Skip to content

Mediokert, Malmqvist!

21 april, 2012

Håhåjaja. Så var jag uthängd igen, denna gång i lördagens Dagens Industri, med namn och bild på förstasidan. Jag börjar i och för sig bli van, och inser att om jag fått en slant varje gång mitt namn och bild publicerades i tidningarna så vore jag stormrik vid det här laget.

Denna gång är det Peter Malmqvist, tidigare SvD-journalist, som agerar självutnämnd storinkvisitor.

I en något uppjagad debattartikel hävdar han att HQ är det ”mest bedrägliga” han upplevt under 25 år som analytiker. Verkligen? Har han några bevis? I  så fall tycker jag att han ska lämna över detta material till Ekobrottsmyndigheten.

Men det kommer han inte att göra. Peter Malmqvist bygger hela sin artikel på ett påstående: att tradingportföljen vid utgången av år 2009 skulle ha varit undervärderad med 632 miljoner kronor. Och att vi alla skulle ha känt till detta.

Vad har han för belägg för det? Har finansanalytiker Malmqvist gjort en egen genomgång av tradingportföljens alla positioner? Har han räknat igenom instrument efter instrument? Nej, det har han inte. I stället sväljer han rakt av nya HQ-styrelsens (Mörtstedft & Co) påstående att så var fallet. Det finns dock ett litet, men icke helt negligerbart problem: riktigheten i uppgiften om 632 miljoner är minst sagt ifrågasatt.

Revisorn hävdar att den är felaktig och vidhåller att den portfölj han granskade vid årsskiftet var korrekt värderad. (Han hävdar dessutom att den kunde ha avvecklats med en vinst om ca 50 miljoner kronor.)

Men Peter Malmqvist bygger hela sitt korthus av svepande beskyllningar och påståenden på denna siffra. Det är bestickande hur lättvindigt han nonchalerar frågan om värderingsmodellen var enligt redovisningsreglerna eller ej (det var den; det har Revisorsnämnden konstaterat, liksom Finansinspektionen själv i en granskning så sent som 2008). Ansvarsfrågorna är på intet sätt utredda. Ändå anser sig Peter Malmqvist ha rätt att mästra domstolarna om hur de ska döma.

Peter Malmqvist har förvisso hoppat i galna tunnor förr.  Av hans artikel att döma förstår jag att han i alla fall har uppmärksammat att jag har en blogg. Jag rekommenderar honom – och andra intresserade – att läsa mitt inlägg från den 6 april under rubriken: ”Förlusterna i tradingportföljen – Styrelsen anmäld men är ett brott begånget” innan han driver upp sig i falsett nästa gång.

Annonser
87 kommentarer
 1. max mortensen permalink

  har läst ett och annat inlägg här. en av mina tidigare kommentarer ogillades uppenbarligen av dig i o m att den togs bort utan ett försök till dialog. endera ska man köpa allt du säger och stå och applådera? det tycker jag visar svaghet Pernilla. det vore intressant att höra vems det yttersta ansvaret är att ett bolag sköts på ett ansvarsfullt sätt? tycker du att den styrelsegrupp du deltog i som helhet tog sitt ansvar till fullo och skötte HQ helt klockrent? hur har det i så fall kunnat gå som det gick? det verkar som om du anser att allting är andras fel och att du och övriga styrelsen är utan skuld till någonting. ditt tonläge är ganska uppskruvat – det kan man ju förstå med tanke på det sätt du ‘hängts ut’ (för att låna din egen beskrivning). men det uppskruvande tonläget är inte förtroendeingivande – bara fakta och bevis bör vara av vikt.

 2. abcd permalink

  Vad hette kvinnan som hoppade av styrelsen för att hon sa att portföljen var övervärderad? Reagerade du inte på det?

  • Svar ett: Hon hette Catharina Lagerstam, kom in i styrelsen den 15 april och hoppade av en dryg månad senare. Svar två: Jo, mycket.

 3. För mig är HQ-härvan svårbegriplig. Malmquist, FI och Mörtstedt et al, menar att det fanns ett rätt värde på ett antal derivat vid ett givet tillfälle. Problemet är dock att det inte går att värdera ett derivat som har långt kvar till lösen. Det blir ju att gissa in i framtiden, och vem som gissat rätt vet man först ”ex post”. Genom att det inte finns något rätt värde, kan man inte påstå att värdet var fel, vilket herrskapet gör. En annan sak är att HQ, vilket fortfarande lärs ut på handelshögskolorna, applicerat Bellkurvan (standardavvikelse, Sigma mm) vid värderingen, dvs det genomsnittliga historiska värdet kommer – med all sannolikhet – att upprepa sig. Att detta är humug, visste de flesta efter 1987 års krasch. Trots det rekommenderar Malmquist och Finansanalytikernas förening 2011 att man använder standardavikelse som riskmått!? Läste just Talebs bok, Den Svarta Svanen, och insåg att här är en hund begraven…

 4. Linus permalink

  Hej Pernilla!

  Jag har alltid beundrat dem som väljer egen väg och inte följer andra. Din blogg – och en del annat – gör att jag mer och mer börjar betrakta Dig med respekt. Så var det inte för något år sedan. Du var så upprörd under en radiointervju att jag tänkte ”fy tusan, vilken obehaglig kvinna”. I efterhand har jag förstått att Du hade skäl att vara upprörd.

  Jag gillar Ditt sätt att skriva. I Dina bästa stunder är Du i klass med Jan Guillou. Texten är rapp och tydlig, utan tillkrånglade formuleringar. Bloggen känns mänsklig, t ex när Du skriver att Du inte lyckats länka in något som rör ämnet.

  Jag har under många år förvånats över de tjänstemän som villigt låter sig väljas till styrelseledamöter i koncerners dotterbolag. De utför sällan något styrelsearbete och de lever i tron att det är koncernchefen som både har den yttersta makten och det yttersta formella ansvaret för förvaltningen i dotterbolaget. Samtidigt är ju aktiebolagslagen tydlig, det är alltid styrelsen som är ansvarig, oavsett om det handlar om styrelser i dotterbolag eller andra styrelser.

  Jag kan inte för mitt liv förstå hur massmedia, överbetalda ”finadvokater” och andra förståsigpåare så envetet kan göra gällande att styrelsen i HQ hade ansvaret för förvaltningen i dotterbolaget HQ Bank. HQ Bank hade ju en egen styrelse. Ett par ”finadvokater” har ju till och med gjort gällande att styrelsearbetet i HQ Bank var delegerat uppåt till HQ – och HQs ”Måndagsklubb”. Denna ”delegering” ska då, enligt ”finadvokaterna”, medföra att styrelsen i HQ blir solidariskt ansvarig med styrelsen i HQ Bank för förvaltningen av banken. Jag är inte jurist, men så mycket begriper jag att finadvokaternas argument i denna del i allt väsentligt är struntprat, som en domstol knappast kan fästa något större avseende vid.

  Enligt min uppfattning inskränker sig ansvaret hos HQs styrelse för HQ Bank till upprättande av koncernredovisning. Styrelsen i HQ har att tillse att det föreligger en undertecknad årsredovisning och en revisionsberättelse från HQ Bank, när man ska upprätta koncernredovisningen. Det föreligger normalt inga skyldigheter för styrelsen i HQ att överpröva eller ifrågasätta en reviderad årsredovisning från ett dotterbolag. I formellt hänseende inskränker sig moderbolagets befogenheter till att tillsätta och avsätta styrelsen i dotterbolaget.

  Som utomstående – och intresserad – betraktare är det önskvärt att skadeståndsfrågan mot åtminstone någon ledamot av HQs styrelse blir prövad i domstol. Hur tusan ska domstolen kunna formulera en dom, av vilken det framgår att någon annan än styrelseledamöterna i HQ Bank är ansvariga för förvaltningen av bankens angelägenheter?

  Tack för en bra blogg!
  //Linus

 5. Peter permalink

  Men vänta nu. Det finns en väldigt enkel bevisning i denna fråga och det är att titta på hur mycket förluster som realiserades när portföljen stängdes. Att du överhuvudtaget ens går i klinch kring det anser jag klart underminerar din trovärdighet. Jag vet vad det kostade HQ att stänga och jag vet att de där positionerna legat där och pyrt, samt ökats, tills dess det inte längre gick att hålla tyst om det.

  • Peter, det vore verkligen en väldigt ENKEL bevisning… Det är nämligen inte någon bevisning alls. Att portföljen stängde med en förlust om 1,2 miljarder kronor säger ingenting om fördelningen av kostnaderna: hur mycket som handlade om positioner som ”legat fel”, hur länge dessa positioner i så fall ”legat fel” eller om merparten av dessa kostnader uppkom genom att portföljen dumpades på några veckor på en marknad där alla visste att HQ Bank måste göra sig av med tradingen. Vilka priser tror du man får i ett sådant fall? Jag har skrivit om detta i ett tidigare inlägg och hänvisar dig till det 6 april: ”Förlusterna i tradingportföljen – Styrelsen anmäld…”

   • Peter permalink

    Så du försöker säga att 1,2 miljarder som förlusten blev är ett resultat av 1. urusel exekvering 2. det faktum att positionerna inte fick gå till förfall?

    Huvudlöst säger jag – någon har säkert redan räknat ut vad resultatet hade blivit om det fått ligga till förfall. Låt oss se. Faktum kvarstår portföljen var helt felvärderad, det egna kapitalet var förbrukat och att någon/några måste ställas till svars. Så som svensk lagstiftning lyder är det styrelsen som har det slutgiltiga ansvaret för detta.

   • Jag försöker inte säga någonting annat än att det kan finnas många olika förklaringar till hur förlusten har uppkommit, och det är vad jag skriver i mitt inlägg. Och såvitt du inte är Fredrik Crafoord eller jobbade med honom på tradingavdelningen på HQ Bank så vill jag också påstå att du inte heller har en susning. Men det finns faktiskt en person som har räknat ut vad som skulle ha hänt om portföljen fått ligga till förfall; en expert anlitad av revisorn Johan Dyrefors i en inlaga till Revisorsnämnden. Hans beräkningar visade att den portfölj som KPMG reviderade vid utgången av 2009 kunde ha avvecklats till viss vinst. Exakt vad som har hänt och inte hänt i tradingportföljen hoppas jag att pågående utredning ska klargöra. Och för alla er Chrounschougs-advokater hemma på kammaren: Svensk lag säger att styrelsen är ansvarig. Men svensk lag säger att det ska väldigt mycket till för att det ska ske ett ansvarsgenombrott från Banken – där tradingen låg och som hade en egen styrelse – upp till mamman. Svensk lag säger också att i skadeståndsärenden och straffrättsliga spörsmål ska det ske en individuell prövning. Svensk lag accepterar inte kollektiva bestraffningar. Det tenderar lynchmobben i media och självutnämnda bessermessrar och kommentatorer likt Peter Malmqvist helst vilja bortse från.

  • Peter permalink

   Är det inte lite väl blåögt att att säga 1. inget fel har begåtts 2. jag visste inget – nu när en bank har kraschat och aktieägare har förlorat massvis med pengar? Du måste ju som alla andra begripa att detta inte kan gå spårlöst förbi och att media, allmänhet, journalister, HQ-medarbetare och aktieägare vill utkräva ett ansvar. Ditt sätt att försvara detta bedrägliga beteende och luta sig mot Dyrefors som, bevisligen, inte kunna sitt jobb är ju nästan lite pinsamt. Sätt dig ner och titta igenom positionerna en gång till och titta extra noggrant på marknadspris och vad HQ satt för värdering. Jag blir lätt illamående när jag ser detta och det finns inget försvar för den typen av bedrägliga värderingsestimat som dessutom var synnerligen systematiska under en väldigt lång period.

   • Peter, du är ju uppenbarligen helt oemottaglig för andra uppfattningar än dem du själv låst fast dig vid. Så varför ska jag fortsätta att ödsla tid på någon som vare sig vill lyssna eller argumentera? Sen undrar jag vilken tillgång du har haft till tradingportföljen och vilka möjligheter du har haft att ”titta igenom positionerna”? Materialet har ju Carnegie suttit på och inte velat lämna ifrån sig. Nya HQ-styrelsen har försökt stämma Carnegie i ett antal omgångar för att få ut materialet, men hittills inte lyckats. Så hur skulle du ha kunnat få tillgång till innehållet i HQ Banks tradingportfölj? Så antingen ljuger du när du påstår att du har sett tradingpositionerna eller så var du själv insyltad. I vad mån det har förekommit något bedrägligt beteende är jag inte i stånd att kunna bedöma. Och Revisorsnämnden, som torde vara en betydligt högre auktoritet än du när det gäller att avgöra huruvida Dyrefors kunde sitt jobb eller inte, har kommit till en annan uppfattning om hans kompetens.

   • Filip permalink

    ”Hans beräkningar visade att den portfölj som KPMG reviderade vid utgången av 2009 kunde ha avvecklats till viss vinst.”

    Är detta en sund tankegång? Haha jo, om jag hade köpt börsen Sep 2008 och hållit mina aktier fram till slutet av 2009, så hade jag tjänat pengar.. Vad är detta för skitargument, snacka om att handlar i backspegeln.

   • Tja, det må man tycka. Men vad ska man i så fall säga om alla dessa backspegelsanalyser – varav Peter Malmqvists skröna är ett iögonenfallande exempel?

  • Peter permalink

   Stora delar av portföljen med värderingar har redovisats publikt och i princip hela på HQs bolagsstämma. T.o.m. en treåring begriper att man inte kan värdera en option till 50 som handlas 250-300. Att ingen i styrelsen sett och uppmärksammat detta och snabbt agerat utan låtit tiden gå och skrivit under rapporter och årsredovisningar där man säger att allt ser bra ut visat att styrelsen INTE hade den kompetens man kan kräva. Där faller ditt argument om att det var en ”styrelse med bred kompetens” – det var en styrelse som inte hade en susning om det som stod för en övervägande majoritet av risken i bolaget.

   • Peter permalink

    ”Där faller ditt argument om att det var en ”styrelse med bred kompetens” – det var en styrelse som inte hade en susning om det som stod för en övervägande majoritet av risken i bolaget.”

    ELLER så var det en styrelse som visste om och hoppades att det skulle ordna upp sig. Att blunda och inte åtgärda en förlust asap är lika med att be om trubbel och trubbel blev det.

   • Fel. Du har sett utvalda positioner, inte hela portföljen. Den har inte HQ haft tillgång till (och inte vi i gamla HQ-styrelsen heller) och därför har Mörtstedt-gänget i allt mer hysteriska ordalag stämt Carnegie för att få ut materialet. (Det kommer förmodligen ut nu via domstolsedition, och det tycker jag är bra.) Men tror du på fullt allvar att jag som ledamot i moderbolagets styrelse skulle sitta med dagliga excelark från Bankens tradingportfölj och kriarätta volatiliteter? Eller att jag ens vid bokslutet skulle ha något sådant material? Vad skulle vi då med en tradingavdelning till? Vad skulle vi med fyra personer på riskavdelningen till? Vad skulle vi med compliancefunktioner och en ekonomiavdelning till? Vad skulle vi med en VD till? En bankstyrelse? Ett revisionsutskott? En styrelse är strategisk, inte operativ. En styrelse styr genom instruktioner för verksamheten, inte genom att själva sätta priser eller sitta framför skärmarna och handla. (Tror du att ledamöterna i Ica-styrelsen sitter med rapporter om vad cognacsmedwursten kostar i Skövdebutiken?) Om volatiliteterna är felaktigt satta så innebär detta ett brott mot Bankens tradinginstruktion. Och då är det i så fall där man får börja nysta och sedan arbeta sig uppåt. Vad som hänt och hur det skett har du faktiskt ingen aning om. Men där pågår utredning – och den välkomnar jag.

   • Peter permalink

    Då kan jag bara tolka det som att DU anser att styrelsen inte har något ansvar för tillsättande av VD och ledning, göra stickprovskontroller av en synnerligen riskfylld verksamhet samt att allt är något som ”mörkats” av personal i operationella positioner. Märkligt att det inte pågår någon polisutredning avseende tradingpersonal/compliance/ekonomi eller är det Mikael König som har hanterat rapporteringen och inte rapporterat korrekt hur tillståndet var?

    Undrar…….

   • Peter, jag kan inte uppfatta ditt inlägg på annat sätt än att du aktivt väljer att misstolka vad jag skriver. Jag anser självklart att Styrelsen – både i Banken och i moderbolaget – är ansvarig för tillsättandet av VD; detta brukar ju framhållas som en styrelses viktigaste uppgift. Men styrelsen är inte och skall inte vara operativ. VD utser i sin tur sin ledningsgrupp, och informerar styrelsen om detta. Styrelsen arbetar med och ansvarar för att det finns tillämpliga instruktioner, en fungerande infrastruktur i bolaget (med det avser jag ekonomiavdelning, risk- och compliancefunktioner m m ), en revisionsfunktion med revisor och revisionsutskott m m. En styrelse arbetar sedan med rapporter, uppföljningar och strategiska planer. Men det är INTE enskilda styrelseledamöters sak – allraminst i moderbolaget – att gå in och göra egna stickprovskontroller i verksamheten. Vad tror du hade hänt om jag gått till Crafoord och krävt att få knappa in på hans dator för att se vilka instrument han handlat en viss dag? Eller om jag gått till VD och krävt att få titta in i hans mejlkorg för att se vilken korrespondens han eventuellt haft med FI eller andra? Eller till ekonomichefen och sagt att nu vill jag gå igenom verifikationerna för november 2009? Eller sagt åt revisorn att nu tänkte jag vara överrock åt honom och sitta med en vecka eftersom jag misstrodde att han kunde sitt jobb? Förmodligen hade jag – och med rätta – blivit utslängd med huvudet före. Ett professionellt arbete i ett civiliserat samhälle bygger på tillit, och måste bygga på tillit. Som styrelseledamot i ett börsnoterat företag måste jag kunna lita på VD och ha som utgångspunkt att de människor som arbetar i organisationen liksom tillsammans med mig i styrelsen är ute för att göra ett gott och hederligt jobb och lämnar korrekta rapporter. Någon annan utgångspunkt är faktiskt inte möjlig. Om jag inte litar på VD har jag en skyldighet att få honom eller henne avsatt – eller lämna själv. Skulle jag a priori misstro alla medarbetare och kolleger, ja då skulle det inte gå att arbeta i en organisation. Och då skulle heller inte vårt samhälle som det ser ut fungera. I vad mån något har ”mörkats” eller ej får pågående utredningar visa. Vilka som omfattas av dessa utredningar har jag ingen inblick i.

   • Peter permalink

    Pernilla, klart man som ledamot inte ska vara överrrock. Det jag menar, och som är högst relevant, är att styrelsen åtminstone ett par gånger per försöker skapa sig en bild av den s.k. tradingportföljen. Detta av två orsaker. Den första för att alla vet hur riskfyllt det kan vara med trading och så många banker som förlorat stora pengar på detta och då förväntar jag mig som aktieägare att det ytterst ansvariga har en insyn i verksamheten. För det andra att man avsåg att lägga ner tradingen/separera den från bolaget. Att då inte ha en susning om vad som där finns är att visa negligerbarhet mot aktieägare och andra intressenter.

    Jag undrar vad du försöker säga i denna fråga. Har styrelsen någonsin satt sig in i tradingen och om ja, varför har inte detta flaggats för tidigare? Varför tog det sådan tid från det att Lagerstam gjorde styrelsen uppmärksam på risken tills det man gick ut och offentliggjorde det? Hur kommer det sig att ingen annan uppmärksammat detta, det var ju inte så svårt att se att det var, ursäkta uttrycket, helt åt helvete? Anser du att styrelsen i moderbolaget blivit vilseförda med att ha blivit presenterade ej korrekta uppgifter?

   • Jag tror att jag har kommenterat detta sisådär hundra gånger vid det här laget: surfa på min blogg, jag rekommender särskilt texterna under fliken ”HQ AB 2006-2010”. Jag är övertygad om att Bankens styrelse skaffade sig en god bild av utvecklingen i tradingportföljen. I moderbolagets styrelse fick vi översiktliga rapporter av typen att risken dragits ned och att portföljen var under avveckling. Värderingsfrågor (tekniker) diskuterades vid varje bokslutsmöte sedan revisorn gjort sin genomgång. Inga av dessa genomgångar väckte några farhågor eller indikerade att något var fel.
    Jag kan inte se att det tog tid innan vi offentliggjorde. Det extra styrelsemötet var den 17 maj 2010. Budskapet var att det skulle kunna kosta mellan 0 och 500 miljoner kronor att stänga portföljen. Det var första gången jag och flera av mina kolleger över huvud taget fick höra att det var problem med värdena i tradingportföljen. Vad gör man i ett sådant läge? Jo, informerar FI, kallar in revisorn och får en second opinion (värderingar är ingen naturvetenskap med exakta angivelser). Vad gjorde vi? Informerade FI, kallade in revisorn och tog in en second opinion.
    Jag har förstått att det finns många genier här i kommentatorsleden. Men Catharina Lagerstam, medlem i den arbetsgrupp som den 15 april tillsattes för att gå igenom och understödja avvecklingen av tradingportföljen, har i intervjuer efteråt berättat hur extremt många timmar hon lade ner på denna genomgång. Catharina Lagerstam har doktorerat i finansiell risk. Så ”detta som inte som var så svårt att se” krävde tydligen likafullt en månads intensivt arbete av en expert på området.

   • Peter permalink

    Då måste ju min slutsats, baserat på dina svar, vara att styrelsen undanhållits full information om tillståndet i banken. Min spontana fråga då blir vem/vilka det är som undanhållit denna information Är det de ledamöter som ”dubblerat” i båda bolagens styrelser och/eller ledningen i HQ? Någon/några har uppenbarligen inte informerat HQ ABs styrelse under en lång period om den kraftiga övervärderingen av tradingportföljen. Är det inte då rimligt att den gamla styrelsen påbörjar civilrättsliga processer mot dessa personer? Varför har en ådan process inte inletts? I en sådan eventuell process borde ju även rimligtvis den gode revisorn vara en måltavla – det finns många här som som kan misstänkas för att inte att förmedlat korrekt information alt valt att undanhålla aktiemarknaden korrekt information.

   • Peter, tycker du inte att det räcker med processer för tillfället? Nya HQ-styrelsen med Mörtstedt och Sandberg har fullständigt gödslat tingsrätterna med stämningsansökningar. Jag tycker kanske inte man ska missbruka rättsväsendet på det viset. Det pågår för övrig en utredning om vad som hänt och inte hänt. Tids nog lär vi få veta.

 6. Tommy Sunesson permalink

  Hej Pernilla,

  Jag har stor respekt för ditt tidigare arbete i näringslivet. Men i HQ fallet tycker du verkligen inte att du har någon skuld i vad som hände? Kan det vara så att du gick in i styrelsen utan att ha tillräcklig kunskap om ekonomi, men stor kunskap om varumärke och kommunikation?

  • Nej, jag tycker inte att jag har någon skuld i att tradingen gick överstyr. Fram till den 17 maj 2010 var budskapet i de rapporter jag fick att tradingen var under avveckling och att risken hade dragits ner i portföljen. Jag såg ingen anledning att misstro dessa rapporter. Och jag fick inga som helst signaler om motsatsen. Revisorn gjorde därtill vettiga genomgångar vid bokslutsmötena och lämnade rena revisionsberättelser. Jag har för övrigt väldigt goda kunskaper i ekonomi, framför allt i makroekonomi. Jag har arbetat på finansmarknaderna i två omgångar, och blivit topprankad som makroanalytiker. Däremot är jag inte redovisningsexpert (allra minst när det gäller IFRS) och har heller aldrig hållt på med trading. Tradingen låg i Banken och det fanns andra ledamöter i styrelsen både i moderbolaget och i Banken som hade dessa kunskaper. En styrelse är ett team, med kompletterande kompetenser.

   • Tommy Sunesson permalink

    Tack för bra svar Pernilla. Låter som du har på fötterna och tillräcklig kunskap för uppgiften i styrelsen. Tack för en bra blogg och stå på dig

 7. max mortensen permalink

  Hej Pernilla – jag är inte en part i denna härva över huvudtaget (annat än mediakonsument och i största allmänhet intresserad). Med andra ord har jag inga som helst ‘fakta och bevis’ att komma med – det är väl ditt syfte att göra det med denna blogg? strunt i dom fräna orden och attackerna som inte följs av annat än fakta och bevis.

  Styrelsen är ett team säger du. Och med det sagt så bär väl teamet ett kollektivt ansvar? När du sedan skriver att styrelsen består av personer med olika kompetens så får du det att framstå som att det inte var ditt ansvar att befatta dig med tradingfrågor eller revision (utan bara att lita på de rapporter du fick.. och bidra med din kunskap om makroekonomi etc?). Med det resonemanget kan man ju bara lasta enskilda styrelseledamöter för kompetens eller inkompetens relaterad till just deras ‘specialområden’? Hela den tankegången andas ‘delat ansvar – inget ansvar’ och så ligger det ju inte till. Styrelsen har ju haft som ansvar att värdera positionerna och HQ:s tillstånd som helhet. Lagerstam behövde bara en månad för att ana att saker inte stod rätt till och hängdes ut för att ha svaga nerver. Det faktum att ett snabbt avyttrande av positionerna ledde till så stora förluster är väl rimligen en indikation på att positionerna inte var sunda?

  Slutfråga, det kan ju knappast ha undgått en person i din position att en debatt blommat upp jorden runt i samband med diverse företagshärvor ..som i korthet gått ut på att styrelseproffs inte haft tillräckligt med tid eller kompetens för att utföra sina uppdrag. Du var en del av styrelsen. Har du inget ansvar i det som skedde? Handen på hjärtat – om inte FI dragit in tillståndet, hade allt varit frid och fröjd på HQ idag? business as usual?

  • Jag ska börja med din sista fråga: Ja, om FI inte hade dragit in tillstånden för HQ Bank så tror jag att HQ i dag i grunden hade varit ett lönsamt företag med en sund verksamhet. Dessutom hade konkurrensen på den oligopolistiska bankmarknaden varit bättre.
   När FI drog in tillstånden var verksamheten totalt genomlyst och grundligt städad. Tradingportföljen var helt avvecklad. Aktieägarna hade säkerställt en nyemission om 1 miljard kronor. Samtliga strukturer, samtliga instruktioner i Banken var genomgångna och kontrollerade. En ny styrelse var på väg in, både i moderbolaget och i Banken. En ny VD var rekryterad. En ny riskchef hade anställts. En ny revisionsfirma hade kontaktats.
   Banken hade ca 20 000 kunder. Verksamheten i HQ hade ett förvaltat kapital om 60+30 miljarder kronor. Kapitaltäckningsgraden låg på 18-19 procent. Den finansiella ställningen var sund. Banklinorna var i ordning och Bankens samarbetspartners fanns kvar.
   Notera dessutom att HQ Bank inte hade kostat skattebetalarna en endaste krona. Banken hade inte behövt några statliga garantier. Banken hade inte begärt något offentligt stöd (som Carnegie gjorde t ex). Huvudägarna hade ställt upp och täckt upp för förlusterna.
   I detta läge drar Finansinspektionen in tillstånden för HQ Bank. Jag anser att det är FI som ska lastas för kapitalförstöringen i HQ, inte någon annan. Banken var städad och ren när FI slog till; det fanns en god prognos för den framtida verksamheten, och i ett sådant läge ska myndigheten möjligen ge varning och böter, men inte dra in tillstånd. Att FI agerade som man gjorde anser jag har rent politiska grunder.
   Som styrelseledamot är jag självklart ansvarig inför aktieägarna. Hur jag ser på detta ansvar har jag förklarat flera gånger. Jag hänvisar till mina tidigare blogginlägg om ”HQ-styrelsen – arvodeskvitterare och inkompetenta sjusovare hela bunten?” samt ”Förlusterna i tradingportföljen – Styrelsen anmäld….” från den 6:e resp 9:e april.

 8. Jonas W permalink

  ”Nej, jag tycker inte att jag har någon skuld i att tradingen gick överstyr. ” Här har vi huvudproblemet. Jo, du hade ansvar och får därför ta på dig den kollektiva skuld som faller på styrelsen.

  • Vilken styrelse pratar du om? Bankens – där tradingportföljen låg – eller moderbolagets – där jag satt? Gå hem och läs lite bolagsrätt.

 9. Nisse Nilsson permalink

  Tycker du det är ok att riskera 25% av det egna kapitalet varje dag som tradingen gjorde?

  • Självklart inte.

   • Petter permalink

    tja, man har ju mer eller mindre sagt att det bara fanns ”en styrelse” pch det e val det som ocksa ska kollas pa om det funkar att ta moderbolagets styrelse om bankens styrelse mer eller mindre e marionettdockor.
    Har en ngra fraga. 1, Ena sekunden pratar du om att du inte kan svara pa tradingfragor for att du inte har kunskapen medans du senare svarar OCH forsvarar positionerna och varderingen (inte den redovinsningstekniska varderingen).
    2, Kanner du dig bedragen av vissa i ovriga styrelsen? Inga namn namnda men vissa hade ju mer eller mindre ”kontroll”, ansvar OCH daglig kontakt (Och ja, jag har sett nagot mail, som bekraftar det.) over tradingen. Nu undrar du hur jag har sett det? Men manga lackor finns det i finansbrancshen =)
    3, Finns det inte en anledning tycker du(!)/forstaelse till exakt som Peter skriver att de anstallde gar fria och att man ger sig pa styrelsen istalllet. For det var ju ingen ”Rouge” trade.
    4, Hur ser du pa de tidigare erineran om bristerna gallande riskavdelningen. (Inte en fraga om ”LAGEN” och redovisningsprinciper)
    For mina tankar ar tva om HQ dels att de inte kunde hantera RISK och dels att de inte mark to market sina positioner. Dessa tva ar val grundbultarna i varfor man drog tillstandet? Och har du ngn forstaelse for att riskerna inte kunnat kontrolleras pa ett korrekt satt och darav har man inte fullgjort sin ”bank” plikt.
    Dvs helt enkelt att det var ett daligt skott bolag.

   • Petter, vilka syftar du på med ”man”? Att Mörtstedt-gänget säger att det bara fanns ”en styrelse” är kanske inte så konstigt eftersom han och hans kumpaner söker skrämma fram så mycket pengar som möjligt via sina stämningar, och då är självklart moderbolagets styrelse ett mer attraktivt mål än Banken, där tradingen låg. I bankens styrelse satt sannerligen inga marionetter: där fanns tre högt meriterade börs-VD:ar och ett enormt rutinerat styrelseproffs.
    Och som svar på dina frågor:
    1. Jag försvarar inte några positioner eller värderingar, jag resonerar kring alternativa tolkningar. Att jag inte hade några kunskaper om trading i maj 2010 när portföljen briserade (under den stenålder då jag själv pluggade på Handels hade vi ännu inte börjat läsa optionsteori t ex), betyder inte att jag inte lärt något sedan dess. Jag lärde mig massvis under sommaren 2010 då jag satt uppe på HQ och faktiskt arbetade synnerligen operativt med bolaget. Jag har lärt mig ännu mer därefter, inte minst tack vare långa diskussoner med min tidigare styrelsekollega Ann-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi.
    2. Jag anser att det är en fin grundprincip att en människa ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. Och det kommer jag att göra i detta fall också. Det är både en livshållning och ett val av förhållningssätt gentemot andra mäniskor. Därför kommer jag att spara eventuella besvikelser tills jag vet om de är relevanta.
    3. Din sista mening förstår jag inte. Utgångspunkten i AB-lagen är att styrelsen är ansvarig. Men för skadestånd och straffsrättsliga avgöranden (Peter Malmqvists påståenden om ”bedrägligt agerande”) krävs en individuell prövning av varje enskild ledamots agerande. Det tycker jag är sunt. Därutöver tycker jag nog också att det borde gå att utkräva ansvar för tjänstefel, i den mån en anställd med betydande inflytande agerat medvetet felaktigt eller i ond tro.
    4. Jag är inte insatt exakt i detaljerna kring någon erinran om brister i riskavdelningen. Jag fick en dragning i AB-styrelsen från revisionsutskottet om att det framförts synpunkter på Risk, och att dessa skulle behandlas vid Bankens nästa styrelsemöte (vilket lät betryggande). Och jag utgick självklart från att dessa synpunkter beaktades. Vad jag förstår var en av synpunkterna att Riskavdelningen borde ha fler medarbetare. Om jag tillåts vara lite cynisk kan jag konstatera att alla tillsynsorgan alltid tenderar att anse att bemanningen är för dålig på just det område de själva övervakar…FI har därefter påstått att riskavdelningen var svag och saknade integritet. Jag har tvärtom fått intrycket att riskchefen var en mycket stark och kraftfull personlighet.

    I sitt beslut att dra in tillstånden hänvisade Finansinspektionen till att HQ Bank använt värderingsmodeller som var felaktiga; att man t ex inte fick definiera aktiv marknad som Banken hade gjort, liksom att det var fel på ren rad begrepp som going concern etc… En mängd av dessa påståenden har därefter tillbakavisats av Revisorsnämnden i dess prövning av HQ-revisorn Johan Dyrefors. Jag säger inte att det inte fanns brister i HQ Bank. Säkert kunde mycket ha gjorts bättre. Men det legitimerar inte Finansinspektionen att dra in tillstånden på felaktiga grunder.

 10. Mikael permalink

  Hej Pernilla, jag undrar om du har undrat någon gång undrat hur de små aktieägare känner sig som förlorat 100 000 tals kronor kanske miljontals kronor på HQ’S debaklet.
  Det är uppenbart för en utomstående att styrelsen ej har blivit uppdaterade av Mats Qviberg om hur stora riskerna har varit samt att MQ har gett sitt godkännande till tradingchefen att försöka betta sig ur dessa positioner. Jag jobbar själv i finansmarknaden sedan många år. Ett par saker bör uppmärksammas. 1. Fredrik Craaford var innan förlusterna väldigt okänd i finanskretsar. Detta berodde kanske på ett par saker, varav den viktigaste kanske är att han egentligen aldrig var stor nog eller kunnig nog inom optionsmarknaden, samt aldrig heller tjänade några riktiga pengar på denna handel. De idiotiska HQ positionerna var kända sedan många månader innan eftersom stressade handlare på HQ trading ( där det för övrigt innan har jobbat ganska smarta killar) ringde och frågade pris på volymer som var väldigt stora jämte deras normala storlek. Två slutsatser kunde dras av detta, 1. de hade en ny optionskund (de verkar för övrigt knappt ha haft kundhandel i derivat ) eller 2. de hade själva tagit position i de långa derivaten.
  Enligt min mening, med nästan 20 år inom market making, så är det största misstag som gjordes att MQ helt enkelt litade på FC att ta firman ur dessa postioner. Det MQ inte visste, pga sin egen inkompetens inom derivathandel, är att FC helt enkelt inte har eller har haft kunskap eller kontakter nog att ta sig ur dessa instrument. Det mest olyckliga i hela denna affär är att MQ någonstans har satt tilit till FC och hans så kallade kunskaper. Det smarta hade varit att fråga runt i marknaden om denna kille egentligen är duktig, om han kan något alls… MQ borde ha känt nog med folk för att fixa detta.
  Jag anser det djupt olyckligt att resten av styrelsen har dragits in i denna härva där de enda, enligt min mening, kriminella är Mats Qviberg samt Fredrik Craaford, som har vetat om det sanna värdet på portföljen, således med uppsåt markerat upp positionerna, således klämt till aktieägarna¨å det vidrigaste.
  Det som heller inte har kommit fram i denna härva är att Fredrik Craaford samt Mikael König (vd) båda sålde sina HQ aktier på omvägar genom att göra detta genom sina kapitalförsäkringsdepåer innan aktierna föll som värst. Något som är olagligt i alla länder förutom Sverige.
  Jag önskar dig välgång med rättegången Pernilla, jag anser att du har kommit i kläm i Mats Qvibergs idiotiska pengaspel, där det inte verkar finnas några regler för vad som är rätt och fel.

  • Mikael, jag har tänkt mycket på och känt mycket med de många små aktieägare som har förlorat pengar på HQ. Jag ser som min egen uppgift i styrelsearbete att företräda samtliga aktieägares intressen, och enkannerligen de små. Därför tog jag strid i Q-Meds styrelse när huvudägaren tillika Bengt Ågerup tillsammans med riskkapitalbolaget EQT försökte kuppa igenom ett skambud på bolaget, som – om det gått igenom – hade grovt missgynnat de mindre aktieägarna. Därför tog jag strid när Wedins Skor & Accessoarer shanghajades av en extremt oseriös hastigt uppdykande storägare. Därför var jag en stark tillskyndare till Mikael Nachemsons förslag i juni 2010 att HQ skulle tillsätta en oberoende granskare som skulle utreda skeenden och ansvarsfrågor för att kunna förelägga aktieägarna en rapport till stämman i september. Och därför känner jag vämjelse inför de hycklande omsorger om småspararna som visas av falska filantroper i Mörtstedts och Sandbergs gestalt…
   Vad gäller Fredrik Crafoord hade han arbetat på HQ sedan mitten av 1990-talet. Vad jag förstår åtnjöt han stort förtroende internt och hade en stark ställning på företaget. Hur omvärlden såg honom kan jag omöjligen ha någon uppfattning om. Däremot vidhåller jag att jag anser att en person har rätt att betraktas som oskyldig fram till dess att motsatsen har bevisats. Det är en grundläggande princip i en rättsstat och det anser jag borde vara en grundläggande princip också i diskussionen kring HQ – även på denna blogg.

 11. Petter permalink

  Okej…
  Syftade på Peter i kommentatorsledet. Men låt oss säga att ngn har gjort tjänstefel varför har ingen polisanmälan gjorts eller utretts isåfall? Dvs varken någon av de traders som jobbade har blivit polisanmälda vilket om man ska jämföra skedde när Carnegie var i en liknande sits. Många om inte alla traders (”känner” bara ett fåtal) har blivit kallade till förhör. Och ingen av dem har delgets misstanke. Dvs de har handlat korrekt och informerat vederbörande löpande.

  Jag säger inte nämnvärt att du är den som gjort fel eller ska betala för det. Men någonstans har det brustit i HQ om jag har förstått det rätt har bl.a risklimiterna (med eller utan godkännande från någon eller några i någon styrelse) spräcks och hela tiden ökat med tiden i motsats till värdet på optioner, hahaha var lite komiskt.
  Så där är en anledning att dra tillståndet. Man har inte haft kapitaltäckning då man varit underfinansierade då pengarna inte funnits på HQ:s konto utan allt mer troligt funnits på SEB Futures konto istället. Eller hur? Och det är ju faktiskt FI jobb att dra tillstånd om banker inte sköter sig. Kanske för att statuera ett exempel javisst men ändå. Hittar de ett fel så har dem möjlighet att straffa. Sedan är ju en subsak att man i teorin inte kan överklaga för att ngn annan oftast köper bolaget och ”köper” därmed överklagan.
  Och du kan ju inte tycka att det är konstigt att det kommer en polisanmälan mot så många som möjligt som man bara kan knipa åt. Jag menar du köper inte en aktie om du kan köpa tjugo och minska risken. Oavsett var Mörtens mål är (förlikning, personlig osv).
  Sedan är det ju ett problem att det tar så j*vla lång tid i Sverige men det är en bisak.

  Det sista är ju faktiskt att jag tycker detta är roligt. Kalla mig nördig eller att jag ”lever på er” men tycker att detta case är rysligt intressant då jag personligen tycker att styrelser ska vara mer insatta och ta mer ansvar än vad som är brukligt att styrelser gör idag. Och att frågan om Bank styrelsen och Moderbolagets styrelse är extremt intressant då kanske alla, några eller någon hade järnkoll på en viss trading-desk.

  En fråga ocksa undar om lånet av Öresunds aktier från Öresund är utrett?… Som sades deponeras hos just det var det inte SEB Futures….

  Smaskens detta. Men förstår inte hur du INTE är bitter på en viss person. Jag skulle vara det om jag var du. Legalt skyldig eller inte men legitimt och kollegor mässigt har personen/erna soppat banan med folk i styrelsen och inte minst aktieägarna.
  Haha så istället för att vara småbitter (för lite bitter och sur är du) på FI så rikta det till den som visste och satte dig i skiten istället.
  Så kan inte du skriva ett inlägg om styrelsen struktur och ansvarsområden. Vore intressant.

  • Vad gäller styrelsens struktur och ansvarsområden hittar du en sådan genomgång i mitt inlägg ”Förlusterna i tradingportföljen – Styrelsen anmäld…” under fliken HQ2006-2010. Har du kompletterande frågor efter det att du har läst den är du välkommen.
   Vilka som har kallats till polisförhör och vilka som delgivits misstanke är frågor som faller under förundersökningssekretess. Det är inte publikt med annat än att EBM läcker (vilket EBM förvisso gör i många fall, men kanske inte just i dessa).
   Frågor kring lån av Öresundsaktier får du rikta till dem som har varit involverade.
   Och, korrekt: jag är inte som du. Jag tycker inte att ”detta är roligt”. Jag har inte en läggning för ”bitterhet”. Och framför allt kommer jag att framhärda i att a priori tro mina medmänniskor om gott och att de agerar efter bästa förmåga och med de bästa av avsikter – i vart fall fram till dess att motsatsen har bevisats. Du skulle kanske själv prova det konceptet? Jag lovar – även om man åker på en och annan snyting på vägen så mår man bättre så…

   • Petter permalink

    Haha, verkar jag bitter.
    Dock är hela HQ frågan en extremt intressant rättegång där styrelsen/styrelsernas ansvar prövas. Ledsen om det tar så lång tid dock. Håller du inte med om ovanstående?

    När jag handlar värdepapper eller ingår i liknande förhandlingar rörande ekonomisk kompensation utgår jag ifrån att var man vill gynna sig. Ganska logiskt eller hur? Du kanske skulle pröva det istället! Och misstänka folk för att vara ego och själviska. Funkar mkt bättre så! Exakt som jag tror Mörten gör det för ekonomiskt vinning snarare än rättvisa för folket!
    Eller typ som vissa i HQ styrelse som gråter istället för att vara ärliga eller försöker likvidera HQ utan en legal utredning eller otaliga vd:ar som drar vita lögner och lägger ut dimridåer för att gynna bolaget.

    Jo, majoriteten av gamla HQ traders jobbar kvar inom finans och har därför ej blivit åtalade delgivits misstanke då dessa omedelbart antar jag inte skulle få fortsätta hos sin nuvarande arbetsgivare.

    Vore roligt om du lika hårt som du försvarar HQ utreder den styrelse du satt i och ställer dessa mot väggen. För du verkar vara en ganska skarp kvinna, med extremt stor integritet.
    En journalist karriär skulle sitta fint saknas riktigt bra sådan med erfarenhet från insidan.

    Om jag ska vara helt ärlig Pernilla så tror jag inte att du har hela bilden av HQ eller all information klar för dig. Tyvärr. Tror att det är väldigt få personer som sitter på all information tyvärr.

   • Jag håller med dig om att det är beklagligt att det tar sådan tid, inte minst mot bakgrund av att så många redan har ansett sig kunna fälla domar innan vare sig undersökning eller prövning har gjorts.
    Jag har läst nationalekonomi. Jag är väl bekant med ”economic man”, ofta framställd som en nyttomaximerande fullblodsegoist. Men jag tror att i begreppet ”economic man” inryms inte bara kortsiktig vinstmaximering, utan långsiktig intjäning. Om jag gör en affär – till exempel säljer en häst – är mitt syfte inte att göra det bara en gång, och aldrig mer. Min inriktning är att jag och den andra parten förhoppningsvis ska göra fler affärer framöver.
    Hur man väljer att se på sina medmänniskor är ett val man kan göra. När det gäller Mörtstedt och nya HQ-styrelsen har jag tyvärr sett för mycket för att tro på filantropi.
    Att bli delgiven misstanke är en sak. Att bli åtalad en helt annan. Och därifrån till fällande dom är steget väldigt, väldigt långt.
    Min journalistkarriär har jag bakom mig – femton år på Expressen, Veckans affärer och Dagens Nyheter.
    Nej, jag har säkerligen inte hela bilden klar för mig. Jag undrar om någon har det?

 12. Peter permalink

  Mitt senaste inlägg blev censurerat – varför då undrar jag.

  Jag skrev om det faktum att du hävdar att styrelsen blivit vilseledd och min fråga är vilken/vilka som vilselett styrelsen. Är det de som dubblerat i båda styrelserna? Personer i HQABs styrelse eller är det trading/compliance/ekonomi-medarbetare?

  Hur som haver så faller ditt argument om antalet processer platt. Har man en stark åsikt (vilket du har) är det helt naturligt att driva en civilrättslig process mot dem som man anser begått felaktiga/kriminella handlingar. Varför gör inte styrelsen i HQAB det? Mitt enda svar på den frågan är att man 1. inte är överens/det finns inte en gemensam syn på händelserna 2. man inser att man inte har tillräckligt på fötterna för att göra det då full information faktiskt varit styrelsen tillhanda.

  Vore intressant om du kunde svara och en besvikelse om du fortsätter att ”sortera” inlägg. Eftersom du gör det så faller din trovärdighet med denna blogg enormt!

  • Peter, jag strök ditt inlägg för att det inte tillför något och för att du uppenbarligen inte vill höra något annat än vad som bekräftar dina egna förutfattade meningar.
   Och märker du inte hur råddig din argumentationsteknik är?
   Jag har INTE hävdat att styrelsen blivit vilseledd, det är ditt påstående. Det är vidare du – inte jag – som påstår att det har begåtts ”felaktiga/kriminella” handlingar. Likafullt blir du sen upprörd över att inte jag och andra agerar i enlighet med detta? Men varför skulle jag sätta igång med en massa processer till höger och vänster bara för att DU inbillar dig saker och ting?
   Vad gäller trovärdigheten för min blogg så tror jag inte att den på något sätt ökar för att jag släpper in en massa korkade eller insinuanta inlägg. Jag har ingen publiceringsplikt. Är du missnöjd rekommendera jag dig att starta en egen blogg.

 13. Peter, dina inlägg saknar stringens vilket innebär slöseri med tid att läsa dem. Däremot: hela HQ-härvan handlar om värdering av derivat. Hur värderas derivat? Om derivaten noteras på en marknad finns marknadspris. Men om derivaten inte noteras? I sin stämningsansökan hänvisar Mörtstedt et al till Black-Scholes-Merton formeln och ironisk nog till Hull, ”Derivatives, Future, And Other Derivatives”. I upplagan från 2012 kan vi läsa (s. 305) att formeln antar en statisk volatilitet, vilket inte har med verkligheten att göra, då det underliggande självfallet flukturerar, men hur? Det vet ingen. Hull skriver: ”A compromise that seems to work reasonably well is to use closing prices from daily data over the most recent 90 to 180 days”. Såvitt jag förstår tog HQ fasta på denna rekommendation. (Att kompromissen verkar vansklig är en annan sak). Men frågan blir om det är vårdslöst att förlita sig på denna ”kompromiss”. Här måste även beaktas att investerarna i HQ borde ha känt till att banken var full av derivat. Mot denna bakgrund skulle jag inte satsa ett vitten på Mörtstedts process…

  • Peter permalink

   Advmb, peka på exakt vilka derivat i HQ Banks portfölj som inte var noterade på Eurex eller på NASDAQ OMX Nordic, dvs vilka som helt saknade marknadspris. Om du tror att diskussionen här rör vilken värderingsmodell som är mest korrekt så är du helt ute och cyklar. HQ-härvan handlar om att det fanns gott om marknadspriser av hög kvalitet (Eurex är en av världens två mest likvida derivatmarknader) men att HQ hade valt att definierat begrepp som ”aktiv marknad” för att på så sätt kunna värdera sina instrument till just de priser som passade dem. Vilken teoretisk modell som använts är då fullständigt ointressant.

   • Peter, det finns gott om experter som hävdar att det sätt som HQ Bank definierade ”aktiv marknad” var helt tillfyllest. Det fanns också klara instruktioner för hur instrument som inte handlades på en aktiv marknad skulle värderas (implicita och historiska volatiliteter). Om marknaden var aktiv skulle noterade priser användas. Om marknaden inte var aktiv skulle det ske en teoretisk värdering. Om det fanns priser på en aktiv marknad och dessa inte användes, i så fall var det ett brott mot tradinginstruktionen.

 14. Men nu påstås det enl FIs utredning dels att marknaden för vissa instrument var ”inaktiv”, och i så fall fanns väl inga färska priser, dels att vid aktiva marknader hade man använt ”implicit volatilitet”, dvs man körde formeln baklänges, vilket var gängse, se Hull, 2012, s. 318). Så här i eftertankens kranka blekhet kan vi luta oss tillbaka oss se vad domstolen finner om aktiva och inaktiva marknader, samtidigt som vi läser Das, ”Traders Guns & Money (knowns and undknowns in the dazzling world of derivatitives)” och förfasas över att man tidigare (?) trodde att ”their models had taken care of uncertainty”, Dunbar, The Devil´s Derivatives, 2011…

 15. Tilläggas kan, efter att ha läst Lépinay, ” Codes of Finance, Engineering Derivatives in a Global Bank, 2011, ”it is fair to wonder whether any of these products are well understood by the financial actors themselves”.

 16. Petter permalink

  Mitt inlägg blev dock borttaget…
  =)

  Där jag frågade om du intet tycker det är vettigt att det blir en utredning av härvan.

  Och dels om du trodde några i gamla styrelsen när du satt med hade mer information och inte delgav den till övriga styrelse.
  Dvs det må hända att ett brott har begått men eftersom du inte hade uppsåt så är du oskyldig.

  • Jag tycker att det är jättebra om/att det företas en ordentlig utredning.
   Jag tänker inte ge mig in in några spekulationer kring huruvida brott är begångna.

   • Petter permalink

    Okej, tack.
    Övrigt beklagar jag återigen att utredningen tar tid. Är ju mer eller mindre liknande problem rörande alla brott i Sverige.

    Varför tror du Carnegie stretar emot, gällande att ge ut Noter osv rörande HQ:s gamla portfölj?
    Kan det har att göra med vilka som var/är 10% ägare (Nu 5%) i Carnegie?

    Addera att det var någon som försökte likvidera HQ på senaste stämman. Så är det ju inte så konstigt att några kanske tror/tycker att någon gjort fel.

    Men som sagt ska bli intressant att följa. Och roligt att du kastar dig ut i detta djupa vatten (blogg-skrivandet dvs). Dock ju mer jag läser desto mer bekräftas min teori om olika insyn och medvetenhet bland de olika medlemmarna i moderbolagets styrelse.

    Du skrev om att du väntade dig en varning av finansinspektionen angående er riskhantering eller dylikt i något inlägg. Kan du beskriva vidare varför ni/du förväntade dig detta?

   • Vad jag förstår beslutade Carnegie sig tidigt för att förhålla sig neutralt i den pågående tvisten och har därför inte lämnat ut material till någondera part. Det går dock att begära ut relevanta handlingar genom domstolsedition och det är vad som nu har skett. Nya HQ-styrelsen var emellertid inte så intresserad av domstolsedition från början. I stället stämde Sandberg & co Carnegie (jag har läst stämningsansökan; den är direkt pinsam) där nya HQ-styrelsen försökte hävda att HQ AB hade någon typ av äganderätt till allt material i HQ Bank. De ville i princip ha ut allt material som över huvud taget funnits i HQ Bank; allt som fanns lagrat på hårddiskar, allt som fanns i datorer av mejlkorrespondens, underlag, filer etc – rubbet. I en domstolsedition tvingas parten som begär ut materialet motivera varför det är av vikt. Den begäran som nu ligger inne från HQ AB är också betydligt mer modest.
    Vad gällde varningen: vi hade i HQ AB under sommaren 2010 väntat oss att HQ Bank skulle få en varning och böter av Finansinspektionen. Vi hade aldrig väntat oss att FI skulle dra in tillstånden. Jag anser att detta beslut var felaktigt, politiskt motiverat och i strid med Finansinspektionens tidigare praxis. Mer om detta framöver.

 17. Bengt permalink

  advmb, jag blir förvirrad av att läsa dina osammanhängande kommentarer – och du tycker att Peters inlägg saknar stringens?

  Om du nu läst Hull och Das har du i alla fall inte begripit särskilt mycket.
  Istället rekommenderar jag att du läser det avsnitt i Anders Malms rapport som skrivits av Ewert Carlsson.

  http://www.hqab.se/files/HQAB-Malms-Rapport.pdf

  Studera tabellen (Table 4) på sid 14 i Ewert Carlssons utredning. Där illustreras hur pass felvärderad HQ Banks DAX-position var per den 28 april 2010. Det mest uppseendeväckande kontraktet är naturligtvis 5200 putten. HQ Bank var korta 33500 kontrakt i just den striken (nominellt innebär detta maskulina €871 m). HQ Bank valde att värdera den här optionen till €29. Marknaden låg €163/169. Vad spelar det för roll vilken värderingsprincip man använder sig av om man värderar instrumenten så fel?

  =======================

  Pernilla, du borde också titta på den tabellen. OM styrelsen hade tagit sig tid att titta på dessa rapporter, bekymrat sig om att sätta sig in i betydelsen av vad de innebar och diskuterat risken hade detta aldrig aldrig hänt i den omfattning som nu skedde. MEN, många/alla gjorde inte det dom var där att göra så det gick som det gick.

  • Hur lätt är det inte med alla denna efterklokhet! Om inte OM hade varit hade Estonia inte sjunkit, 9-11 aldrig inträffat och varningssystemen för tsunamin införts och slagit larm i tid…
   ”Många/alla gjorde inte det dom var där att göra” – menar du med det att jag som styrelseledamot i HQ AB skulle ha begärt in dagliga rapporter för korrekturläsning från Bankens tradingavdelning?

 18. Palle Pedal permalink

  När man läser dina inlägg är det uppenbart att du tycker att du inte bär något större ansvar för de skador som tillfogades HQ Bank. Så ofta du kan understryker du att styrelsen i HQ AB aldrig blivit informerad om de kraftigt felvärderade dervivatpositionerna. Om du nu skulle få för dig att säga något i stil med ”revisorerna ansåg minsann inte att derivatinstrumenten varit felvärderade” vill jag påminna dig om den rapport Ewert Carlsson presenterade på HQ AB:s extra bolagsstämma den 28 september 2010, dvs det teoretiska avsnittet av den numera ökända Malm-rapporten som beställdes av HQ AB:s föregående styrelse där du ingick. Carlsson underströk att ”felvärderingarna flera gånger varit så stora att de var ”matematiskt” omöjliga och borde därför upptäckts av Risk och revisorer”. Och på samma bolagsstämma sade dessutom Mats Qviberg att ”edgen har aldrig varit någon hemlighet”. Vi kan med andra ord vara överens om att positionerna var kraftigt felvärderade, för om positionerna varit korrekt värderade hade vi inte haft någon ”edge” att ta ställning till.

  Åter till distributionen av information i styrelsen. Om det verkligen är på det viset att några medlemmar i HQ AB:s styrelse blivit vilseledda (däribland du själv) måste det vara av yttersta vikt att utreda vem, eller snarare vilka, som vilselett och undanhållit denna information. Signaturen Peter (se ovan) är inne på samma spår. Vem var det egentligen som såg till att ni i HQ AB:s styrelse inte fick se effekterna av de kraftigt felvärderade positionerna, dvs fick tillgång till ”edgen’? Kom ihåg vad Ewert Carlsson skrev i sin rapport, nämligen att felvärderingarna var så stora att de inte var möjliga och borde ha upptäckts. Med andra ord, om en normalbegåvad person i styrelsen fått korrekt information presenterad för sig, hade det varit omöjligt att inte reagera. Såvida man inte tittar åt andra hållet.

  Vem, förutom styrelsens ordförande Mats Qviberg, var det som medverkade till att undanhålla information? Mats Qviberg har ju som sagt redan erkänt på bolagsstämman att ”edgen” var ett gammalt problem så han borde rimligtvis ingå i den skara som var redan upplysta men som kanske inte ville upplysa fler.

  Och vad var det som fick er i styrelsen att polisanmäla Fredrik Crafoord i september 2010? Var det Crafoord som undanhöll information för styrelsen?

  • ”Vi kan med andra ord vara överens om att positionerna var kraftigt felvärderade, för om positionerna varit korrekt värderade hade vi inte haft någon ”edge” att ta ställning till.”

   Nej, vi kan inte alls vara överens om att positionerna var kraftigt felvärderade. (Det är möjligt att de var det, men det beror i så fall inte på de argument du lyfter fram.) Edgen är ett Kalle-Anka- mått. Revisorn var också tydlig med att man inte kunde fästa vikt vid det. Edgen visar skillnaden mellan ställda priser och de teoretiska priserna (volatiliteterna) sammantaget för hela portföljen. I den mån de ställda priserna speglade marknadspriser på en aktivt fungerande marknad så skulle dessa priser användas. Men om marknaden var inaktiv så är ställda priser inte ett rättvisande mått, och då får de inte användas, utan då ska en teoretisk värdering användas. Edgen kan därför hoppa våldsamt från en dag till en annan. Om inga priser ställts, blir edgen för övrigt noll. Jag rekommenderar Dyrefors inlaga till Revisorsnämnden för läsning.

 19. Bengt, jag har inga intressen i HQ-härvan utan är bara en förundrad medborgare, som inte kan begripa hur dessa finansiella massförstörelsevapen har fått vanligen förnuftig folk att lyssna på ekonomer på handelshögskolor världen över, och främst 2 Nobelprisitagare, som med sina modeler omgående efter priset kraschade med LTCM. Så är det någon jag inte litar på i detta sammanhang är det Ewert Carlsson et al. Om skojerierna på handelshögskolorna kan man läsa i Triana, Lecturing Birds on Flying, som skriver att ”implied volatility is not the same as as expected future real volatility…Implied volatility would rather be simply a conduit used by traders to arrive at the desired price of an option”. Så länge forskarna tror att alla svanar är vita får vi nog räkna med fortsatta krascher, typ HQ…

 20. jo jag har läst, men inte förstått. Då värdet är beroende av en okänd framtida volatilitet, är frågan om HQs gissning ex ante är sämre än någon annans. Och varför skulle det genomsnittliga resultatet av fleras gissningar, tydligen kallat implicit volatilitet, vara bättre ex ante än HQs förstår jag inte. I backspegeln är det dock lätt att döma, men domaren använder inte backspegel i rättsalen. Ok, jag ger mig och lämnar över ordet till berörda parter…

 21. En sista anmärkning: I Bouchard m.fl, Theory of Financial Risk and Derivative Pricing, 2009, påtalas på s. 244 att ”the use of the Black-Scholes formula…is not very satisfactory from a theoretical point of view…this practice requires the manipulation of a whole volatility surface …which can deform in time – this is not particulary convenient.” Och på s. 248: “the fact that options have a finite life time allows one to judge ex post if their price is fair on average”. Så, kan man verkligen påstå att någon har varit vårdslös, då det i efterhand (ex post) visar sig att denne någon gissat fel (ex ante) vad rätt pris var? Jämför här med vad Mandelbrot-Hudson säger i The (Mis)behavior of Markets, 2009, s. 268, ”Valuing options correctly is a high-roller game, but the rules are all messed up”.

 22. Då Bengt ovan tvivlade på att jag läst Das tidigare bok, kan jag inte undvika att citera följande från Das senaste alster, Extreme Money: ”The International Institute of Finance (IIF) proposed a return to using historical prices to facilitate stable valuations in order to increase market confidence. Goldman Sachs dismissed it as ‘ Alice in Wonderland accounting'”. Undrar hur många av alla dessa sakkunniga i HQ-härvan som är medlemmar i IIF?

 23. Bengt permalink

  advmb, det är intressant att du så ihärdigt argumenterar för något du inte förstår. Låt mig försöka förklara för dig så kanske även du förstår att det begåtts bedrägliga handlingar här.

  Du har säkert handlat aktier någon gång. Anta att du förvaltar en fond och du tycker att Volvo verkar köpvärt på 100kr för du tror att den ska gå till 150kr. Du köper en massa Volvo för 100 kr MEN du tar upp dom i din redovisning till 150kr, för det tyder dina teoretiska modeller på att dom ska vara värda. Plötsligt händer det något och Volvo går ner till 25kr. Du har en jätteförlust nu men för att inte dina andelsägare ska bli ledsna så köper du mer Volvoaktier för 25kr men bokar in dom i bokföringen till ett värde av 150kr/aktie. Så fortsätter du tills den dag någon lyfter på locket och säger att allt inte står rätt till och då kommer DU att få problem med lagens långa arm.

  Det är precis så här det gått till i HQ fast med optioner och jag hoppas för din egen skull att du nu förstår att det är allvarligt det som inträffat!

 24. Bengt permalink

  advmb, jag skulle vilja tillägga att redan när du köpt dina första Volvoaktier för 100kr och bokat dom i redovisningen till 150kr har du problem med lagen. Sen blir problemet bara värre och värre.

 25. Bengt, det är två saker jag förstår: dels att det är allvarligt, dels att det är skillnad på aktier och derivat…

 26. Bengt permalink

  Jag undrar varför du då hänvisar till teoretiska modeller som inte har någonting med verkligheten att göra? Finns det en marknad så är det det priset som gäller. Svårare än så är det inte.

  Här har man använt teorier som är uppåt väggarna felaktiga med den verklighet som finns. Vad vill du att man ska basera saker på, fiction eller verklighet?

 27. Inför valborgsfirandet kan jag hålla med dig Bengt: finns det en aktiv marknad beträffande ett derivat är det det priset som gäller.

 28. Bengt permalink

  Men då är ju inte HQ-affären så komplicerad som du själv sa i ett inlägg. Självklart ska man använda marknadspriser och styrelserna har vetat om att så inte är fallet. Om dom accepterat det pga inkompetens eller inte velat kommunicera de gigantiska förlusterna vet jag inte men det spelar i sammanhanget ingen roll.

  • Bengt, ingen av oss har sagt annat än att om det finns en aktiv marknad så skall de noterade priserna användas. Och på vad grundar du ditt påstående om att ”styrelserna har vetat om att så inte är fallet”? Jag satt i HQ AB:s styrelse. Jag vet vilken information jag har fått. Men vad vet du? Du får nog ta och kamma dig lite om du ska diskutera på den här bloggen…

 29. Bengt permalink

  Men vänta nu Pernilla. Vad menar du med ” ingen av oss har sagt annat än att om det finns en aktiv marknad så skall de noterade priserna användas”? Att ”aktiv” marknad skulle vara ett instrument där HQ inte har en viss del av den utestående balansen visar att att du inte vet vad du pratar om. Du har köpt snacket om att om HQ har en viss procent av alla utestående kontrakt i en strike så kan dom ta upp optionen till ”teoretiskt” värde trots att det finns priser. Absurt är ordet sa Bill, absurt är ordet sa Bull.

  Det betyder i teorin att om jag är Investor och köper 80% av alla A-aktier i Ericsson kan jag ta upp de aktierna till det pris som vi teoretiskt har vi våra värderingsmodeller trots att det finns köp- och säljkurs……skulle inte tro det du.

 30. ” Att ”aktiv” marknad skulle vara ett instrument där HQ inte har en viss del av den utestående balansen visar att att du inte vet vad du pratar om. ” Ehh, har jag sagt detta? Du är så ohederlig i din argumentation att jag storknar… Det finns tydligt definierat hur HQ Bank såg på vad som var en aktiv marknad. I den mån marknaden inte var aktiv skulle en teoretisk värdering göras. Det innebär inte att det var fritt fram för handlarna att sätta vilka priser som helst. Det fanns klara anvisningar hur dessa priser i så fall skulle sättas. Därtill hade riskavdelningen till uppgift att kontrollera volatiliterna. Om Risk och Trading hade olika uppfattningar skulle frågan eskaleras till VD. Jag tycker fortfarande att det låter som en vettig ordning – givet att folk följer de instruktioner som de har fått, och gör sitt jobb. Tills jag fått belägg för motsatsen är det vad jag ämnar att tro vad de gör.

 31. Mellan skål och vägg Pernilla, du kan vara helt lugn, att moderbolagets styrelse skulle ansvara finns inte på kartan. Beundrar dig för denna blogg, och dina glasklara kommentarer!

  • Greger permalink

   skulle varit så om inte Q satt i moderbolaget… Det är kruxet!

 32. G, men det lutar väl ändå åt att HQ ABs skada orsakats av FIs oproportionella och därmed felaktiga beslut om återkallelse, så Q borde vara på G!

 33. Palle Pedal permalink

  ”Nej, vi kan inte alls vara överens om att positionerna var kraftigt felvärderade. (Det är möjligt att de var det, men det beror i så fall inte på de argument du lyfter fram.) Edgen är ett Kalle-Anka- mått. Revisorn var också tydlig med att man inte kunde fästa vikt vid det. Edgen visar skillnaden mellan ställda priser och de teoretiska priserna (volatiliteterna) sammantaget för hela portföljen.”

  För det första, edge är skillnaden mellan teoretiska priser och marknadens värdering. Inte som du hävdar, mellan ”ställda priser” och teoretiska priser som i praktiken är samma sak. Du visar tydligt för alla att du saknar grundläggande förståelse för värdering av ett handelslager. Det kan uppfattas som underligt eftersom det gått två år sedan förlusterna blev offentliga. Har du inte intresserat dig för att läsa på mer än så?

  Och nej, edge är inte ett ”Kalle Anka-mått” (för övrig en förbaskat löjlig beskrivning från din sida). Rätt använt är edge ett enkelt och utmärkt mått att upptäcka avvikelser från marknadens värdering. I vissa fall kan dock edge vara missvisande, exempelvis om en mindre likvid köpoption skulle handlas under förmiddagen och betalas i 15. Därefter faller marknaden kraftigt och priset på optionen ligger under eftermiddagen med köpkurs 3 mot säljkurs 5, dock utan att några avslut görs. Innan börsen stänger försvinner säljordern från marknaden och optionen ligger nu istället 3 mot 20, med 15 som senast betalt. Marknadsvärdering (genomsnitt av bästa köp- och säljkurs) skulle ge 11,50 medan senast betalt är 15. Inget av dessa priser ger en korrekt bild av optionens marknadsvärde. Här skulle en edge uppstå eftersom man får anta att det teoretiska priset skulle ligga mellan 3 och 5.

  I HQ Banks fall var ovanstående beskrivning knappast vanligt förekommande. HQ Banks större positioner hittades nästan uteslutande i DAX- eller OMX-optioner. Dessa marknader är likvida, även om det vid några enstaka tillfällen saknades synliga priser i marknaden. Det är med andra ord helt oförsvarbart att värdera på det sätt HQ värderade sina optioner. Om revisorn hävdar något annat är även han okunnig
  Att du inte begriper hur egde definieras är mycket förvånande. Egentligen är det väldigt enkelt. Edge är skillnaden mellan din värdering av ditt varulager och hur marknaden värderar samma lager. Hur skulle detta kunna vara ett ”Kalle Anka-mått”?

  För övrigt svarade du aldrig på mina frågor i mitt föregående inlägg. Du får en ny chans.

  Vem, förutom styrelsens ordförande Mats Qviberg, var det som medverkade till att undanhålla information? Mats Qviberg har ju som sagt redan erkänt på bolagsstämman att ”edgen” var ett gammalt problem så han bör rimligtvis ingå i den skara som var upplyst men som inte ville upplysa fler.

  Och vad var det som fick er i styrelsen att polisanmäla Fredrik Crafoord i september 2010? Menar du att det var Crafoord som undanhöll information för styrelsen?

  • Undrar vem som är mest okunnig här… Om det fanns marknadsvärden, det vill säga rättvisande priser till vilka oberende aktörer på affärsmässiga villkor var beredda att genomföra en transaktion, i så fall var det dessa priser som skulle användas vid värderingen. Ställda priser är inte teoretiska priser. Noterade priser behöver inte spegla marknadsvärden. På en illikvid marknad gör de det sannolikt inte. Allt detta finns väl utrett i såväl revisorn Johan Dyrefors inlaga till Revisorsnämnden liksom i Revisorsnämndens beslut (som för övrigt innebär en veritabel sågning av Finansinspektionens resonemang om att noterade priser i stort sett alltid ska användas, ett resonemang som du för övrigt tycks göra till ditt).
   Jag förbehåller mig rätten att hålla revisorns kunskap högre än din; ditt inlägg ger mig i vart fall inte någon anledning att ändra uppfattning om hans kompetens. Och jag tänker inte ge mig in i några spekulationer om vilken information andra kan ha haft och inte ha haft.

 34. Jögge permalink

  Men snälla advmb, skulle FIs agerande ha skapat en förlust om 1,2 miljarder kronor? Hur menar du nu?

 35. I England gäller att ”the courts have made it plain that they will not use hindsight in making their decisions when assessing the actions of directors”. Detsamma gäller i Sverige. Innan hösten 2008, då Lehman föll, insåg få att spekulerande i derivat var livsfarligt, genom att man då trodde att ”their models had taken care of uncertainty”. Mot denna bakgrund är förlusten på 1,2 miljarder kr resultatet av en i efterhand uppenbarlig idiotisk affärsplan, men förlusten är inte en ersättningsgill skada…och hade HQ fått överleva hade man kanske kompenserat aktieägarna genom lysande affärer, vem vet…men då jag inte har något ekonomiska intressen i tvisten stannar jag där, och avvaktar tingsrättens syn på saken

 36. Jögge permalink

  Två frågor:

  1.Om ”ställda priser” inte är det samma som ”teoretiska priser” vad är då ”ställda priser”?
  2. Hur menar du med att ”noterade priser behöver inte spegla marknadsvärden”? – Om en köp-sälj-kurs förs upp i marknaden kommer det omgående att ske en affär om någon av kurserna INTE speglar marknadsvärdet. Följaktligen är de priser som är noterade i marknaden marknadsmässiga i 99,9% av fallen. Undantaget kan vara då någon får upp ett icke marknadsmässigt pris i absolut sista sekunden av handelsdagen. Dock i HQs fall så har det de allra flesta dagar under en period av flera år funnits ”marknadsmässiga” priser att värdera utifrån.

 37. Jögge permalink

  advmb – Huruvida förlusten i sig är är ersättningsgill skada får domstolen utröna. Det som är intressant är hur den uppkommit, systematiken i den felaktiga bokföringen och rapporteringen samt det faktum att aktieägare och marknad helt och hållet undanhållits information.

 38. …i så fall hade väl Revisorsnämnden med hovrättspresidenten Sten Andersson – en av de smartare juristerna i landet- i spetsen kommit till ett annat resultat, eller hur?

 39. Jögge permalink

  Du vet lika väl som jag att dom håller varandra om ryggen och i ett rättsligt förfarande i en svensk domstol kommer man att se på det här på ett helt annat sätt. Du höll själv med i ett tidigare inlägg att värderingen var helt uppåt väggarna felaktig. Har du ändrat dig igen?

  • Du menar att en svensk tingsrätt har högre kompetens och integritet än Revisorsnämnden?

 40. Jag har inte tid med detta längre, good luck!

 41. Jögge permalink

  ….men du har tid att sitta och läsa tonvis med sidor om meningslös optionsteori? Märkligt…….

 42. det är först genom att läsa man inser teoriernas meningslöshet: kanske dags att stämma Riksbankskommitéen i Nobels anda som utsett pristagare, vars modeller lovat säker riskhantering och andeskådning in i framtiden, men i stället gav oss finanskrascher? I stället tänker Mörten stämma ytterligare en styrelseledamot, med enda resultat att Rochier tjänar ytterligare ca 5 mille…

 43. Apropå Nobel: “Bank of Sweden Prize, a.k.a. the Nobel Prize in Economics: This gave the Nobel stamp of scientific validity to empirically, mathematically, and scientifically invalid financial theories, such as Gaussian portfolio theory (Markowitz and Sharpe), option pricing (Scholes and Merton), Engle’s GARCH, Modigliani-Miller, and many more. In general their scientific invalidity comes from the use of wrong models of uncertainty that provide exactly the opposite results to what an empirically and mathematically more rigorous model of uncertainty would do.

  Note that the entities listed above do not have meaningful “skin in the game”—they have an asymmetric version of it. That is, they get the upside benefits when things work out well without direct downside.

  Ethical considerations

  Surprisingly, the financial economics establishment should have been aware of the use of the wrong tools and the complete fiasco in implementing these theories, but they kept pushing the warnings under the rug, or hiding their responses. There has also been some diffusion of responsibility that is at the core of the system moving forward. The first author has debated: Robert Engle, Myron Scholes, Robert Merton, and Stephen Ross, among others, without any hint of their willingness to accept the risks they were creating with their “Procrustean Bed” methods of approximation—forcing reality to fit theory, at the expense of accurate practice, and in a manner that has induced greater net risk taking.”

  http://www.fooledbyrandomness.com/sais.pdf

 44. Men om nu de stämda har förlitat sig på vad de lärt sig på Handelshögskolan, vilken lärdom bygger på vad dessa Nobelister (felaktigt?) prisats för, så…

 45. Låter sig säga, men att åklagaren skulle väcka åtal, dvs. vara säker på fällande domar, förefaller uteslutet, efter Revisionsnämndens sågning…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: