Skip to content

Förvaltningsrätten – eller förvaltningsfelet?

16 april, 2012

Ekonomen Nils Lundgren gjorde en kommentar med anledning av mitt inlägg om Kammarrätten och sågningen av Finansinspektionen och Förvaltningsrätten:

”Sågning är ordet och då inte bara av Finansinspektionen utan även av förvaltningsrätten. Det senare är faktiskt allvarligare från konstitutionell synpunkt. Att underkänna ett ämbetsverk och ändra på dess verksinstruktion och ledningspersonal är trots allt sådant som statsförvaltning handlar om. Men förvaltningsrätten! Vi är vana vid att högre rättslig instans gör en annan bedömning än en lägre, men detta är något annat. Kammarrätten verkar ju inkompetensförklara förvaltningsrätten! Vem skall ingripa då. Riksdagen eller justitieministern? ”

Han har helt rätt. Det är allvarligt att förvaltningsrätterna så slentrianmässigt följer myndigheternas beslut. Det gäller inte minst när myndigheterna gör ett sådant uselt jobb som i mitt fall.

Finansinspektionens granskning sommaren 2010 gällde HQ Bank, inte HQ AB. Moderbolaget var aldrig föremål för undersökning. Jag blev – till skillnad mot flera av mina kolleger – heller aldrig intervjuad av FI.   Men när FI ville svartlista mig i februari 2011, påstod FI, utan minsta föregående utredning att man ”tyckte” att moderbolagets styrelse hade samma ansvar för brister i Banken som bankens styrelse hade.  På juristspråk kallas detta ansvarsgenombrott. Normalt brukar ribban sättas väldigt högt för att så ska kunna ske.

På detta gjorde sedan nya HQ-styrelsen en copy-paste och stämde oss allihop; FI hävdade ju att Banken och moderbolaget var detsamma.

Detta måste ha passat Finansinspektionen alldeles ypperligt. Om nya HQ-styrelsen stämde den gamla HQ-styrelsen, då stärktes FI:s sak i offentlighetens ögon. Då måste det ju ha varit korrekt att dra in tillstånden för HQ Bank, detta som allt fler under hösten 2010 hade börjat ifrågasätta. (Enligt en notis i DI under våren 2011 hade Christer Sandberg, Mörtstedts handgångne man och HQ:s nuvarande ordförande, setts äta lunch med Martin Andersson, Finansinspektionens annars så skygge GD. Jag kan bara gissa hur väl de satt och myste i kapp. )

Och när jag överklagade Finansinspektionens beslut hänvisade Förvaltningsrätten i sin dom i juni 2011 till att jag ju hade blivit stämd av nya HQ-styrelsen, så därför hade nog Finansinspektionen rätt i sin svartlistning av mig…

Förvaltningsrätten sa i stort sett ja och halleluja till allt vad Finansinspektionen hade anfört. Mina invändningar blev inte ens bemötta.

När FI svartlistade mig i februari 2011 hade nya HQ-styrelsen inte lämnat in några stämningar alls. Och att HQ stämde så brett som de gjorde, hade sin grund bland annat i Finansinspektionens beslut. I stämningarna mot gamla styrelsen hänvisar nya HQ-styrelsen explicit till Finansinspektionens svartlistning av mig. Att Förvaltningsrätten kunde ange HQ som referens förefaller därför minst sagt besynnerligt…

Det är vidare märkligt att en svensk förvaltningsrättslig domstol hänvisar till en civilrättslig process: i stort sett vem som helst kan stämma vem som helst för vad som helst. Det behöver inte finnas något underlag, inte några bevis, inte något oegentligt. (Att det sedan förhoppningsvis krävs material för att någon ska vinna framgång i rätten, är en annan senare femma.)

I domen kommenterade Förvaltningsrätten att Finansinspektionens beslut att dra in tillståndet för HQ Bank inte hade prövats rättsligt, eftersom den gamla HQ AB-styrelsen inte ansågs ha talerätt. Det kan man tycka borde vara en anledning för Förvaltningsrätten att gå försiktigare fram: det var ju den påstådda misskötseln i HQ Bank som ledde till att tillstånden drogs in. Men för Förvaltningsrätten blev det exakt tvärtom.   ”Förvaltningsrätten finner mot denna bakgrund skäl att utgå från de bedömningar som gjorts av Finansinspektionen i beslutet.” Det vill säga: att beslutet inte har kunnat överprövas gör att Förvaltningsrätten reservationslöst ger FI rätt!

Och sedan, ännu värre:

”Även om styrelsen har ett kollektivt ansvar för verksamheten i ett dotterbolag, kan en enskild styrelseledamot härigenom inte anses befriad från sitt ansvar för verksamheten; varje styrelseledamot förväntas bidra med sitt kunnande och sin erfarenhet. Det har inte kommit fram något i målet som visar att Pernilla Ström skulle ha ett mer begränsat ansvar för det som inträffat i banken än övriga styrelseledamöter.”

Nä, exakt. Hur jag har använt mitt kunnande och min erfarenhet, vad jag har gjort och inte gjort i moderbolagets styrelse kunde varken Förvaltningsrätten eller Finansinspektionen känna till – eftersom någon sådan undersökning aldrig gjorts (och var heller inte FI intresserad av…)

På denna tankemässiga  oreda tyckte Förvaltningsrätten att det var korrekt att utdöma yrkesförbud. Men inte nog med det. Förvaltningsrätten lade dessutom till (och det är nästan plågsamt, pinsamt att läsa) att

”det är allmänt känt att Pernilla Ström, (…), inte har beviljats ansvarsfrihet av HQ AB:s bolagsstämma våren 2011. (…) Dessutom övervägs uppenbarligen ännu om HQ AB, med dess nya styrelse, ska väcka skadeståndstalan mot styrelseledamöterna i den gamla styrelsen, däribland Pernilla Ström. De skadeståndsbelopp som därvid kan bli aktuella torde vara höga.”

Så eftersom nya HQ-styrelsen under försommaren 2011 (dvs långt efter det att Finansinspektionen olämpligförklarat mig) inte hade beviljat ansvarsfrihet och övervägde att stämma gamla styrelsen, gjorde Finansinspektionen rätt som svartlistade i februari 2011… Finansinspektionen tilltros alltså rent synska förmågor av Förvaltningsrätten. Vad härnäst, kan Martin Andersson spå i sump också?

Det slutgiltiga intellektuella haveriet nådde Förvaltningsrätten emellertid med följande påstående:

”Mot bakgrund av det anförda finner förvaltningsrätten, i likhet med Finansinspektionen, att Pernilla Ström vid en helhetsbedömning för närvarande inte kan anses lämpad som styrelseledamot i fondbolaget. Denna bedömning gäller så länge nuvarande oklarhet i ansvarsfrågorna föreligger.”

Alltså: i sin allra sista mening anger Förvaltningsrätten att det faktiskt föreligger oklarhet i ansvarsfrågorna. Ändå anser den att det var korrekt av FI att svartlista – interimistiskt, under tiden så att säga.

Den lag(o)kunnige i Förvaltningsrätten var Richard Ljungqvist, chefsrådman. Med sig att döma hade han de politiskt tillsatta nämndemännen Hans Beckerman (m), Florence Borelius (s) och Ursula Widmark (fp). Beslutet var enhälligt.

I mitt fall gick det som bekant vägen till slut. Jag överklagade, beviljades prövningstillstånd och fick slutligen rätt i Kammarrätten.  Vad som skrämmer mig, dock, är tanken på hur många andra det kan finnas som har fastnat hos klåpare i Förvaltningsrätten och aldrig fått en saklig prövning.

Annonser
8 kommentarer
 1. Magnus Nilsson permalink

  Det blir alltmer uppenbart att lägsta instanserna i våra domstolar inte kan domineras av tre partipolitiskt tillsatta lekmannadomare. Detta har ju även påtalats offentligt från lagfarna domare, senast från domare i Lund för ca ett halvår sedan. Vi måste ha ett rättsväsende där underätterna inte sväljer allt, särskilt som röster höjs för att införa prövningstillstånd från överrätterna i allt större utsträckning. Resterna av järnridån bör stanna andra sidan Östersjön.

  • Mot bakgrund av den låga kompetensen och den extremt svaga integriteten i underrätterna, är det verkligen förfärande att det genom ökade krav på prövningstillstånd blir allt svårare att få sin sak prövad i högre instans. Tyvärr är detta – frågan om rättssäkerhet – inte något som verkar engagera våra politiker, vare sig i regering eller riksdag. Jag har i grunden en stark tilltro till våra myndigheters redobogenhet och vilja att agera rättvist och hederligt. Men när det går snett – som med Finansinspektionen – finns få korrigerande mekanismer. Jag anser att det är ett systemfel, som det åvilar Finansdepartementet att åtgärda. Om man anförtror så mycket makt åt en myndighet, måste man också se till att det finns kompetens att förvalta den och instanser att överpröva den. Där har
   Finansdepartementet låtit ändamålet helga medlen.

   • eougcd permalink

    Kravet på prövningstillstånd är inte någon större rättssäkerhetsfråga eftersom överrätten beviljar prövningstillstånd om det bl.a. finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som underrätten har kommit till. Dvs. om underrätten nu är så dålig som du anser att den är så kommer överrätten att bevilja prövningstillstånd och ändra domen. Simple as that…

   • Jag är tyvärr inte lika säker som du på att alla felaktigt hanterade ärenden i förvaltningsrätten beviljas prövningstillstånd i överrätt. Och vore det inte bättre om lägre instanser gjorde rätt från början?

 2. En Nilsson permalink

  Pernilla; grattis till din vinst. Samtidigt är det beklämmande att – tror jag – vi bara här ser en liten topp av isberget när det gäller rättssäkerheten – relaterat till symbiosen Finansinspektionen/EBM.

 3. En Nilsson permalink

  ”Men att en andra, oberoende, part – Förvaltningsrätten – får göra en bedömning är nog nyttigt för alla inblandade. Tidigare HQ-styrelsemedlemmar, vare sig man heter Pernilla Ström eller något annat, kan lugnt lägga finanskarriären på hyllan.”

  SVDs krönikörs ”skadeglädje” är beklämmande. Kanske borde krönikören granska sig själv kritiskt, be om ursäkt och lägga sin karriär på hyllan?

 4. Hej,
  Jag har nyss skrivit två artiklar med FI-kommentar till kammarrättsomen samt information om ombudskostnader etc.

  ”FI:s Hammarskiöld-kostnader mot Pernilla Ström”:
  http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article177731.ece

  ”FI överväger överklaga Pernilla Ström-dom”:
  http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/bransch/article177730.ece?sf=HY

  Mvh
  Martin Lindgren, reporter Infotorg Juridik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: