Skip to content

Vem var passiv i HQ AB:s styrelse?

25 februari, 2013

Jag fick en fråga om styrelsearbete – om vi inte satt och halvsov där i HQ AB: s styrelse. Det är ju faktiskt samma påstående som FI brukar framföra. Och varför jag fortsätter att slåss mot FI och inte bara går vidare. Mitt svar är detta:

Jag brukar kalla en spade för en spade. Jag gjorde det som skribent och kolumnist. Och det gör jag även i styrelserummen. Det är därför så många storägare av kött och blod brukar uppskatta mig, och därför som så många tjänstemanna-styrda organisationer – med utspritt och oklart ägande – skyr mig. De vill inte ha en ifrågasättande hagga i håret.

Jag har genom åren – genom de uppdrag jag har haft privilegiet att väljas till – byggt upp en enorm styrelseerfarenhet; inte minst bland många mindre och mellanstora bolag där det inte alltid har ansetts så viktigt att hålla sig inom ramarna.(Som med Wedins skor och accessoarer till exempel; ett bolag som shanghajades av en osannolik person, som ljög styrelsen rakt upp i ansiktet.)
Jag har suttit i styrelser där det har blivit problem eller uppdagats problem och där jag själv tyckt att nu får vi kavla upp ärmarna och hugga i – men där jag i stället har noterat hur mina styrelsekolleger börjat flacka med blicken och söka efter nödutgången. Det gäller inte minst de så kallade ”fina” styrelseledamöterna – de som suttit i börsens storbolag och som därför uppenbarligen inte tyckt att de har behövt läsa på handlingar eller fundera över strategier i småskuttar där jag själv varit aktiv.

Och jag har i olika sammanhang suttit i styrelsemöten där ledamöter tassat runt den elefant som stått väldig och tydlig och stampat i rummet, samtidigt som jag bitit mig själv i tungan och tänkt att jag först ska se om någon vågar tala ut om allt detta som vi alla ändå ser; men där jag sedan fått säga ”för f-n, ser ni inte Elefanten?!” – och alla därefter kommit tassande EFTER mötet och sagt att det var ju himla bra att jag påpekade detta.

Så när Finansinspektionen svartlistar mig från styrelseuppdrag i den finansiella sektorn och hävdar – utan någon som helst föregående undersökning – att jag har varit ”för passiv” när det gäller dotterbolaget HQ Bank så får det mig att fara i taket. Ingen som har sett mig arbeta i en styrelse skulle kalla mig passiv. Flera skulle säkert kalla mig rabiat. Ingen som har sett mig arbeta i en styrelse skulle säga att jag jamsar med. Men jag tror att de flesta ändå skulle säga att jag bidrar. Och det är också därför som jag orkar slåss så hårt mot en inkompetent myndighet som Finansinspektionen, ledd av en så ryggradslös person – han har ännu aldrig vågat möta mig ansikte mot ansikte – som Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson.

Nu är ärendet uppe i Högsta Förvaltningsdomstolen. FI fick ju storstryk i kammarrätten som rev upp FI:s beslut och underkände förvaltningsrätten. Det är FI som har drivit svartlistningen av mig upp till HFD, inte jag. Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade prövningstillstånd främst för att granska talerätten, i andra hand själva saken. Det betyder att Högsta Förvaltningsdomstolen ska ta ställning till om det alls var rätt att jag som privatperson fick överklaga Finansinspektionens beslut att olämpligförklara mig som styrelseledamot i finansiella bolag. Formellt var det ett ärende mellan Öhman Fonder och Finansinspektionen. FI brydde sig ju heller inte om att meddela mig att jag blivit svartlistad. Desto snabbare var myndighetens tjänstemän däremot med att ringa och tipsa journalisterna.

Det ska bli intressant att se hur Högsta Förvaltningsdomstolen resonerar. Det kommer att bli en internationell praktskandal om Domstolen skulle komma fram till att jag INTE hade rätt att överklaga Finansinspektionens lättvindigt utdömda yrkesförbud. Och skulle Högsta Förvaltningsdomstolen riva upp Kammarrättens utlåtande och gå på Finansinspektionens linje, där en styrelseledamot i ett moderbolag görs strikt ansvarig för den operativa verksamheten långt ner i ett dotterbolag – ja, då kommer hela styrelse-Sverige att skakas om. Då lär Martin Andersson och hans oduglingar själva få ta plats i de finansiella bolagens styrelser. Det kommer nämligen uppstå väldigt många vakanser.

Annonser
4 kommentarer
 1. erik permalink

  Har precis läst RN:s beslut. Efter att ha sett en del uttalanden ifrån några riktiga tungviktare i revisionsbranschen med ”svart bälte” i redovisning så är beslutet långt ifrån överraskande. Det är snarare mer överraskande att se hur människor utan, vad jag förstår, speciellt djup kunskap i redovisning har uttalatsig med sådan självklarhet angående värdering av tradingportföljer. Det kanske är emot FI som blickarna nu ska riktas. Om jag förstår det rätt så sablar RN i stort sett ner alla skäl som Finansinspektionen lade till grund för sitt beslut att dra in tillståndet. Var det kanske lite förhastade slutsatser som drogs sensommaren 2010? Går det att stämma FI?

  • Det går att stämma Finansinspektionen, och det är också vad HQ-styrelsen borde ha gjort. Problemet är dock att Christer Sandberg och Mörststedt-ligan valde att gå i armkrok med FI i stället. Antagligen trodde de att det skulle bli lättare att squeeza pengar ur KPMG och Mats Qviberg än ur staten. De inbillade sig att de skulle kunna skrämma fram en snabb förlikning, men där bedrog de sig. Gänget som kontrollerar HQ i dag har inget som helst intresse av att utvinna klarhet eller utverka rättvisa. Drivkrafterna är helt och hållet opportunistiska, spekulativa. Nu börjar de upptäcka att de hoppat i galen tunna. Det kommer dock inte att bli dagens HQ som stämmer FI. Vi får hoppas att andra vettigare krafter förstår att formera sig. För visst: Revisorsnämndens genomgång är häpnadsväckande – och fullständigt förödande för Finansinspektionen och – i förlängningen – för de politiker som har försett myndigheten med så mycket befogenheter men så liten kompetens..

 2. Ilconte permalink

  @erik: Vilka uttalanden från personer med svart bälte är det du syftar på? Hittar inget om detta i RN:s beslut?

  @hqbloggen: Jag ser inte RN:s beslut som en sågning av FI. RN gör bedömningen att JD inte brustit i sin revision beträffande godkännandet av definition av aktiv marknad och användandet av icke observerbara marknadsparametrar. Däremot har JD inte kunnat förete dokumentation över sin bedömning att Dag-1 resultaten inte gav upphov till väsentligt fel. På sid 22 (mitten första st) i RN:s rapport står det: ”Han [JD] har också anfört att endast en mindre del av de finansiella instrumenten var värderade med annat än observerbara marknadsdata”. I Not 27 till HQ:s ÅR 2009 framgår att 3 900 mnkr i derivatpositioner värderades med annat än observerbara marknadsdata motsvarande 77 % av de långa och 64 % av de korta positionerna. Hur man får detta till mindre del övergår mitt förstånd.

  Det problem som föreligger såväl med RN:s granskning och IFRS/IAS är att det rör sig om bedömningar av principer. Det finns alltså tolkningsutrymme. Emellertid ställs det krav på att en revisor och en styrelse skall kunna göra en tillförlitlig helhetsbedömning. I fallet HQ har man tänjt på tolkningarna inom respektive område så att man ligger precis vid bristningsgränsen. Att man i den externa rapporteringen inte upplyste om skillnaden mellan teoretiskt värde och värde baserat på marknadsobservationer [i en inaktiv marknad] medför att ansvaret faller på de som hade kännedom om dessa avvikelser a k a revisor och styrelse.

  RN har även köpt resonemanget om att priser ställda av market makers inte är marknadspriser. Jag håller inte med. En market maker ställer priser med bevekelsegrunden att tjäna pengar på spreaden mellan köp och säljkurs och som direkt när han får ett avslut hedgar positionen i den underliggande tillgången. Det må vara korrekt att hela HQ:s position i ett derivat inte kunnat realiseras till den kurs en market maker ställer men vad som då händer är att market makern successivt ökar spreaden, dvs realisering sker till sämre priser. En modell som baseras på tron att realisering skall kunna ske till bättre priser blir i det perspektivet gravt felaktig.

  • JAg är väldigt övertygad om att FI ser RN:s utlåtande somen total sågning av FI:s resonemang, och det vore väldigt intressant att få FI:s indragning av HQ Banks tillstånd prövat rättsligt. Som det ser ut nu så kan det inte ske annat än vid en civilrättslig process, vilket är Martin Anderssons och dilettanterna på Finansinspektionens smala lycka. Men sista ordet i denna fråga är inte sagt.
   Du konstaterar själv att värderingarna ger upphov till tolkningsutrymme. Jag har redan tidigare kommenterat ditt påstående om rapporteringen till marknaden (min huvudinställning är att hellre rapportera för mycket och för tydligt än för lite…).
   I övrigt hänvisar jag till mina andra kommentarer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: