Skip to content

Dom i Kammarrätten: Jag vann över Finansinspektionen!

13 april, 2012

I dag kom Kammarrättens dom gällande Finansinspektionens svartlistning av mig i februari 2011.

Jag vann. Finansinspektionens svartlistning av mig var både olaglig och regelvidrig. Finansinspektionen bröt dessutom i behandlingen av mitt ärende mot den grundlagsskyddade likabehandlingsprincipen.

Jag har i och för sig aldrig tvekat om att jag har haft rätt, och Finansinspektionen begått ett övergrepp när Martin Andersson och Bengt Westerberg på så lösliga grunder dömde ut yrkesförbud. Men jag ska erkänna att jag i mina dystra stunder har undrat om jag också skulle få rätt; inom juridiken är detta som bekant två skilda ting.

Bakgrunden är som följer. I oktober 2010 blev jag uppringd av Tom Dinkelspiel, koncernchef på Öhman, medan jag satt på Kastrup i väntan på att få gå ombord på ett plan till New York. Han frågade om jag kunde tänka mig att ta plats i Öhman Fonders styrelse.

”Jag har ju sett att du frigjort lite tid”, sade han galghumoristiskt. Tidningarna hade då skrivit att jag lämnat både HQ AB:s och Kapp-Ahls styrelser.

Jag hade i och för sig sagt mig själv att aldrig mer ta plats i en styrelse med verksamheter som stod under någon myndighets tillsyn.  Finansinspektionens agerande med indragningen av tillstånden för HQ Bank ansåg jag var både grundlöst och stokastiskt.

Men jag blev ändå lite rörd av frågan. Jag har jobbat i två omgångar på Öhman, dels under förra hälften av 1990-talet som makroanalytiker, dels ett par år vid decennieskiftet , då bl a som vd för ett dotterbolag. Och jag stormtrivdes. Det var extremt mycket jobb, oerhört tufft – men en fantastisk arbetsmiljö, en bra ägarfamilj och otroligt härliga kolleger.

Så jag sade jag ja och blev invald i början av november.

I slutet av januari blev jag kontaktad av en medarbetare på Öhman som konstaterade att det var något konstigt på gång. Öhman hade undrat varför man inte fått tillbaka svaret på den ledningsprövning som man lämnat in rörande mig –  något som normalt mest betraktas som en formalitet.

Svaret var att frågan skulle avhandlas vid Finansinspektionens styrelse i mitten av februari. Jag blev misstänksam. Varför skulle ett enkelt ledningsprövningsärende upp till styrelsen?

Jag skrev ett ampert brev till ordföranden Bengt Westerberg vari jag förklarade att om Finansinspektionen hade frågor rörande min lämplighet att sitta i styrelsen för Öhman Fonder, så ställde jag mig gärna till Finansinspektionens förfogande och kom upp på ett personligt besök.

Jag fick ett god dag yxskaft-svar av Finansinspektionens chefjurist Per Håkansson. Något möte var Finansinspektionen inte intresserad av. Inte heller av några ytterligare upplysningar.

Vid styrelsemötet beslutade Finansinspektionen att olämpligförklara mig som ledamot i styrelser för finansiella bolag. Enda argumentet var att jag hade suttit i HQ AB:s styrelse. Vad jag hade gjort och inte gjort där, brydde sig Finansinspektionen inte om att utröna. Finansinspektionens granskning och kritik hade visserligen gällt Banken, inte moderbolaget. Men nu hade Finansinspektionen fattat ett ”principbeslut”. Allt som hade med HQ att göra var pestsmittat.

Eftersom jag visste att mitt namn skulle behandlas i styrelsen letade jag på Finansinspektionens hemsida efter information. Det fanns ingen.  Beskedet om svartlistningen fick jag i stället av Tom Dinkelspiel – och av media.

Tom var skakad när han ringde. Han hade fått underteckna ett delgivningskvitto i samband med att han tog emot beslutet. Innebörden var: ut med Ström -annars ryker tillstånden!

Snart började journalisterna att ringa. Jag frågade en av dem hur han visste att jag hade blivit svartlistad – själv hade jag ju inte fått någon information om detta från FI, och ingen sådan fanns heller på deras hemsida.

”Jag blev uppringd av Finansinspektionen ”, berättade journalisten glatt.

Finansinspektionen ringde alltså aktivt runt till media och tipsade dem om att man hade svartlistat mig – allt i syfte att smutskasta och skandalisera.

För att därefter göra en lång historia kort: Efter mycket om och men fick jag rätt att överklaga Finansinspektionens beslut till förvaltningsrätten. Detta var inte självklart. Formellt sett var det tveksamt om jag var ”sakägare”. Frågan ansågs vara en angelägenhet mellan Öhman Fonder och Finansinspektionen. (Öhman vågade inte överklaga, vilket jag tycker var fullt förståeligt med tanke på den våldsamma övermakt som Finansinspektionen besitter.)

Förvaltningsrätten gick dock helt på Finansinspektionens linje. Domen var otroligt konstig. Så jag överklagade till Kammarrätten.

Den 16 februari i år – nästan på dagen ett år efter Finansinspektionens svartlistning – var det muntlig förhandling på Riddarholmen. Jag var där med mina advokater. Finansinspektionen hade skickat ett par medarbetare, men hyrt in en extern advokat för att företräda dem. Detta förvånade mig. Chefjuristen Per Håkansson kunde ärendet utan och innan. Varför var inte han på plats? Fegade han ur – igen?

Och i förmiddags, nästan två månader senare, kom alltså domen.

Kammarrätten sågar Finansinspektionen längs fotknölarna och upphäver såväl Förvaltningsrättens dom som Finansinspektionens beslut.  Jag kommer i nästa inlägg att fördjupa mig i en del av Kammarrättens resonemang.

Jag tror inte att Martin Andersson, Per Håkansson och Bengt Westerberg tycker det är så kul just nu. Men bortsett från dessa små människors känslor, finns det en del större mer principiella frågor att ställa:

 1. Kan vi anförtro myndigheter så enorma maktbefogenheter när ledningen för dem – som i Finansinspektionens fall – har så uppenbara brister i både kompetens och omdöme?
 2. Har Sverige råd att hålla sig med tillsynsmyndigheter som på så godtyckliga grunder utfärdar långtgående sanktioner mot enskilda personer, utan ordentlig föregående prövning? Vilka slutsatser drar Bengt Westerberg?
 3. Och vad gör finansmarknadsministern, Peter Norman – tänker han fortsätta att blunda med hela huvudet i den heliga finansiella stabilitetens namn, eller börjar också han slutligen inse att det är dags att införa en separat sanktionsnämnd – så att inte Finansinspektionen får fortsätta vara polis, åklagare och domare i en och samma missbrukande instans?
Annonser
17 kommentarer
 1. krister thelin permalink

  Gratulerar! Du ser att ”ha rätt” och ”få rätt” ibland kan sammanfalla. Och nu rättas ju också till det av FI (också) begångna misstaget, att svartlista dig men inte vännen AM Pålsson…vad kan inte en fredag den 13 innehålla!

  • Tack, Krister. Och ja – det känns väldigt skönt när man har rätt och också får rätt…

 2. Allan permalink

  Grattis!

 3. Kusoffsky permalink

  En välförtjänt seger!
  ”…så att inte Finansinspektionen får fortsätta vara polis, åklagare och domare i en och samma missbrukande instans”
  Har du hört talas om en myndighet som heter Skatteverket????

  • Tack. Och jodå, jag har hört talas om Skatteverket. Men skillnaden mot Finansinspektionen är att Skatteverket är ett under av rättssäkerhet och kompetens i jämförelse…

 4. Ian Hammar permalink

  Gratulerar!

  Men domen innebär väl bara att Finansinspektionen måste förtydliga sitt motiv till att du inte fick sitta i Öhman-styrelsen, eller? Det är intrycket när man läser DI:s artikel: http://di.se/Artiklar/2012/4/13/264227/HQ-ledamot-far-upprattelse-i-ny-dom/

  Och kan FI överklaga domen?

  Bästa hälsningar

  • Tack. Läs mitt nästa inlägg så ser du att domen innehåller så mycket mer; en fullständig råsop mot Finansinspektionen. Jag kan mejla hela domen till dig (och andra läsare här på bloggen) om du vill. FI kan väl rimligtvis överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. Men det tror jag att Martin Andersson & co aktar sig för att göra. De vill nog ha så lite uppmärksamhet som möjligt kring detta.

 5. David permalink

  Vad skönt! Grattis!

 6. Mats Ensér permalink

  Gratulerar Pernilla !

  Du gör inte bara dig själv utan också vårt land en stor tjänst som anstränger dig att sätt egenmäktiga myndighetspersoner i Finansinspektionen på plats.
  Svartlistningen av dig – utan att det på ett rättssäkert sätt fastställts vilka gärningar som motiverar beslutet – är oacceptabel.
  Indragningen av HQ banks tillstånd verkar skett på lika lösa grunder. Utan att fakta i målet hade utretts.
  Banken hade rekapitliserats av ansvarskännande huvudägarna och därmed var bankens kunders pengar inte i fara, och bankens styrelse skulle bytas ut. En och en halv miljard av aktieägarnas pengar förstörde Finansinpektionen genom ett rent övergrepp på banken för att visa sig duktiga.
  Det ger näring till det allt mer populära uttrycket: Lita aldrig på en folkpartist !

  • Tack. Jag delar uppfattningen att indragningen av HQ Banks tillstånd skedde på väldigt lösa och även felaktiga grunder. Skillnaden där var att ingen har kunnat överklaga Finansinspektionens beslut. I moderbolagsstyrelsen försökte vi överklaga – men ansågs inte vara ”sakägare”. Och Carnegie – som tagit över HQ Bank och därmed blivit just ”sakägare” – hade naturligtvis inget som helst intresse av att överklaga ett beslut som innebar att de tack vare Finansinspektionen kommit över en stor, frisk och välfungerande verksamhet för en spottstyver…

 7. Knut Ramel permalink

  Grattis! Skönt att domstolen denna gång korrigerade skandalös myndighetsutövning. FIs inkompetens har närmast blivit ett skämt, ett skämt som inte är så kul eftersom inkompetensen leder till stor skada. Det verkar som att den omvittnat omdömeslöse och okunnige Bengt Westerberg hållit i taktpinnen både vad gäller Carnegie och HQ. Westerberg som misslyckats med allt han företagit sig sedan han var statssekreterare på finansdepartementet på 70/80-talet och vars främsta merit fortfarande verkar vara att han blev utnämnd till ”hederskvinna” av någon kvinnoorganisation på 90-talet.

  • Jag delar uppfattningen om Bengt Westerberg som omdömeslös. Jag tycker dessutom att han är direkt ohederlig. Jag finner det väl magstarkt att han – som satt som extremt välavlönad ordförande i Röda Korset när den egna insamlingschefen försnillade miljontals kronor – kan sätta sig till doms över mig och mina kolleger och utfärda långtgående sanktioner med påståenden om att vi i moderbolaget haft bristande kontroll… Hyckleri, någon?

 8. Henrik permalink

  GRATTIS! Så jäkla snyggt, farligt det är egentligen när vi som människor har beslutat att fördela makten över andra människor/organisationer på det sätt vi har i samhället. Ibland funkar det, ibland inte!

 9. Grattis! Skönt att se att rättssäkerheten upprätthålls i det ständigt pågående krypskytteriet mot densamma. Din kamp är inte bara viktig för dig, utan även för vårt samhälle. Så tack för en god insats.

  • Tack. Men jag är bekymrad över nivån på förvaltningsrätterna. Eftersom det krävs prövningstillstånd till kammarrätten finns det risk att många felhanterade ärenden stannar i FR.

 10. inga-lill jonsson permalink

  Grattis vi kvinnor kan!!!! hälsningar Kartagårdssläkten Gökhem .

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: