Skip to content

Välkommen till nypremiär för HQ-bloggen!

12 oktober, 2016

Om några timmar kommer Ekerlids förlag att ordna releasefest för Jenny Hedelins och Christen  Ager-Hanssens bok ”HQGate” i Stockholm. Jag kommer tyvärr inte att kunna delta eftersom jag sedan lång tid tillbaka är bokad för ett uppdrag i Helsingborg.  Jag har emellertid fått en förhandskopia av boken och har läst den två gånger. Boken är nämligen lika fantastisk som den är fasansfull.  Det kommer att mobiliseras starka krafter för att tysta ned eller skandalisera innehållet.

Så därför har jag bestämt mig för att dra i gång denna blogg igen.

Men låt mig backa bandet något. När jag, Pernilla Ström, drog igång HQ-bloggen under 2012 var det för att jag var genuint trött på medias extremt partiska och ensidigt vinklade bild av vad som påstods ha försiggått i HQ AB liksom i HQ Bank. Bilden var hårt präglad av Carolina Neuraths fantasifulla bok ”Den stora bankhärvan”.

Under nästan ett år bloggade jag om stort och smått som gällde HQ.  Jag nådde en ganska stor och initierad krets läsare. Jag tvingades dock sluta skriva. Anledningen var som följer:

2012 hade jag vunnit i Kammarrätten mot Finansinspektionen som hade svartlistat mig med anledning av att jag suttit i HQ AB:s styrelse.  Finansinspektionen överklagade domen – och märkligt nog beviljades prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen. Jag hade känt mig väldigt trygg med Kammarrättens dom och klara skrivningar.  Mina advokater var också övertygade. De trodde därför att anledningen att HFD beviljat prövningstillstånd var att man ville uttala sig om frågan om talerätt – det vill säga om en person som liksom jag blir svartlistad har rätt att överklaga ett sådant beslut, eller om det bara är bolaget som har rekryterat ledamoten som har denna rätt.

Dock gillade mina advokater inte mina inlägg här på HQ-bloggen: de kunde provocera justitieråden i HFD. Så de belade mig med munkavle. Jag fick sluta skriva, vilket jag gjorde i mars 2013.

Mina advokater fick dock fel. HFD rev upp Kammarrättens dom och fastställde Förvaltningsrättens minst sagt undermåligt argumenterade beslut. Därefter följde en tid där mina advokater utredde jäv och annat.  Själv checkade jag ut från processen. Jag insåg att det inte handlade om rätt, inte om juridik, inte om en legitim prövning.

Åren därefter fram till nu har präglats mest av tröttsamt tjafs från processbolaget HQ:s advokater. Jag har inte fäst någon större vikt vid dem.

Men när Ekobrottmyndighetens åklagare Martin Tidén väckte åtal mot en del av mina styrelsekolleger och mot revisorn väntade jag mig att det skulle bli en bred och omfattande bevakning av rättegången i media, inte minst med tanke på hur intensivt SvD Näringsliv och Dagens Industri skrivit om HQ.

Så blev det inte.

Så snart rättegången började barka åt ”fel håll”,  förlorade journalisterna intresset.  Åklagarens påståenden höll inte. Han hade inte gjort hemläxan.  Hela den bild som under så många år körts fram i media var fel i grunden.  Liksom Finansinspektionens beslut.

Domen blev att hela åtalet ogillades. Det vill säga: tingsrätten kunde i juni 2016 konstatera att några brott inte hade begåtts, att HQ:s hantering av det finansiella regelverket för värdering och bokföring varit i enlighet med lagar och regler. Samma sak hade Revisorsnämnden i och för sig konstaterat några år tidigare. Men det blev likafullt en praktsmäll för både EBM, processbolaget HQ och Finansinspektionen.

Därefter har det varit i stort sett knäpptyst i media. För dem som bara läst tidningar och Carolina Neuraths bok måste domen te sig fullständigt obegriplig.

Men idag släpps alltså ”HQGate”. Jag tycker som sagt att den fantastisk och fasansfull på samma gång. Fantastisk eftersom den innehåller så otroligt mycket material som inte ens jag – som faktiskt varit inne i HQ-cirkusen hela tiden – känt till tidigare: pusselbitarna faller på plats. Dessutom redovisas källorna helt öppet för var och en att kontrollera.  (www.hqgatestory.com) Fasansfull eftersom den bekräftar vad jag anat men inte velat tro: korruption, myndighetsmissbruk, mutor, mörkläggningsförsök, ansvarsflykt.

Det finns väldigt många som kommer vara väldigt måna om att bokens innehåll inte ska ges vidare spridning. Detta gäller inte minst inom media. Därför drar jag igång HQ-bloggen igen.

Välkommen att följa!

Annonser

From → Uncategorized

18 kommentarer
 1. Per Björkman permalink

  Bravo Pernilla!
  Per Björkman

 2. Fd HQ anställs permalink

  Tycker synd om alla oskyldiga anställda som drabbades hårt och fick sparken i omgångar då Carnegie köpte upp resterna av HQ Bank.

  Hade inte FI agerat på detta sett så hade vi alla haft våra arbeten kvar!

  Man kanske borde stämma FI??

  • Jag tycker absolut att man ska stämma Fi, som på grund av okunskap och inkompetens körde HQ Bank i botten. Det finns tvåtusen miljoner skäl att göra just detta.

 3. Bror permalink

  Vet inte ifall du har läst domen?

  Nedan är ett utdrag ur tingsrättens dom i brottmålet (sid 153-154) där tingsrätten gjort något så ovanligt som att faktiskt förklara att domen INTE berör vissa allvarliga förhållanden i HQ och banken, till följd av att åklagaren inte i sin gärningsbeskrivning påstått något i denna del utan endast gått på formell ”regelefterlevnad” gällande begränsade förhållanden.

  5.4 Avslutande synpunkter rörande åtalet för svindleri

  För att undvika missförstånd bör avslutningsvis förtydligas att svindleriåtalet varken tar sikte på att något otillåtet risktagande skulle ha förekommit i banken, eller att banken skulle ha haft en otillräcklig kapitaltäckning. Åtalet tar inte heller sikte på att värderingen skulle ha varit felaktig i förhållande till det slutliga resultat som tradingen förväntade av de positioner som omfattas av åtalet.

  Åtalet är således inte ett uttryck för något allmänt ansvarsutkrävande på grund av händelserna i HQ-koncernen. Åtalet är i stället i allt väsentligt inriktat på frågan om vissa positioner i ODAX har redovisats med stöd av indata, som enligt de under 2009-2010 gällande regelverken IAS 39 och IFRS 7, utgjorde något annat än ”observerbara marknadsdata”.

  Tingsrättens samlade intryck av bevisningen är att risken i tradingportföljen ökade från och med sommaren 2009 och att exponeringen var förhållandevis stor för en aktör av HQ Banks storlek. Det har även framkommit att tradingen tog positioner nära inpå årsskiftet 2009/10 som kan antas ha gett gynnsamma avtryck i koncern- årsredovisningen. Värderings- och resultateffekter var också frågor som successivt under 2009 diskuterades alltmer intensivt och livligt inom HQ-koncernen och KPMG, trots att värderingsmetoden i och för sig hade varit etablerad sedan flera år. De nu nämnda förhållandena är dock inte sådana att det är styrkt att HQ AB åsidosatte IAS 39 eller IFRS 7 annat än i vissa mindre avseenden, och då inte på ett sådant sätt att det kan grunda ansvar för svindleribrott. Det betyder att Mats Qviberg, Stefan Dahlbo, Mikael König och Curt Lönnström inte ska dömas till

  ansvar för grovt svindleri. Det betyder vidare att Johan Dyrefors inte ska dömas till ansvar för medhjälp till grovt svindleri

  • ”Vissa allvarliga förhållanden i HQ och banken” skriver du. Vilka då? EBM:s Martin Tidén valde att förenkla åtalet eftersom han trodde att detta bättre skulle leda till framgång i tingsrätten. (Om detta finns utförligt skrivet i boken HQGate.) Om EBM hade varit en seriös myndighet, och inte nöjt sig med att göra drängtjänst åt FI för att täcka upp för ett fatalt beslut att dra in tillstånden för HQ Bank, skulle EBM behövt ha åtalat Fredrik Crafoord. Det var ju bevisligen ”någon” som hade ökat risken i tradingportföljen från sommaren 2009. Och det var ju bevisligen ”någon” som tog märkliga positioner nära inpå årsskiftet 2009/10. Denna någon var Fredrik Crafoord. Men där ville man inte hamna. För hur skulle det se ut – om Finansinspektionen dragit in tillstånden för att en trader dragit iväg på egen hand eller för att han gjort usla affärer? Men jag kommer att återkomma till detta i senare blogginlägg. Mer om detta kommer i senare blogginlägg.

 4. Bror permalink

  Det var min poäng. Åklagaren gjorde bort sig till Qvibergs och Co lycka.

  Civilmålet är mer omfattande.

  Vidare innehåller HQGate boken en rad fakta fel redan i förordet.

  Vad är dina synpunkter om bokens innehåll?

 5. Mina synpunkter om bokens innehåll är att det är bra att allt detta kommer fram. Flera av uppgifterna är häpnadsväckande, till exempel det nära samarbetet mellan EBM, FI och Processbolaget HQ, Christer Sandbergs oerhört osmakliga agerande och mutförsök liksom Fredrik Crafoords många lögner. Det kommer att finnas massor av människor som verkligen kommer att hata att alla dessa avslöjanden nu finns öppna att ta del av. Journalister, som hoppat i helt galen tunna, kommer att göra vad de kan för att tiga ihjäl HQGate. Andra kommer att försöka sänka dess innehåll genom att påpeka perifera faktafel. Det intressanta med den här boken, till skillnad mot t ex Carolina Neuraths roman, är att underlaget till alla tunga påståenden; dokument, mejl, bandinspelningar finns för var och en att själv kontrollera på http://www.hqgatestory.com. Och det gör uppförsbacken lite större, om man säger, för alla de som har intressen att skydda och som verkligen har skäl att frukta det gedigna grävarbete som Jenny Hedelin och Christen Ager-Hanssen har genomfört. Jag tycker för övrigt det var intressant att läsa Per Agermans recension i Realtid i dag.

 6. Bror permalink

  ” gedigna grävarbete”

  Hur tänker du då?

  Dessa bandinspelningar etc har ju varit tillgängliga. Allt som framkommer i boken är en sammanfattning på det material som Qviberg mfl redan har använt sig av för att få åtalet nedlagt?

  • Läs boken. Sitter man som Christen Ager-Hanssen och plöjer hundratusentals sidor i slasken, blåser man en girigbuk som Christer Sandberg så kapitalt att han lämnar över allt han har samlat på sig i sina datorer – då har man sannerligen gjort ett gediget grävarbete. Bandinspelningarna kom inte fram av sig själv. Avslöjandena om EBM och Christer Sandbergs otillbörliga kontakter kom inte fram av sig själv. Metoderna må man i vissa fall diskutera. Men jag tror inte det finns en journalist här i landet som inte skulle erkänna att detta är just ett gediget grävarbete.

 7. Bror permalink

  Men materialet har ju ändå varit tillgängligt för allmänheten. Man framhåller det som om det vore ”nytt sprängstoff” som kan ”omkullvälta processer.”. Det metoder som Sandberg och Agger-Hanssen/Qviberg har använt kan givetvis diskuteras.

  Nog om det.

  Men vad menar du med ”Perifera faktafel”? Vilka anser du att vara det?
  (Fick uppfattningen att du inte hade läst boken)

  Om man inte kan lita på det grundläggande som står i boken hur kan man då lita på resten av innehållet?

  Detta skriver bla en tidigare KPMG anställd:

  ”I förordet kan vi sedan läsa att ”Det var FI’s fullständigt omdömeslösa beslut som ledde till att bankens aktieägare fick se sina tillgångar gå upp i rök i samband med att banken likviderades och sedan fusionerades med investmentbanken Carnegie”

  Man undrar om Erik inte hunnit skaka nattsömnen ur hjärnan när han granskade förordet:

  a) Banken hade bara en aktieägare – HQ AB,

  b) om ett aktiebolag/bankaktiebolag likvideras innebär det att tillgångarna säljs och eventuellt överskott skiftas ut till aktieägarna varefter bolaget upphör att existera.

  c) ett bolag som upphört att existera kan självklart inte fusioneras med ett annat”.

  • Men kära nån.. Tillgängligt för allmänheten? Nisse i Hökarängen skulle alltså gå till EBM och begära att få gräva i slasken? Och hur många av de uppgifter som nu publiceras och kommer till allmänhetens kännedom tack vare ”HQGate” har återfunnits i till exempel tidningarna? I SvD? I Dagens Industri eller annorstädes?

   Och dina faktapåståenden blir lite småttiga tycker jag när du hänvisar till ”en tidigare KPMG anställd” (Låt mig gissa: den sparkade KPMG-revisorn Carl Grefberg, numera aktieägare i HQ, som nämns i HQGate och som också skrivit kommentarer här på min blogg under signaturen Il Conte?)
   Faktum är ju att HQ Bank sedan måndag morgonen var i likvidation då advokaten Björn Riese tog över. Några dagar senare såldes Banken för en spottstyver till Carnegie, varför tillgångarna aldrig skiftades ut.
   Se länk här: http://www.fi.se/upload/40_Tillstand/00_beslut/2010/hq_likvidatorn_avveckling.pdf
   Invändningen är trams.
   Men jag ska ge dig ett gott råd: sälj dina HQ-aktier!

   • Bror permalink

    ”Och hur många av de uppgifter som nu publiceras och kommer till allmänhetens kännedom tack vare ”HQGate” har återfunnits i till exempel tidningarna? I SvD? I Dagens Industri eller annorstädes?”

    Ja detta är korrekt och det är just det jag menar. För allmänhetens kännedom och för dom som inte är insatta är detta nyheter. Men man vill med boken framställa detta som ”nytt sprängstoff”.

    Nu säger man förvisso att detta är en ren partsinlaga, men ändå.

    Ja jag hänvisar till Count. (Att han skulle vara Il conte kände jag inte till)

    Men menar då att det han skriver är fel eller perifera faktafel?

    Som tex det som han menar står på sidan 53: (Det blir intressantare för läsaren ifall ”andra sidan” bemöter det som skrivs)

    Sid 53
    ”Så länge optionerna får ligga kvar tills de förfaller eller avvecklas under ordnade former bedömdes HQ:s värderingsmodell vara korrekt efter ett fortlevnadsperspektiv going concern, men skulle optionerna i stället säljas på dagen är det naturligtvis det pris på marknaden som gäller”

    1) Bolagets egna fortlevnadsperspektiv kan inte utgöra grund för verkligt värde enligt IAS39. Verkligt värde är det pris till vilket kunniga marknadsaktörer skulle komma överens om på värderingsdagen.

    2) Problemet med hela portföljen var att man ställde ut långt när marknaden var volatil och alltså fick bra betalt för risk. För att inte vara exponerad mot förändringen i underliggande index köpte man korta positioner – dvs hedgar. Om man var långt utställd men kort hedgad kan man inte bara sitta och låta positionerna gå till förfall. När en kort hedge förfallit måste man ta en ny position för att inte bli exponerad för indexrörelser. Om vollan då gått upp och ligger kvar på en hög nivå så kommer varje sådant hedgeförfall kosta pengar.

    3) ”Avveckla under ordnade former” är, när det gäller optionspositioner för flera miljarder, inget annat än en strutsteknik. Jag blundar och hoppas att det löser sig. Boken ger upprepade exempel på att avveckling skulle inledas under nästa period men när väl perioden var till ända så hade marknaden inte medgivit en avveckling. Av en anledning kanske?

 8. Ärligt talat: jag tror att de enda som upplever att detta inte är sprängstoff är personer i Christer Sandbergs omedelbara närhet. Du bekräftar ju med ditt inlägg att detta verkligen inte har varit allmänhetens kännedom.
  Det är intressant att du bekräftar att din källa är ”Greven”, det vill säga den sparkade KPMG-revisorn Carl Grefberg. Jag känner honom inte. Men jag studsade till när jag läste HQGate och Jenny Hedelin beskrev ett troll hon råkat ut för – som hon angav var en Carl Grefberg. Jag mindes då att jag haft en person som kommenterat inläggen på min blogg och som kallat sig för Greven, fast på italienska.
  Jag är inte kompetent nog att ge mig in på redovisningsteknikaliteter, jag är makroekonom, läste nationalekonomi även om jag klämde in den korta redovisningskursen på C-nivå på Handels bara för att pina mig lite, så uttolkningen av regelverket överlåter jag åt andra. Jag konstaterar dock att Revisorsnämnden, där denna kompetens faktiskt finns, har friat Johan Dyrefors från anklagelserna och har hävdat att redovisningen skett enligt regelverket. Och att tingsrätten i brottmålet nådde samma slutsats.
  Jag skulle dock vara lite försiktig med att lita på uppgifter från en person som fått sparken från KPMG och som rimligen drivs av ett visst hämndbegär mot sin forna arbetsgivare. Liksom jag skulle vara försiktigt med att lita på påståenden från en person som investerat själv i utgången av ett visst utfall i civilmålet.
  Den fråga jag tycker att du ska ställa dig alldeles oavsett är: Vem är ”man”?
  Kan denna ”man” vara någon annan än Fredrik Crafoord? Om inte – varför är han inte åtalad? Varför är han inte stämd av utpressarbyket i HQ AB?
  Så ärligt talat, Bror, du är helt av banan.

 9. Bror permalink

  ”Du bekräftar ju med ditt inlägg att detta verkligen inte har varit allmänhetens kännedom.”

  Ja jag har inte sagt något annat. Men jag tror inte att ”Nisse i Hökarängen” bryr sig nämnvärt om vilka smutsiga metoder Qviberg/Agger eller Sandberg har sysslat med utan enbart dom som är insatta i målet och dess närhet.

  Jag utgår ifrån att taktiken från Qviberg/Agger är att påverka domare etc inför det kommande civilmålet och att det inte ”Nisse i Hökarängen” som är målet, genom att baktala sina motståndare och kommande vittnen, samt att flytta focus.

  Ja Jag bekräftade att det var Count som jag citerade, vad är det för intressant med det?

  Jag känner inte honom heller eller vet ifall han fått sparken eller inte, samt att jag inte visste att han enligt dig skulle vara ”Il Conte.

  Jag följde Qvibergs och Hedelins Twitter där Qviberg ”outade” personen under signaturen ”Count” som Carl Grefberg från KPMG.

  Hedelin slutade i somras tvärt att twittra efter att ha fått en del tuffa frågor som hon inte kunde/ville svara på. Jag trodde det berodde på att hon var svarslös, men lästa nu att hon skrev att det var DI som ”förbjöd” henne.

  Jag vill faktiskt också veta sanningen och jag hoppas den kommer fram under den kommande rättegången. Men jag tvivlar. Jag tycker som dig att man skall tillsätta en oberoende HQ-kommission. Möjligt att jag och ”Nisse i Hökarängen” då får veta hela sanningen.

  Ok, ditt svar är då att du inte är kompetent att ge svar på det jag citerade.

  Jag har förstått av det jag har läst av dig att litade du på dina medarbetare, tex FC, att allt gick rätt till?

  Men civilmålet handlar väl även om vad ni borde ha känt till?

  Vad säger du då om följande påstående?

  ”Årsredovisningens beskrivning av illikviditetsrisk invaggar läsaren i tron att banken hade full koll på sin likviditetsrisk – här i ligger den verkliga svindeln. Såväl styrelse som revisor måste ha insett att beskrivningen av likviditetsrisken var gravt felaktig för alla tre åren.”.

 10. Civilmålet gick i putten i samma ögonblick som tingsrätten kom med sin dom där man helt ogillade åtalet. Det var ju inte så att man friade de åtalade i brist på bevis. Man friade eftersom det inte hade begåtts något brott.
  Att Christer Sandberg och processbolaget blir alltmer desperata tycker jag inte är konstigt alls. De har hela tiden tvingats backa, omdefiniera och hitta på nya anklagelser som vari vår försumlighet skulle ha legat. Tidigare var det att ÅR var fel, att RR och BR var falskt redovisade. Nu är man nere i att den påstådda svindeln skulle handla om hur likviditetsrisken formulerats…
  Märker du inte själv hur patetiskt det låter?
  Så följ ett gott råd: sälj.

 11. Bror permalink

  Skall jag tolka ditt svar att påståendet är felaktigt?

  Sen ang Count:

  ”Jag skulle dock vara lite försiktig med att lita på uppgifter från en person som fått sparken från KPMG och som rimligen drivs av ett visst hämndbegär mot sin forna arbetsgivare.”

  Självklart, därför ställer jag även mina frågor även till dig, även om risken finns att även du drivs av samma hämndbegär. Ifall påståenden som kommer från en som har fått sparken enligt dig inte har något värde, med samma logik skulle man kunna säga att dina ord heller inget värde, som har blivit avstängd av FI.

  Men självklart skall man ta emot all information med ”försiktighet

  När det gäller domen så kunde man bla läsa detta:

  ”5.4 Avslutande synpunkter rörande åtalet för svindleri
  För att undvika missförstånd bör avslutningsvis förtydligas att svindleriåtalet varken tar sikte på att något otillåtet risktagande skulle ha förekommit i banken, eller att banken skulle ha haft en otillräcklig kapitaltäckning. Åtalet tar inte heller sikte på att värderingen skulle ha varit felaktig i förhållande till det slutliga resultat som tradingen förväntade av de positioner som omfattas av åtalet.
  Åtalet är således inte ett uttryck för något allmänt ansvarsutkrävande på grund av händelserna i HQ-koncernen. Åtalet är i stället i allt väsentligt inriktat på frågan om vissa positioner i ODAX har redovisats med stöd av indata, som enligt de under 2009-2010 gällande regelverken IAS 39 och IFRS 7, utgjorde något annat än ”observerbara marknadsdata”.”

  Har du läst förhöret med König från 2011 ang ditt andra inlägg?

  (Eftersom du själv säger att den ”andra sidan” enbart har fått kommit till tals, så är det intressant för mig att nu höra vad dom anklagade säger. Du behöver därför inte köra med någon härskarteknik, utan jag vill gärna höra dina synpunkter, vilket du själv har bjudit in till, på dom frågor/påståenden jag ställer.)

 12. Il conte permalink

  Hej Pernilla, du kallar mig troll. Baserat på vad då? Samma gedigna grävarbete som JH och CAH? Ett troll är djävligt otrevligt och kallar sitt offer för diverse elakheter. Det enda jag gjort är att ifrågasätta opartiskhet och oftast då med initierade exempel. Det kan knappast kallas för att jag nättrollat. Ingen, har tillbakavisat dessa exempel som felaktiga. Du har avfärdat vissa med att du värdesätter vissa utlåtanden högre eller med att redovisning inte är ditt specialområde.

  Jag skulle därför önska att du besinnar dig lite och tar bort din kommentar där du kallar mig för troll. Det är en förolämpning som ligger mycket nära förtal.

  Mvh

  C, il C, G…

  • Il Conte, jag backar. Jag ska inte kalla dig troll. Så tar du illa vid dig av den kommentaren ber jag om ursäkt. Du har inte trollat i mina kommentarfält (men förtal är väl ändå lite att ta i? Jag ska gärna sända dig prov på vad jag har fått stå ut att kallas och anklagas för under de här senaste sex åren….) Däremot angav Jenny Hedelin dig som en person som under pseudonym försökt att undergräva hennes trovärdighet. Jag tycker det är bättre att du i så fall diskuterar öppet under namn och också redovisar dina bevekelsegrunder: att du själv är aktieägare i processbolaget HQ AB och därför har starka ekonomiska intressen av utgången i skadeståndsmålet. Det är lite för många som under anonymitetens skydd försöker utge sig för att vara någon typ av initierad allmänhet, men som inte har annan agenda än att sprida desinformation. Till exempel har Christer Sandberg beslagits med denna typ av aktiviteter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: