Skip to content

Som man känner sig själv känner Sandberg andra…

22 januari, 2013

Som man känner sig själv känner man andra sägs det. HQ:s nuvarande styrelse har ju anklagat oss i gamla HQ-styrelsen för oegentligheter och värderingsfiffel när det gällde tradingportföljen, fast utan att kunna precisera hur detta gått till och hur en korrekt värdering skulle ha sett ut. HQ:s ordförande Christer Sandberg är uppenbarligen själv inte alldeles oförfaren i konsten att redovisa värden i bokföringen som har mycket lite med verkligheten att skaffa. Döm själva:

I spekulativt syfte köpte Christer Sandberg på sig HQ-aktier under 2011. Antagligen trodde han sig kunna skrämma fram en snabb förlikning och casha hem på investeringen. (Läs tidigare inlägg här på bloggen om hur han försökte få Mats Qviberg att köpa hans och Sten Mörtstedts poster till ett våldsamt överpris: ”Strunta i norrmannen!”.) När Sandberg tillträdde som ordförande i HQ AB tvangs han som alla andra förtroendevalda insynsregistrera sina innehav.

Den 17 juni 2011 ägde Christer Sandberg via bolag 1.662.081 st HQ-aktier. Under resten av året köpte han på sig ytterligare aktier. Den 31 december 2011 hade Sandberg 1.871.667 st aktier i HQ AB. Dessa var placerade i hans fastighetsbolag CSL Fastighets AB, vars årsredovisning för 2011 inkom till Bolagsverket den sista juli 2012 – och ur vilken jag hämtat siffrorna nedan.

Av årsredovisningen framgår det att Christer Sandbergs bolag har anläggningstillgångar – fastigheter – om 22 miljoner kronor, omsättningstillgångar om 8,5 Mkr samt värdepapper om 16,8 Mkr. Bolaget – ett hundratusenkronorsbolag – har knappt 5 Mkr i eget kapital samt 2,8 Mkr i obeskattade reserver. Bolaget har därmed nästan 40 Mkr i skulder. Fastigheterna är intecknade fullt ut.

Den intressanta posten här är ”Finansiella anläggningstillgångar”, där värdepappersinnehavet redovisas.

Under 2010 ägde fastighetsbolaget aktier för 0 kronor. Under 2011 redovisar Christer Sandberg ett innehav om 16.781.519 kronor. Det finns skäl att anta att dessa värdepapper är just de HQ-aktier som Christer Sandberg förvärvat under året.

Att ett fastighetsbolag, som säger sig ha till syfte att ”äga och förvalta fastigheter”, äger värdepapper för nästan lika stora belopp som hela fastighetsbeståndet kan tyckas pikant. Det gäller inte minst mot bakgrund av att aktieinnehavet dessutom anges som långsiktigt och värdepappren därför klassas som anläggningstillgångar. Men för all del.

Märkligare är informationen i en separat not i årsredovisningen. Medan det bokförda innehavet anges till nästan 16,8 Mkr uppges marknadsvärdet begränsa sig till 7.750.537 kronor. Skillnaden mellan det bokförda värdet och det angivna marknadsvärdet skulle alltså uppgå till över 9 Mkr.

Eller annorlunda uttryckt: det marknadsvärde som Christer Sandberg själv anger för värdepappersinnehavet i årsredovisningen uppgår till mindre än hälften – 46 procent – av det i böckerna upptagna värdet… En sådan värderingsmetodik får väl anses extra djärv när den görs av en person som i salvelsefulla inlägg inför HQ:s nuvarande aktieägare går till storms mot uppblåsta balansräkningar.

Som förklaring till den stora diskrepansen anger Christer Sandberg att ”Innehav är långsiktigt och värdenedgång anses inte bestående, därav har nedskrivning ej gjorts”. Sandbergs aktieinnehav skulle alltså ha drabbats av en partiell, tillfälligt övergående härdsmälta, som han inte behöver bry sig om. Sådant kan förvisso hända. Men det är onekligen iögonenfallande med en övervärdering om hela 9 Mkr, inte minst med tanke på att bolaget har skulder på 40 Mkr.

I januari 2012 tecknade sig Christer Sandberg i nyemissionen för 6.605.472 aktier à 0,75 kr vilket innebar att han lade in ytterligare 5 Mkr i köp av HQ-aktier. Därtill kommer kostnaden för eventuella extra teckningsrätter. Totalt innehav efter nyemissionen, dvs i slutet av januari 2012, var således 8.477.139 st aktier. Med det hade CSL Fastighets AB ökat sitt innehav i HQ från 6,7 procent till 12,1 procent av aktierna. Någon flaggning när innehavet passerade 10-procentsgränsen tycks bolaget dock inte ha brytt sig om; HQ-ordföranden Christer Sandberg står väl över även sådana futiliteter. Ändå är det faktiskt ett krav på den lista där HQ-aktien nu handlas.

Trist nog tycks emellertid verkligheten ha fortsatt att gå Christer Sandberg emot. HQ-aktien kom ju inte alls att återhämta sig under 2012. Tvärtom har den fortsatt att rutscha utför. Idag, januari 2013, handlas HQ – efter”kursvårdande” aktiviteter i slutet av varje dags handel – till 0,55 kr. Värdet på CSL Fastighets AB:s innehav av HQ-aktier uppgår därmed till knappt 4,7 Mkr…

Det är ju ganska långt från 16,8 Mkr i böckerna om man säger. Nu är det förvisso möjligt att posten om 16,8 Mkr i balansräkningen inte alls gäller bara HQ-aktier, att HQ-aktierna i själva verket svarar för en försumbar del av detta belopp. Men jag har svårt att tro det. Med tillskottet i nyemissionen borde Sandberg därmed ha plöjt ner runt 22-23 Mkr i HQ-aktier. Det kan inte kännas sådär väldigt muntert med tanke på hur kursen utvecklat sig. Och frågan är ju förstås vad Sandbergs revisor säger när han ska revidera bokslutet per den 31 december 2012. Om Sandberg framhärdar i att hävda att anskaffningsvärdet skulle vara det ”sanna” värdet, och alltså det som ska tas upp i böckerna, så uppstår ju ett hål jämfört med den noterade kursen om runt 17-18 Mkr.

Kanske är det också i det ljuset – och mot bakgrund av att CSL har omfattande lån och därmed rimligtvis kreditgivare som måste hållas på gott humör – som de minst sagt märkliga handelsmönstren i HQ bör betraktas. Börskursen handlas nämligen systematiskt upp inför varje dags avslut, och – kan tilläggas – inför varje årsslut.
2011 såg kursavsluten ut så här för HQ AB-aktien:

28/12 0,82 kr
29/12 0,90 kr
31/12 1,00 kr

Till saken hör att HQ-aktien aldrig nådde upp till noteringen 1 krona under december 2011, utan handlades så lågt som till 0,77 kr i mitten av december. Men under årets allra sista tre skälvande handelsdagar drevs alltså kursen upp med 22 procent. ”Cherchez la femme!”, som fransmännen säger.

Jag är inte redovisningsekonom. Min håg har alltid stått mer till nationalekonomin och makrobedömningar än till resultaträkningar och bokslutsdispositioner. Men nog borde här finnas ett och annat för en enveten analytiker att gräva i. Varför inte för ett självutnämnt finansgeni som Peter Malmqvist? Han har ju visat stort intresse för att uttala sig om räkenskaper relaterade till HQ förut. Så varför inte granska dem hos HQ:s nuvarande storägare och ordförande?

Annonser
17 kommentarer
 1. Magnus Nilsson permalink

  Så här får man väl inte skriva i världens mest övervakande land. Om etablissemanget ( Borg och hans torpeder (Norrman, Westerberg, Martin Andersson et al hade lite kunskap i nutidshistoria skulle han sett till att ha lagar på plats så att Qviberg, Ström inklusive respektive familjer och alla andra som tror att vi lever i en rättsstat kunde fraktas till Ljublanka och låtit KGB sköta resten.

  Att Borg blir landshövding efter 2014 ingår i det som kallas ”blocköverskridande” uppgörelser, Westerberg gömde sig i ett idrottsförbund och sedan i Röda korset (han måste ha varit en verklig nolla eftersom han inte ens fick bli landshövding. Martin Andersson får väl börja jogga så att han kanske kan bli ordförande i något friidrottsförbund. Enskede fotbollsklubb har ju redan Bosse Ringholm som sin retreat. ( Han var ju bara knähund åt GP och pudlar behöver inget Länsresidens)

  Snart är det val och då är populisterna i alliansen borta, tillverkningsindustrin har MP slagit ihjäl så att inte ens Löfven kan få den på fötter och BNP-n består av partifunktionärer som skickar blanketter till varandra och ett järnvägsmonument för 30 miljarder i ödemarkens Bothnialösa träsk.

 2. Ilconte permalink

  Ja du Pernilla, du börjar likna Don Quijote… Jag har förhoppning om att du åtminstone är insatt i skillnaden mellan IFRS (under vilket HQAB löd) och BFN. Under IFRS finns en skyldighet att redovisa omsättningstillgångar (handelslager) till verkligt värde. Samma åtagande finns inte för anläggningstillgångar enligt BFN. Men visst är sannolikheten hög för att de finansiella anläggningstillgångarna i CSL är HQ-aktier och att dessa ligger med en latent förlust i dagsläget.

  Beträffande de märkliga handelsmönstren som du sett i aborrmagar, förlåt sluthandeln i HQ, så är det väl lika bra att vi låter EBM ta hand om detta och spårar vem som köper slutposterna för att se om det rör sig om otillbörlig marknadspåverkan eller inte.

  • Så du menar att genom att kategorisera HQ-aktierna som anläggningstillgångar så är det OK att bokföra innehavet till ett våldsamt övervärde trots att alla vid sina sinnens fulla vätskor vet att aktierna aldrig kommer att nå tillbaka till dessa nivåer. (Aktien handlas för övrigt i dag den 11 mars till 38 öre, samlat värde för HQ futtiga 26,5 Mkr; snacka om kapitalförstöring efter alla nyemissioner…) Jag kan tala om att min revisor aldrig hade köpt det resonemanget när det gäller mina hästar; att jag skulle låta en fin tävlingshäst som blivit kroniskt halt stå kvar på en värdering om 1 MKr i böckerna när han de facto blivit obrukbar…. Men å andra sidan tycks hästhandeln vara ett under av heder och redobogenhet jämfört med vad nya HQ-styrelsen och Christer Sandberg ägnar sig åt.

   • Ilconte permalink

    Konvertera hästskrället till avel och skriv upp värdet vetja, eller exportera till Rumänien och få tillbaka honom i såskonsistens mellan pastaskivor. Liknelsen med hästhanel är i och för sig intressant. Den värderingsprincip som HQ tillämpade, i alla fall i ÅR 2008, skulle analogt innebära att alla hästar som handlades till priser avvikande från historiskt genomsnitt var felprissatta… Eller ännu hellre: Genomsnitttiden på kilometern är 1:15 så alla tider under och över denna tid är felaktiga och beror på stokastiska avvikelser!

   • Dina kunskaper inom hästaveln är uppenbarligen till och med långt grundare än mina inom optionsvärdering… En valack går per definition inte att nyttja i avel. Han är nämligen snöpt; kulorna väck. Och eftersom de flesta tävlingshästar då och då får det antiinflammatoriska medlet Fenylbutazon mot kotledshältor och andra mycket vanligt förekommande åkommor, så gäller livstids karens och hästarna kan inte användas som livsmedel. Så det blir inga transporter till Rumänien eller annorstädes för mina hästar utan – om det vill sig riktigt illa och inga andra utvägar finns – en lugn och stilla trotjänaravlivning med mulen i en havrehink hemma på gården.
    Men din liknelse är intressantare än vad du förmodligen förstår. Under ett antal år – säg från 2008 och fram till nu – har marknaden för högpresterande tävlingshästar i stort sett varit stendöd. Amerikanerna har drabbats av en kraftigt fallande dollarkurs och tycker att Europa är för dyrt. Så de har stannat hemma. Sydeuropa – som annars också har varit ivriga köpare av kvalitetshästar – har varit alltför upptagna av sina egna problem, skuldkriser och ity följande konsekvenser för privatkonsumtionen. Så efterfrågan från t ex Spanien och Italien – stora köparländer av den typ av hästar jag själv specialiserat mig på – har också varit svag för att inte säga obefintlig. Marknaden kan därmed sägas ha varit stendöd, väldigt lite aktiv om vi ska tala i HQ-temer. Dock: i november 2011 såldes på auktion i Tyskland en 2,5-årshingst som jag var delägare i. Han klubbades för 800 000 euro vilket då var 7,2 Mkr. Jag skulle älska att kunna nyttja detta noterade pris som ingångsvärde för att bestämma värdet även på mina andra 2,5-åringar. Wow, vilken balansräkning jag skulle få! Jag tror emellertid inte att min revisor skulle acceptera att jag använde dessa noterade priser för att värdera mitt hästlager. Så i stället använder jag i dag inköpssumman – vilket också är totalt coco, eftersom jag köper ett sexmånadersföl för säg 100 000 kronor som sedan utbildas, presterar och stiger i värde men alltjämt som lovande 5-åring står i böckerna för 100 000 kronoor (före ev avskrivningar). Rimligare vore faktiskt att jag använde – ja, just det! – ett historiskt genomsnittligt belopp.Jag vet ungefär vad en 6-årig dressyrhäst som har kvalificerat sig till Falsterbo och Flyinge och som har presterat väl där, jag vet ungefär mellan tumme och pekfinger vad en sådan häst historiskt kostar (detta är min mean reversion alltså). Jag vet ungefär vilket pris man kan begära när marknaden är ”aktiv” för en 8-åring på väg in i Svår klass. Och jag vet vad som är ett historiskt rimligt pris för en sadeltämjd treåring. Jag lämnar varje år in till revisorn en bedömning av vilket marknadsvärde jag tror att varje häst har, vid sidan av det bokförda värdet. Om marknaden är obefintlig så borde värdet kanske vara noll – eller till och med negativt eftersom det kostar pengar att ta bort en häst. Men eftersom jag bedömer att innehavet är långsiktigt -dvs att jag ska kunna rida ut lågkonjunkturen – så anger jag värden baserade på historiska priser och upparbetade erfarenheter.
    Så vad vill jag säga? Jo, detta: finns noterade priser på en aktiv marknad så är det självklart dessa som ska användas. (Att en väldigt rik amerikanska blev blixtförälskad i hingsten som såldes på auktion och hamnade i en budstrid med en tysk hingststation tar jag inte som tecken på att det fanns en rättvisande, aktiv marknad.) Men är marknaden stendöd och ingen egentlig handel försiggår, tycker jag fortfarande att det låter rimligt att använda sig av ett antagande om historiska priser (läs: volatiliteter).

   • Ilconte permalink

    Är du verkligen styrelseledamot i ett antal noterade bolag??? Teckningsrätterna avskildes den 11 mars vilket innebär att börskursen skall multipliceras med nytt antal aktier. Eftersom emissionsvillkoren är 2:1 så blir det tre gånger så många aktier. Vid kurs 38 öre är därför börsvärdet inte 26,5 utan 79,5 mnkr.

   • Jag följer inte HQ-aktien, men fick ett tips och skrev på basis av detta. Men insåg på morgonen att något måste vara fel, konstaterade att teckningsrätterna just avskilts och strök därför inlägget. Mea culpa. Men att börsvärdet skulle vara 80 Mkr tror jag inte ett ögonblick på. Kursen riggas systematiskt. Så här såg handeln ut i HQ-aktien den 11 mars:
    Time Price L Volume B Id S Id SeqNr Type
    17:07:16 0,4 8107 NON NON 57 HID
    17:07:16 0,4 6893 NON NON 56
    17:05:33 0,4 8107 NON NON 55 HID
    17:05:33 0,4 6893 NON NON 54
    16:21:41 0,38 85 SWB ENS 53
    15:22:05 0,38 500 SWB AVA 52
    15:18:51 0,38 1120 SWB SHB 51
    15:18:51 0,39 820 SHB SHB 50
    15:11:51 0,39 1430 SHB ENS 49
    14:30:49 0,39 1250 SHB SWB 48
    14:03:56 0,4 120 SWB AVA 47
    14:03:56 0,4 1880 SWB NON 46
    13:12:20 0,39 1500 SHB AVA 45
    13:10:26 0,4 5013 SWB NON 44
    13:04:22 0,38 25 SWB NDS 43
    12:04:17 0,38 1000 SWB AVA 42
    12:02:07 0,38 1500 SWB AVA 41
    12:00:26 0,38 5000 SWB AVA 40
    11:00:08 0,4 90 NON AV 39
    10:54:19 0,38 712 AVA NON 38
    10:53:31 0,37 2 AVA SWB 37
    10:52:15 0,37 17 AVA NDS 36
    10:50:46 0,4 6273 SWB AVA 35
    10:50:46 0,4 4500 SWB AVA 34
    10:50:46 0,4 10137 SWB AVA 33
    10:47:21 0,41 6000 AVA AVA 32
    10:39:04 0,41 7300 NON AVA 31
    10:00:15 0,43 8261 SWB AVA 30
    10:00:15 0,43 3819 SWB NON 29
    09:57:24 0,43 353 AVA NON 28 HID
    09:57:24 0,43 3819 AVA NON 27
    09:57:24 0,43 2000 AVA AVA 26
    09:52:12 0,4 15000 SWB AVA 25
    09:50:43 0,4 11200 SWB AVA 24
    09:50:43 0,4 2890 SWB AVA 23
    09:40:16 0,4 12000 AVA NON 22 HID
    09:40:16 0,4 4000 AVA NON 21
    09:38:34 0,41 9205 AVA AVA 20
    09:38:13 0,39 5670 SWB AVA 19
    09:36:57 0,39 2000 NON NON 18
    09:35:49 0,39 10000 SWB NON 17
    09:26:21 0,36 2000 AVA AVA 16
    09:16:25 0,36 5000 AVA NON 15
    09:09:00 0,43 500 AVA AVA 14
    09:08:38 0,43 1000 AVA AVA 13
    09:06:55 0,43 3000 NON AVA 12
    09:05:55 0,44 9616 AVA AVA 11 HID
    09:05:55 0,44 5384 AVA AVA 10
    09:05:40 0,44 239 AVA AVA 9
    09:03:31 0,3 51 AVA DDB 8
    09:02:02 0,3 10000 SWB NON 7
    09:01:48 0,31 9930 AVA NON 6
    09:01:43 0,4 20000 AVA AVA 5
    09:01:34 0,32 8700 AVA NON 4
    09:01:12 0,35 10000 AVA NON 3
    09:00:56 0,5 1000 AVA AVA 2
    09:00:00 0,31 70 AVA SWB 1

    Så HQ-aktien har under dagen handlats för allt mellan 31 och 50 (!) öre. Notera till exempel transaktion 2 (plus 61 procent jämfört med närmast tidigaste avslut) och dagens avslutande transaktioner; samtliga inom Avanza respektive Nordnet. Så, ”Il Conte”, du som är så analys- och sifferglad: vad drar du för slutsats av ovanstående handelsmönster?

 3. Ilconte permalink

  Vad menar du med att Peter Malmqvist är ett självutnämnt finansgeni? Han har ju trots allt varit ordförande i SFF. I så fall är väl du ett självutnämnt ”styrelseproffs”. Vore intressant att höra din kommentar till dagens artikel i DI där HQ nu inhämtat en välrenommerad börsnoterad konsultfirmas utsaga om att portföljen var övervärderad 2007, 2008 och 2009 och den korresponderande utsagan beträffande kapitaltäckning. Värderingen 2009 sammanföll för övrigt tämligen väl med Finansinspektionens värdering. Beträffande värderingsutlåtanden så står det nu 2 – 1 till lag HQ/Fi mot gamla styrelsen/KPMG.

  • Om det är antalet utlåtanden som avgör så föreslår jag att du tipsar nya HQ-styrelsen att be till exempel Evert Carlsson handleda ett trettital studenter att skriva sina B-uppsatser i ämnet och använda noterade värden som input (just som FI gjorde). Då blir det ju med din logik 32-1 till dina kompisar HQ/FI…. Rapporten från Navigant har jag ännu inte hunnit läsa. Men jag återkommer när jag gjort det.

 4. Ilconte permalink

  Appropå Clas Bergström som ”gun for hire”: Hans bolag Consideratus AB (med verksamhet inom rådgivning inom ekonomi och heminredning(!)) gick från en omsättning på 731 tkr föregående år till 3,3 mnkr år 2011-06. Utlåtandet till KPMG är daterat den 29 maj 2011…. Antingen har frugan konsultat en massa heminredning eller så betalade KPMG bra för kalleankautlåtandet där Bergström och hans kollega gör en monumental tankevurpa redan på första sidan.

  • Intressant att du dissar Clas Bergström, professor i finansiell ekonomi och en internationellt erkänd auktoritet på området, samtidigt som du uppenbarligen hissar en i de flesta kretsar totalt okänd Brent Kaczmarek, som skrev rapporten till HQ…. Jag kan inte tolka det på annat vis än att det är slutsatsen snarare än analysen som avgör dina sympatier respektive antipatier. En stilla fråga dock: tror du att Kaczmarek och Navigant jobbade gratis åt HQ?

 5. Ilconte permalink

  Claes Bergström har enligt sitt 5 sidor långa CV inte skrivit ett enda forskningspapper/artikel/bok om värdering/handel/redovisning av derivat eller IAS39/IFRS7. Han har förvisso undervisat i grundkursen i Finansiering på HHS i vilket optionsvärdering ingick, men det blocket ligger sedan ett par år på en Jungsuk Han. Det är professorstiteln som ger en bedräglig kredibilitet. Om man sedan skriver under på tesen att stora blankade positioner (utställda optioner) kan köpas tillbaka till priser under retailmarknadens köpkurs så blir man dissad av mig, obönhörligen. Derivat som närmar sig slutdag har bara realvärdet kvar. Realvärdet är direkt konvertibelt mot pengar. En miljon i tusenlappar är då precis lika mycket värda som en miljon i hundralappar (såvitt det inte är maffian som behöver tvätta).

  Jag hyser vare sig sympati eller antipati för någon av experterna. De kan dock med sin argumentation och underbyggnad erhålla min övertygelse. Eftersom jag redan har den klara uppfattningen att HQ:s värdering av derivatportföljjen inte följde vare sig IAS39 eller god redovisningssed eller bokföringslagen så har jag givetvis en benägenhet att uttala mig i mer positiva ordalag om något stöder min uppfattning än tvärtom. Kaczmarek skall ha vunnit + 15 mål över $ 1 bn, men visst han har ingen lång CV med varenda artikel han någonsin fått publicerad.

  Sandberg har faktiskt gjort klokt i att anlita en amerikansk specist på värdering i tvistemål. De har levt med motsvarigheten till IAS39 under betydligt längre tid. Jag skulle säga att de tycks har gjort en mycket noggrann analys och deras slutsats beträffade felaktigheterna i boksluten 2007 – 2009 kan bli svåra att motbevisa. De har har fångat upp de felaktigheter ur ett redovisningsperspektiv som jag tidigare pekat på här på hqbloggen. De har dessutom hittat ytterligare felaktigheter. Ett välformulerat utlåtande från ett företag med börsvärde på 4 000 mnkr får en svensk professor som uttalar sig utanför sitt expertområde att väga lätt.

  Navigants utlåtande är ett expertvittnesmål inför rätten. Bergströms och Malmqvists brev är ställda till KPMG.

  Jag har själv varit expertvittne i svensk och engelsk domstol. I båda fallen har den part som kallat mig som vittne vunnit. På motpartssidan har det funnits välrennomerade revisionsbyråers värderingsavdelningar. Att KPMG tvingas vända sig till en professor på HHS är ett svaghetstecken i sig. Det hade blivit mycket mer trovärdigt om man fått ett utlåtande från t ex PWC:s engelska eller tyska IAS specialister. KPMG har ju t ex biträtt PWC i Prosolvia-målet så att en revisionsbyrå biträder en annan är inte ovanligt. Jag tolkar detta som att ingen Big 4 vill skriva under.

  Beträffande din raljanta kommentar om B-uppsatser från Evert Carlssons studenter; du tycks fortfarande tro att noterade priser är felaktiga som grund för värdering. Navigant, med lång erfarenhet av det regelverk som korresponderar till IAS39 och på en marknad som regleras av SEC, har den bestämda uppfattningen att noterade priser utgör bästa indikation för verkligt värde. Se sid 33 i rapporten. Sammanfattningen i punkterna 54 – 56 pekar åt samma håll.

  Du skall nog vara glad att inte HQ var SEC-registrerat. Då hade det blivit omedelbar utlämning på Bromma med mellanlandning på Kuba…

  • När det gäller Clas Bergström och kritiken mot honom får du nog ta den i andra fora än detta; jag är inte options- eller värderingsexpert och Bergström skriver inte på min blogg. Vad gäller Navigant har jag dock tagit mig friheten att undersöka vem denne ”amerikanske specialist på värdering i tvistemål” är. Vad jag funnit ser du i mitt senaste inlägg, nyss publicerat. Kaczmarek kan säkert vara framgångsrik. Men jag är inte säker på att hans meriter eller kompetens väger tyngre än en professor i finansiell ekonomi.
   Din tolkning av vad Big4 tycker och inte tycker tror jag är direkt fel. Jag har träffat representanter för flera av dem. Ingen av dem jag har talat med har tagit parti för FI. Flera av dem har tagit parti för Johan Dyrefors.
   Du har slutligen fel vad gäller HQ och SEC. Jag hade mycket hellre sett att HQ stått under SEC:s tillsyn än under Finansinspektionen. Då hade vi sluppit att få en så fullständigt inkompetent bedömning som FI:s undermåliga granskning och beslut om HQ Bank. Och då hade jag själv kunnat se fram emot en betydligt rättssäkrare och mer kompetent lämplighetsprövning av mitt namn, och jag skulle ha sluppit att bli utsatt för FI:s lika godtyckliga som grundlösa svartlistning.

 6. Ilconte permalink

  Du har fel i SEC. När de läst värderingsprincipen i ÅR 2008 skulle de omedelbart dragit vartenda tillstånd. Jag ändrar uppfattning när du presenterar en SEC-registrant som har Mean Reversion som värderingsmodell för positioner med bruttovärde motsvarande 6 ggr det egna kapitalet.

  KPMG ger ut en bok som heter ”Insights to IFRS”. I 4th ed (2007/2008) sid 365 förkastas Clas Bergströms utsaga om blockorderrabatt. ” An entity cannot depart from the quoted market price solely because independent estimates indicate that the entity would a higher or lower price by selling the holding as a block. Therefore market prices are not adjusted for control premiums or discounts that may exist when an entity has a large holding of a particular instrument”. Detta är något som RN tycks ha missat. Överhuvudtaget så blir ju en prövning i RN en märkligt domstol när det inte finns någon kärande part som korsförhör den svarande. Nu är det ju RN som gjort utredningen och som de skriver ”hänfört sig” till JD:s svar. Det lär bli annat drag i civilprocessen där t ex ovanstående detalj blir prekär för prof Bergström.

  Att HQ genom att öka sina positioner kunde påverka vad som ansågs vara en aktiv marknad är också en uppseendeväckande redovisningsprincip som inte stämmer överens med IFRS, inte heller enligt KPMG:s bok.

  Boken innehåller också en kommentar om Prudence och att det är vanligt förekommande att ett företag iakttar stor försiktighet. Om denna försiktighet leder till uppbyggnad av för stora dolda reserver eller missvisande avsättningar är redovisningen inte upprättad enligt IFRS. Det behövs inte ens påpekas att detsamma gäller det motsatta. Dessutom kan det då som sagt vara fråga om bokföringsbrott.

  • Nä. Jag har inte fel om SEC. Finansinspektionen var själv så sent som 2008 inne och granskade hur ett antal bolag – däribland HQ Bank – värderade finansiella tillgångar och lämnade utan åtgärd. Så FI har själv två år innan man drog tillstånden för Banken granskat och godkänt den värderingsmodell som HQ Bank använde sig av. Hade FI tyckt att principerna var förkastliga borde FI rimligen ha reagerat redan då. Det gjorde Finansinspektionen inte.
   KPMG:s skrifter föreslår jag att du diskuterar med KPMG och revisorn Johan Dyrefors. Men jag noterar att du – liksom Finansinspektionen – anser att man köper på sig jättepositioner i ett visst instrument för att ”döda” marknaden och slippa värdera till marknadsvärden. Det tycker jag låter väldigt långsökt. Då vore det väl betydligt enklare att göra som Carnegies handlare påstods ha gjort och som nya HQ-gänget uppenbarligen gör med HQ-aktien på Aktietorget idag: fibbla med slutkurserna precis före stängning för att på så vis få ”rätt” priser in i böckerna.

 7. Ilconte permalink

  Du får nog precisera vad du menar med att kurserna skulle vara manipulerade De fyra sista avsluten gjorde på 0,40 vilket ser ut att ligga runt volymvägd snittkurs under dagen. Däremot ser ju de fyra sista avslutens volymer skumma ut. Internaffären på Avanza i andra avsluten är nog bara att beklaga köparen.

  FC behövde ju inte heller fibbla med kurserna eftersom han hade sin robusta mean reversion modell att värdera mot.

  Jag visste inte att din halta kuse var snöpt så du får inga poäng för den dissen. Men visst har du rätt i att fullmedicinerade kusar inte duger som skolmat. Däremot går inte din mean reversion analogi i hästvärderingar hem. Vad ni gjorde i HQ var att köpa fölet för 100 000 och boka in det i böckerna till 300 000 för det var det värde som det historiskt genomsnittligt skulle ha om ett halvår. När vi nu befinner oss på stallbacken och din egen komfortzon kanske du inser hur fel en sådan värderingsprincip är.

 8. Om man bokförde fölet – historiskt värderat till 100.000 – i högkonjunktur till 300.000 borde man i lågkonjunktur värdera det till kanske 80.000. Mean reversion och historiska volatiiteter borde rimligtvis betyda att priset i högkonjunktur låg betydligt över, och i lågkonjunktur betydligt lägre. Har ”någon” manipulerat modellen är detta i vart fall inte något som sanktionerats av mig eller styrelsen.Så ditt påstående om en adekvat användning av mean reversion -modellen faller. Min fråga, som du så aktivt undviker, kvarstår: ”Vem var banken?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: