Skip to content

Förlusterna i tradingportföljen – Styrelsen anmäld, men är ett brott begånget?

6 april, 2012

I en kommentar fick jag en rad frågor från journalisten Ian Hammar som skrivit om HQ på Realtid. Frågorna var så många att de inte lämpar sig för att besvaras i kommentarform. Jag kommer i stället att ta upp dem i olika inlägg. Så låt mig börja om förlusterna i tradingportföljen – dessa som Finansinspektionen påstår har funnits under en lång följd av år och angett som huvudskäl till att stänga banken, och som fått nya HQ-styrelsen att inte bara stämma utan också polisanmäla den gamla HQ-styrelsen i vilken jag satt.

Vad var anledningen till att de blev så stora? Hur länge hade de funnits där? Och tyder inte själva beloppet – en avvecklingskostnad om 1,2 miljarder när portföljen var stängd – på att det måste ha förekommit oegentligheter?

Jag ska börja med att säga att jag än i dag – april 2012 – ännu inte vet hur förlusterna  i tradingportföljen har uppkommit, när de har uppkommit och varför de uppkommit: om  de har uppkommit beroende på att ”Någon/Några” agerat brottsligt, försumligt eller bara gjort dåliga affärer.  Och jag skulle säga att ytterst få förutom de direkt involverade handlarna i dåvarande HQ Bank kan besitta denna kunskap.

Själv satt jag i moderbolaget styrelse, inte i Banken, och fick aldrig information om några detaljer i tradingportföljen.

Det har även efteråt varit svårt att vinna klarhet. Anledningen är att när Carnegie tog över HQ Bank följde också allt material, alla uppgifter rörande tradingportföljen med i förvärvet. Detta material har Carnegie inte velat lämna ut, varken till oss i den gamla HQ-styrelsen eller till den nya HQ-styrelsen.

Men låt oss ändå resonera kring fakta och påståenden.  Väldigt många sätter likhetstecken mellan förlust och fuffens; det vill säga att själva det faktum att tradingportföljen avvecklades till en kostnad om 1,2 miljarder skulle vara ett bevis för att det har förekommit något olagligt.

Så måste det förstås inte alls vara. Svarta svanar finns. Värdeförändringar kan gå väldigt snabbt. En bankkrasch (läs Lehman) eller en statsskuldskris (läs Grekland) kan sätta igång en våldsam kedjereaktion och från en dag till en annan urholka stora värden. Förlusten kan ha uppkommit utan att något brottsligt eller försumligt skett  – t ex för att de makroekonomiska förutsättningarna radikalt ändrats. Den kan ha uppkommit som en följd av synnerligen korkade affärer, något som möjligen är stämningsbart men knappast brottsligt. Och den kan också ha uppkommit som en följd av att HQ Bank panikstängde portföljen på en marknad där alla andra aktörer visste att så skulle ske – och därför lugnt tillbakalutade kunde spela Svälta Räv alltmedan HQ dumpade pappren.

Det florerar dock ett antal påståenden i debatten:

 1. Finansinspektionen och nya HQ-styrelsen (som gjort en copy- paste på FI) påstår att tradingportföljen har innehållit orealiserade förluster alltsedan 2008, och att Banken har varit underkapitaliserad sedan dess. Riktigt hur de har kommit fram till detta framgår inte. Varken Finansinspektionen eller nya HQ-styrelsen har presenterat något underlag för sina beräkningar. Men det tycks som om de har använt sig av den s k edgen som ett mått för verkliga värden. (En sådan användning är inte korrekt, men till detta får jag återkomma.)
 2.  KPMG-revisorn för gamla HQ Bank hävdar å andra sidan att tradingportföljen var korrekt värderad senast han lade handen vid den vid årsskiftet 2009/2010. Han har också genom expertis – i en inlaga till Revisorsnämnden –  visat att det var fullt möjligt att avveckla den portfölj som han då reviderade till en viss nettovinst. Enligt revisorn måste förlusterna ha uppkommit i portföljen under våren 2010.

Så vad betyder då detta?

Alternativ A: Revisorns påstående är korrekt.

Om revisorns påstående är korrekt har Finansinspektionen och nya HQ-styrelsen alltså fel. Då har  Finansinspektionen dragit in tillstånden för HQ Bank på galna grunder och orsakat HQ-ägarna en kapitalförstöring i flermiljardklassen. Då faller också den nya HQ-styrelsens stämningar mot gamla HQ-styrelsen.  Om förlusterna uppstått under 2010 är det ju svårt att hävda att årsredovisningarna är felaktiga eller att svindleri skulle ha förekommit. Undra på att nya HQ-styrelsen blev desperat  när Revisorsnämnden underkände Finansinspektionens kritik mot revisorn!

Möjligen skulle nya HQ-styrelsen i detta fall ändå försöka hävda att gamla HQ-styrelsen bröt mot utdelningsförbudet vid stämman den 15 april 2010. Men i så fall måste Christer Sandberg & co  till att börja med visa att en större del av förlusten i tradingportföljen uppkom före detta datum. Sedan måste den visa att den gamla moderbolagsstyrelsen,  som lagt sitt förslag om utdelning till stämman, varit medveten om det. Det blir nog inte alldeles lätt. (För egen del tycker jag det låter som hål i huvudet att dela ut en massa pengar till aktieägarna om man vet att det finns stora, latenta förluster som antagligen snart måste innebära nyemission. Och om det är något jag skulle säga om mina styrelsekolleger i gamla HQ-styrelsen, så är det i vart fall inte att de hade hål i huvudet…)

Alternativ B: Finansinspektionen och nya HQ-styrelsens alternativ är korrekt.

Om Finansinspektionens påstående är korrekt, dvs att förlusterna uppstått tidigare men ”dolts”, och om nya HQ-styrelsens stämningar mot den gamla styrelsen ska vara giltiga, måste man rimligen reda ut hur mycket styrelse, revisor, riskavdelning och compliance-funktioner kände till om detta – och hur mycket de borde ha känt till.

Också här finns flera alternativ:

 1. Styrelsen kan ha varit ovetande om underskotten beroende på att värdena manipulerats av en enskild aktör – minns Nick Leeson t ex. Om så skulle vara fallet är det svårt att se att styrelsen ansvarar för brottet, och än mindre moderbolagets styrelse.
 2. En annan möjlighet, som nya HQ-styrelsen och media hävdar, är att gamla HQ-styrelsen borde ha känt till detta eller – ännu värre – verkligen kände till detta.

Om alternativ 2 skulle gälla – och det är vad nya HQ-styrelsen försöker göra gällande i sin stämningsansökan och polisanmälan av den gamla styrelsen – ställs ytterligare frågor. Hypotesen skulle då alltså vara

 1. Tradingportföljen har varit felvärderad
 2. Den har varit felvärderad under lång tid
 3. Styrelsen i såväl Banken som moderbolaget  kände till detta
 4. Styrelsen mörkade medvetet siffrorna, dvs ägnade sig åt grovt svindleri, grovt bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman.

Här någonstans anser sig många ha tänkt färdigt. Men vad som då måste förklaras är hur svindleriet rent tekniskt skulle ha gått till.

En styrelse har ett strategiskt,  inte ett operativt ansvar. En styrelseledamot har inte tillgång till datasystem eller orderböcker.  Så hur skulle brottet ha gått till? Skulle jag och/eller någon av mina kolleger i moderbolagets styrelse hackat oss in i dotterbolagets datasystemen, fixat med kurserna och volatiliteterna? Eller skulle vi brutit oss in i tradingrummet nattetid och handgripligen friserat siffrorna? Och hur skulle det ha kunnat ske utan att någon – tradingchefen, riskavdelningen, ekonomichefen, vd, revisorn  – upptäckt det i alla de löpande granskningar som görs?  Eller skulle alla dessa personer och funktioner stillatigande finna sig i att ingå i en stor komplott? Varför skulle de göra det dag efter dag, månad efter månad, år efter år?  Är det troligt att något sådant kan pågå utan att någon skvallrar?

Om nu inte priserna var fel – det vill säga någon manipulerat siffrorna i portföljen – så skulle man i och för sig kunna tänka sig att värdena manipulerats genom att själva värderingsmodellen var fel; det vill säga att styrelsen i Banken eller moderbolaget tvingat tradingavdelningen att använda en modell för värdering som ger gravt vilseledande belopp.

(Detta låter naturligtvis bisarrt men finns implicit i Finansinspektionens kritik när myndigheten drog in tillstånden för HQ Bank. FI hävdade att HQ Bank använt en metod och en definition av aktiv marknad som gjorde att handlarna kunde undvika att använda marknadsnoterade priser,  genom att skaffa sig så stora positioner att marknaden betecknades som illikvid och instrumenten därför i stället skulle värderas på teoretisk väg. För egen del tycker jag det förefaller otroligt krystat att ställa till så mycket besvär om man medvetet vill slippa att använda noterade priser. Då vore det väl lättare att manipulera kurser genom att fejkordrar precis före stängning – det vill säga vad som påstods ha skett i Carnegie?)

Men  om modellen skulle ha genererat missvisande värden – hur kommer det sig då att den hela tiden fram till dess att FI drog in tillstånden för HQ Bank godkänts av FI, av oberoende experter, internationella redovisningsexperter och – inte minst –  även därefter, av Revisorsnämnden? (Det sistnämnda är särskilt viktigt; prata om dunderunderkännande av Finansinspektionen…) Så om modellen inte var fel och styrelsens ledamöter inte själva kunnat gå in och mixtra med värderingen – hur skulle manipulationerna då gått till? Vari ligger det påstådda brottet? Hur ser gärningen ut?

En annan fråga – men till den får jag också återkomma i andra inlägg – är varför i all sin dar styrelsen, såväl den i Banken som i moderbolaget där jag själv  satt,  med berått mod skulle gå med på att lämna felaktiga rapporter och acceptera att sitta med stora hål i balansräkningen. Vilket skulle motivet vara? Den frågan har våra belackare ännu inte lyckats besvara…

Jag räknar dock med att de pågående utredningarna i sinom tid kommer att ge oss svaren på vad det verkligen var som hände i tradingportföljen, när det hände och och varför det hände. Jag ser fram emot den dagen – och skulle nog rekommendera en del av de mer högröstade förståsigpåarna och byline-jagande journalisterna att tagga ner lite till dess.

Annonser
19 kommentarer
 1. Tor permalink

  Pernilla,

  Varför har du så himla svårt att se varför man skulle dela ut pengar från en underkapitaliserad bank? Då man i år efter år gömt förluster, är det inte bättre att dela ut pengar innan finansinspektionen drar tillståndet? Varför ser du detta som en orimlighet, då just detta hände. I vanliga fall när en verksamhet är underkapitaliserad kan man genomföra en nyemission, men när man brutit lagen i flera år?!? Nää.. då ryker tillståndet..

  Av ditt inlägg framgår det att du i många fall tänkt igenom hur man skulle kunna manipulera händelser och även läst DI om Carnegie-skandalen, hur har då min enkla fråga passera förbi din tankegång?

  • Jag har inga uppgifter om att ”man” år efter år gömt förluster i HQ Bank. Har du? I så fall föreslår jag att du lämnar in dem till polisen. Och vilka belägg har du för att ”man har brutit lagen i flera år?” Vilka avser du med ”man”?
   Det är styrelsen som lämnar förslag om utdelning, som sedan beslutas av stämman. Du menar alltså på fullt allvar att vi i styrelsen i moderbolaget skulle ha suttit och tänkt ”Oj, oj, oj – nu är Finansinspektionen snart Banken på spåren, då måste vi skynda att dela ut så mycket pengar som möjligt innan vi förlorar tillstånden!”.
   Jag måste säga att även som konspirationsteori betraktad, är detta en av de mer absurda….

   • Tor permalink

    Snälla Pernilla, gömma förluster kan man göra enkelt genom att sätta volatilitet 10 på optioner man har sålt för att sedan sätta volatilitet 25 på optioner man har köpt! Sim sala bim så har Trading plötsligt tjänat massa pengar.. TILLS, den dagen då optionerna börjar nämna sig förfall och således man blir tvungen att lösa optioner som man ställt ut. Då kommer allt fram. (Långa indexoptioner kan löpa i år)

    Angående, styrelsens översikt av Tradingen, som du framställer som icke-befintlig, hur kommer det sig då att Catharina Lagerstam såg något som du inte sett under alla dina år? Du tror heller inte att Mats Qviberg veta om dessa felprissättningar?

    Du menar på fullast allvar att den extrastora utdelning som HQ betalade inte hade något att göra med den underkapitaliserad Tradingportföljen? Då är väl Pernilla lite för naiv, även med facit i hand?

   • Då får du väl kalla mig naiv, även om det knappast är en egenskap som jag brukar tillskrivas.
    Tradingen hade sina tydliga instruktioner, utarbetade och fastställda av Bankens styrelse. Om tradingen bröt mot dem, så begick någon av handlarna uppenbarligen ett fel som rimligen riskavdelningen borde varsla om och som sedan borde rapporterats uppåt i organisationen.
    Catharina Lagerstam gick in i en för ändamålet särskilt utsedd arbetsgrupp och arbetade under en intensiv månad med att räkna igenom tradingportföljen. Hon är dessutom expert på finansiell risk, har doktorerat i ämnet. Det var styrelsen som den 15 april tillsatte arbetsgruppen, inte något spontant initiativ från någon enskild styrelseledamot.
    Vad mina kolleger vetat och inte vetat ämnar jag inte spekulera i.
    Utdelningen 2010 var lägre än den var 2009, så extrastor kan man nog inte kalla den.

 2. pelle permalink

  maste bara reagera pa vissa punkter
  -svarta svanar kan intraffa, men ar det inte styrelsens ansvar att se till att en trading portfolj aldrig ar sa stor att den kan fa omkull banken om nu nagot ovantat intraffar. Hur kunde ni tillata att tradingen tog positioner av denna magnitude. Ingen annan bank i Sverige hade denna typ av storlek pa derivat, men HQ bank hade tydligen tillrackligt med kapital for att kunna ha det….
  -Ganska naivt av dig att fortfarande inte inse att den enda chansen att inte fa fram forlusterna var att ta enorma positioner sa att teoretiska priser skulle anvandas. omojligt att flytta varldens mest handlade index oavsett nar man skickar in ordrar, vilket du verkar tro att man kan gora pa dagens marknader. Speciellt med tanke pa var HQ hade sina vardingar sa hade ingen order i varlden kunnat flytta marknaden till detta varde. Detta tror jag du vet innerst inne.
  -Har ni i styrelsen inte ansvar att ifragasatta och ater ifragasatta ifall ni anser att nagot ar fel. Hur kommer det sig att Lagerstam satte sig pa tvaren omedelbart, men ni andra var helt passiva .Beror detta pa okunskap,ointresse eller naivt beteende. hur kommer det sig att ni inte gravde djupare i detta nar vissa roster hojdes.
  Sitter man i styrelsen da ar det ens plikt att gora det som kravs, det gar inte sen nar allt smaller att starta en blogg och kasta skit pa folk, och skylla ifran sig allt ansvar….

  • Svarta svanar finns – det tycks både du och jag hålla med om. Karaktäristiskt för dem är att de dyker upp i svansarna. En riskbedömning grundar sig normalt på en sannolikhetskurva, av mer eller mindre normalfördelat, klockformat slag. Och det är denna som ligger till grund för olika strategier och bedömningar. Vad som händer – eller kan hända – längst ut i svansarna är dock sällan föremål för analys. Anledningen är ofta att vår fantasi helt enkelt inte räcker till. Först när det otänkbara inträffat blir det tänkbart. En svart svan är till exempel en våldsam jordbävning utanför Japans kust, som utlöser en gigantisk tsunami – den värsta på århundraden – och som svallar in mot ett kärnkraftverk – Fukushima – där personalen begår det ödesdigra misstaget att stänga av kylsystemen…. Hur ska någon kunna förbereda sig/simulera detta?
   Om förlusten i tradingportföljen berodde på en svart svan, dåliga affärer, manipulationer eller rent brottsliga handlingar är det i dag ytterst få som har någon närmare känndedom om. De pågående utredningarna kommer förhoppningsvis klargöra vad exakt som har hänt.
   Det står dig fritt att fantisera vadhelst du vill om vad jag vetat och inte vetat. Kunskap därom är dock något annat.
   En styrelse har ett ansvar att ifrågasätta och analysera, att vara vaksam och alert. Lagerstam satte sig inte ”på tvären omedelbart”. Vi övriga i styrelsen var inte ”passiva”. Arbetsgruppen grävde djupt, djupt i materialet. Och för egen del kan jag berätta att jag, sedan problemen framkommit i tradingportföljen, släppte i stort sett allt jag hade för händerna. Jag gick in och arbetade oerhört aktivt, i stort sett dag och natt, under hela juni och juli 2010. Under stor del av den tiden satt jag uppe på HQ på Regeringsgatan i Stockholm. Jag vet inte hur många styrelseledamöter i bolag runtom i landet som skulle vara beredd att göra en sådan sak.
   Retar du dig på min blogg behöver du faktiskt inte läsa den…

 3. Peter permalink

  Vad är din åsikt Pernilla? Du ställer många frågor men kommer inte med några egna påståenden om vad du tror har skett. Om jag som utomstående säger vad jag tycker så är det bara spekulationer. Du var där, som styrelseledamot i banken. Vad tror du hände? Hur kunde det gå så fel?

  /Peter

  • Om jag ställer frågor kan det också vara ett retoriskt grepp – att tvinga andra, inte minst här på bloggen eller i media, att ställa frågor och intellektuellt reflektera i stället för att klafsa runt i ett träsk av förutfattade meningar. Jag är i detta skede inte beredd att spekulera i kring vad jag tror har skett. Jag återkommer så snart jag anser att jag vunnit någon form av visshet. Och då kommer jag att skriva om det här.

 4. Anders permalink

  Helt klart har man överträtt risklimiter. Eller?

  • Ja, det tror jag. Men då är vi återigen vid detta vaga, undflyende ”man” – vem är ”man”?? Om det funnits systematik i detta, och vem som har sanktionerat vad, återstår att granska.

 5. Stickan permalink

  Är väl en riskfråga? Jag menar HQ har brustit vid många punkter som FI sätter upp för att sköta en bank… Men hurvida vissa(!) av punkterna är brottsliga kan jag omöjligt uttala mig om.

  Intressant och se hur margin förhöll sig på possarna. Har du ngn som helst koll på det?
  Om det är så att det är mark to market på possarna så har man helt klart varit underkapitaliserade i banken.

  Sedan så är det väl mer eller mindre ”arbetsgruppen” i styrelsen som hade hand om tradingen som är ligger pyrt till. Vet inte om du sett ngn mail korrespondens mellan Q och anställda på banken. Järnkoll är minst sagt ett bra ordval. MKt hörsägen javisst men om en tiondel är sanning vilket är troligt eftersom jag ”jobbar” med/mot folk som byggde upp skiten.

  Helt ärligt så idiotförklarar du dig lite… ”Jag har ingen koll på det där” säger du mer eller mindre. Då kan du ju obegriplig-en sitta och diskutera det. Och kanske hade varit bättre att istället tacka nej till uppdraget som styrelseledamot, för du säger ju själv att du är inkompetent. Starkt gjort, all heder åt det.
  Roligt läsning dock. Du kan ju kanske snacka med gamla tradinggänget på HQ om hur järnkoll vissa hade. Och istället vända din ilska mot dem istället för mot staten.
  För min tolkning av HQ är denna: FI kanske hade helt rätt men, det fanns ett tjog av skäl att välja mellan.

  • HQ Bank har säkert inte varit top-of-class i alla sammanhang -vem är fulländad, var finns inte förbättringspotential? Det innebär inte att Finansinspektionen kan sitta och dra in tillstånd på felaktiga grunder. Eller menar du på fullt allvar att du tycker det är OK att en statlig myndighet krossar en fullt fungerande och restaurerad verksamhet – för ”ngt sk-t har de säkert gjort, även om det inte är just det här vi anger i Beslutet”?
   Jag satt i styrelsen för moderbolaget HQ AB, inte för HQ Bank. Det var inte min uppgift att veta om ”det är mark to market på possarna”. Den diskussionen får du gärna ta med dem som satt i linjen.
   Jag tror inte jag har anledning att vare sig idiotförklara mig själv eller mina kolleger. En styrelse består av många olika typer av expertis, av många olika sorters kompetenser. Alla behöver inte – ska inte – besitta samma kompetens. Jag tycker nog jag gjort nytta i mitt uppdrag som ledamot i HQ AB – och tror även andra som sett mig i aktion i olika styrelser skulle säga detsamma. Så därvidlag har jag inget att skämmas över.
   Att jag inte hade insyn i tradingportföljen före maj/juni 2010 betyder inte att jag inget lärt därefter. Jag kan väldigt mycket idag om värdering, volatiliteter och modeller som jag inte kunde – och faktiskt heller inte behövde vara expert på – innan det small. Och jag förbehåller mig rätten att fortsätta att diskutera.

 6. jhfg permalink

  Är det verkligen så smart att lägga ut hela ditt försvar på nätet innan huvudförhandlingen startat? Dina motståndare får ju därmed extra mkt tid att förbereda sig mot dig och dina argument…

 7. bea de leo permalink

  Pernilla!
  Beträffande risker: de flesta styrelseledamöter i banker vet alltför litet om finansiell risk trots eventuella akademiska meriter och högre utbildning i finansiell ekonomi. Detta visas igen och igen med enkla spelteoretiska övningar av typen rysk roulett i olika upplägg med olika s.k. förväntad avkastning. Du pratar om svansar och försöker låta som en guru på finansiell risk. Dig kan man plocka ned med par enkla finansfrågor – för du bottnar inte. Liksom många andra finansmänniskor använder du begrepp du inte begriper. Du vet uppenbarligen inte vad en svart svan är. Konceptet ”black swan” som du säkert har läst om innebär en företeelse som inte emitterat någon som helst signal. Jordbävning i Japan är inte en svart svan eftersom man vet att det förekommer jordbävningar i Japan. Detta är en utbredd missuppfattning. En ovanlig händelse innebär inte att det är en svart svan.
  Beträffande ansvar: Det är beklagligt men man kan inte ha kakan och äta den; ansvarspilarna ser ut som de gör och glider man bara med utan att hålla sig àjour så är det bara att stå sitt kast och ”suck it up”. Du borde nog aldrig ha tagit en styrelseplats. Många i marknaden misstänkte redan 2008 att HQ satt på alltför stor risk eftersom HQ förlorade mycket pengar i tradingen under hösten då allt gick ned. Många i marknaden – även utanför Sverige – visste att HQ tog enorma positioner i DAX-terminer. Fråga vem som helst! Ni i styrelsen var helblinda och okunniga och ni tog inte in någon annan information än den ni matades med. De ledande befattningshavarna i banken saknade väl både utbildning och intern kontroll. Vems ansvar är det? Det är fegt att skylla på att du ”bara” satt i styrelsen för HQ när det var HQ Bank som smällde. ”All” aktivitet ägde ju rum i banken så det där är bara larv och tyvärr så gör du bara bort dig med den här bloggen. Sitt inte i styrelser och ta emot arvode utan att ta ditt ansvar. Håller helt och fullt med dig om att Fi är en myndighet utan rättssäkerhet och som styrs av feghet. Undvik finansbranschen och lycka till! Du klarar dig nog utan straff.

  • Jag ska erkänna att det här inlägget ligger på gränsen av vad jag är beredd att ta in. Jag är, vilket jag förklarat tidigare, lagom trött på alla som så bergfast VET vad som har hänt och att ”alla visste”. Och jag behöver verkligen inte någon anonym fegis att ”ta ner mig”.
   Men jag tycker trots allt att första kommentaren äger ett visst intresse – om kunskaper om finansiell risk och förståelse för riskbedömning i styrelser. Det är möjligt att den är för dålig. Frågan är om den med de verktyg vi har i dag någonsin kommer att kunna bli mer heltäckande.
   De flesta styrelser brukar numera, oavsett inom vilka sektorer de verkar, vika åtminstone ett styrelsemöte om året till en rejäl riskgenomgång och diskussion. Mestadels är dessa möten förberedda av bolagets egen personal och med input från revisor och revisionsutskott. Vi är väl många som har sett de olika färgkartor och korstabuleringar som används för att visa dels sannolikheten att en händelse ska inträffa, dels allvaret och konsekvenserna om så sker.
   Problemet är dock att vad vi definierar som risk och potentiell fara baserar sig på vad vi eller andra tidigare har upplevt och kan föreställa oss. Vad som kommer in i dessa riskkartor och riskanalyser blir som generalernas militärövningar: förberedelser inför det krig som var, inte för det som eventuellt kommer.
   Därav diskussionen om svarta svanar. Jag tror att det finns mycket som vi kan komplettera med från beteendevetenskaper och forskning kring våra kognitiva förmågor. Men jag tycker inte att vi har modellerna som kan inkorporera detta – i vart fall inte ännu (även om stresstester och annat körs i parti och minut).
   I övrigt, vad gäller svarta svanar: jordbävningar förekommer. Tsunamis inträffar. Människor begår misstag. Men kombinationen jordbävning magnitud över 9 på Richterskalan (motsvarar 180k Hiroshimabomber)+ en gigantisk tsunamivåg + felaktig avstängning i Fukushima – jag är nog inte ensam om att beteckna det som en svart svan…

 8. Henrik permalink

  Många som vågar sig fram och skriva det ena och det andra annnonymt på internet. Tycker det är modigt och väldigt bra av dig Pernilla med detta engagemang att visa vad du tycker är fel. Fortsätt med detta för det är trots allt frivilligt att läsa bloggen. Bland det enda man riktigt lär sig här i livet är att man inte kan lita på någon, inte ens en statlig myndighet.

 9. bea de leo permalink

  Tack för att du svarar trots att du retar upp dig på mitt inlägg! Du drog igång bloggen och jag vill inte framhäva min person på din bekostnad så du får gärna fortsätta kalla mig för ”anonym fegis”. Var så god! Du har ju ganska högt tonläge mot bakgrund av de värden som gått förlorade och du kanske förtjänar ärlig och saklig kritik. Det går inte att skapa ett öppet forum och sedan sitta och censurera som en galning. Då framstår du bara som en rättshaverist. Många blandar ihop risk med beskrivande statistik och du säger själv: ”En riskbedömning grundar sig normalt på en sannolikhetskurva, av mer eller mindre normalfördelat, klockformat slag.” Av klockformat slag? Kom igen! Vad får dig att tro att risken i en tradinglåda som HQ Bank skulle vara mer eller mindre normalfördelad? Att de historiska utfallen avseende finansiella positioner i efterhand beskrivs i termer som bygger på konceptet om normalfördelning (som om avkastningarna vore normalfördelade) har ju ingenting (!) att göra med den faktiska och framåtsyftande risken i positionen som den ser ut i varje givet tillfälle (helt oavsett s.k. svarta svanar). Att förstå detta är väl helt grundläggande och bör inte jämföras med att kunna skruva ihop en lastbil eller molekylerna i Losec, vilket du gör. Om man inte förstår grundläggande riskkoncept (bortom mean-variance och skillnaden mellan en tärning, eller ett lotteri och ett finansiellt instrument) ska man väl varken sitta i styrelsen i en tradinglåda eller börja lägga ut texten om risk. I det avseendet är du en glad amatör som gått på Handels – punkt! Det blir bara så fel när du pratar om greker, svansar och svarta svanar. Problemet i HQ var nog inte en svart svan utan en bristfällig kultur med bristande kontroll som inbjöd till att – medvetet eller omedvetet – spela rysk roulett med hela banken som insats, eller hur? Gick det bra så blev det en stor bonus för vissa och om inte så fick någon annan ta smällen. Väldigt frestande och väldigt korkat! Om riskkontrollen använde en normalfördelningskurva för att räkna på risken i utställda optioner så är jag den förste att beklaga och om riskkontrollen inte fungerade så faller ansvaret på styrelsen. Du retar dig på att jag säger att ”många visste” att HQ tog stora risker och stora positioner. Det är ju sant! Gå ut och fråga några stora aktörer i marknaden och skapa dig en egen uppfattning. Därmed inte sagt att du – eller någon annan i styrelsen – borde haft anledning att vara misstänksam redan 2008. Frågan är väl bara NÄR ni i styrelsen borde ha reagerat och HUR. Ingen begär heller dock att dina kunskaper ska vara heltäckande: du håller dig säkert bättre informerad än merparten av styrelseledamöterna i våra storbanker. Inse att ”ansvar” är en juridisk konstruktion! HQ-affären var inte ditt ”fel” men ansvarspilarna pekar obarmhärtigt på styrelsen och bl.a. dig. Alla förstår nog att du är förbannad och att du känner dig lurad och orättvist behandlad men skippa risktugget så gör du dig själv en tjänst.

 10. Erik E. permalink

  Minskning av tradingportföljen leder till ökad risk?

  Som fd aktieägare följer jag din blogg med intresse. I ett par av dina inlägg står att läsa att du fortfarande inte har kännedom om bla när i tiden tradingförlusterna uppstått. Jag förstår dig inte här, i synnerhet inte efter att ha tittat igenom lämnad rapportering från HQ AB (publ) där du var styrelseledamot. I delårsrapporterna för 2008, kvartalen 1,2 och 3 läser jag om tradingen, att såväl omfånget som riskerna har reducerats och minskat under perioden. I rapporten för 4:e kvartalet sägs inget om tradingen. Varken minskning eller ökning. Däremot framgår av årsredovisningen för 2008, ögonblicksbild 31 dec, att tradingportföljens bruttoposition i derivat uppgår till 4 778 mkr att jämföras med 3 155 mkr året innan, mao en ökning med 49 %. En löpande successiv minskning av omfånget i portföljen samt reducering av risk de första 9 månader, leder 3 månader senare till att risken mätt som bruttoposition är avsevärt högre. Minskningen leder till ökning. För en utomstående betraktare blir kvartal 4, 2008, nyckeln till frågan om ”när i tiden”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: