad som sas var att jag frågade – vad kostar det att avveckla portföljen om vi skulle göra det idag eller halva portföljen tror jag det var.

  Det skulle kosta runt 150 milj och vad är din rekommendation Fredrik sa jag.

  – Jag tycker vi låter linan löpa och att vi avvecklar i januari.”

  I förhöret berättar alltså Qviberg att han på måndagsmötet får veta vad det skulle kosta. Så det är inte ”mitt påstående”.

  Vilket förhör ref du till?

 12. Någonsommotpulharhamnatiettregisterupprattättatavhqbloggen:-( permalink

  Spännande diskussion med Bror. Det blev lite tyst från din sida! Har du tappat andan?

  • Nä, knappast. Men jag har andra jobb att sköta och kan inte sitta framför datorn hela tiden. Har dock skrivit ett separat inlägg om just betydelsen av detta måndagsmöte.

 13. Någonsommotpulharhamnatiettregisterupprattättatavhqbloggen permalink

  Jobbigt med alla styrelseuppdrag???

 14. Marcus Bäckström permalink

  Det är uppenbart att vi intar motsatta åsikter i mångt och mycket (t.ex. anser jag inte att jag befinner mig i en bubbla för att jag prioriterar rapportering från journalister som inte har något personligt intresse i frågan alls) men det är alltjämt ”roligt” att diskutera på sansad nivå.

  Hedelin är säkerligen en osedvanligt skicklig reporter men jag tycker ändå hennes arbete per definition tappar i trovärdighet när hon, av allt att döma, har en nära privat relation med en av parterna och inte har något förmildrande alls att säga om motparten. Den typen av svart-vita verklighetsbeskrivning tror jag aldrig är adekvat (framförallt inte när det rör människor som livnär sig på att fatta kyligt kalkylerade affärsbeslut).

  Tack för att du tog dig tid att svara och ha en fortsatt bra vecka!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: